Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 9260 lần   |   Lượt tải: 44 lần
Nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn
Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo
lực học đường
Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phan Thị Mai Hương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề bạo lực học đường của học sinh
lứa tuổi Phổ thông trung học (PTTH) và làm rõ các khái niệm cơ bản của đề tài
như: Khái niệm nhận thức; Khái niệm Bạo lực học đường; Một số đặc điểm
tâm-sinh lý của học sinh lứa tuổi PTTH. Khảo sát thực trạng nhận thức của học
sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về bạo lực học
đường với các nội dung: Nhận thức về khái niệm bạo lực học đường; Nhận thức
về hình thức bạo lực học đường; Nhận thức về nguyên nhân bạo lực học đường;
Nhận thức về hậu quả của bạo lực học đường; Nhận thức về cách phòng tránh
bạo lực học đường; Mối quan hệ của nhận thức với thái độ và hành vi của học
sinh đối với bạo lực học đường. Đề xuất một số kiến nghị nhằm ngăn chặn hiện
tượng bạo lực học đường cho học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ
(TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường hiện nay.
Keywords. Tâm lý học; Bạo lực học đường; Học sinh; Trung học phổ thông;
Tâm lý trẻ vị thành niên
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tình trạng bạo lực học đường đã và đang bộc phát ở mức độ báo động và rất
cần được xã hội nhìn nhận như là một tệ nạn cần phải “chống”. Có thể xem vấn nạn
bạo lực học đường như những “cơn sóng ngầm”, bởi đâu đó trong môi trường giáo dục
lại dấy lên những vụ việc học sinh gây hấn, hành hung lẫn nhau… Những xô xát tưởng
chừng như rất trẻ con ấy trong thời gian gần đây đã trở thành một hiện tượng có khả
năng lây lan rộng với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Bạo lực học đường không chỉ là những hiện tượng cá biệt mà giờ đây đã trở
thành vấn nạn của toàn xã hội. Trên tất cả các trường học đều xuất hiện bạo lực học

1

đường. Tuy mức độ có khác nhau nhưng cả thành thị và nông thông, cả đồng bằng và
miền núi các vụ liên quan đến bạo lực học đường đều gia tăng đáng kể.
Học sinh lứa tuổi Phổ thông trung học (16-18), luôn được gia đình, nhà trường
và xã hội dành cho một sự quan tâm lớn, bởi các em chính là tương lai của đất nước.
Trong bối cảnh văn hóa-xã hội có nhiều thay đổi hiện nay, các em có điều kiện thuận
lợi để học tập, vui chơi nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố dễ
gây nên những hành vi sai lệch, phá vỡ những giá trị đạo đức và chuẩn mực xã hội.
Đi sâu vào ngh...
1
Nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn
Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo
lực học đường
Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phan Thị Mai Hương
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề bạo lực học đường của học sinh
lứa tuổi Phổ thông trung học (PTTH) và làm rõ các khái niệm cơ bản của đề tài
như: Khái niệm nhận thức; Khái niệm Bạo lực học đường; Một số đặc điểm
tâm-sinh của học sinh lứa tuổi PTTH. Khảo sát thực trạng nhận thức của học
sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về bạo lực học
đường với các nội dung: Nhận thức về khái niệm bạo lực học đường; Nhận thức
về hình thức bạo lực học đường; Nhận thức về nguyên nhân bạo lực học đường;
Nhận thức về hậu quả của bạo lực học đường; Nhận thức về ch phòng tránh
bạo lực học đường; Mối quan hệ của nhận thức với thái độ nh vi của học
sinh đối với bạo lực học đường. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nn chặn hiện
tượng bạo lực học đường cho học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ
(TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường hiện nay.
Keywords. Tâm học; Bạo lực học đường; Học sinh; Trung học phổ thông;
Tâm lý trẻ vị thành niên
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tình trạng bạo lực học đường đã và đang bộc phát mức độ báo động rất
cần được xã hội nhìn nhận như một tệ nạn cần phải “chống”. Có thể xem vấn nạn
bạo lực học đường như những “cơn sóng ngầm”, bởi đâu đó trong môi trường giáo dục
lại dấy lên những vụ việc học sinh gây hấn, hành hung lẫn nhau… Những xô xát tưởng
chừng như rất trẻ con ấy trong thời gian gần đây đã trthành một hiện tượng khả
năng lây lan rộng với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
Bạo lực học đường không chỉ những hiện ợng biệt giờ đây đã trở
thành vấn nạn của toàn hội. Trên tất cả các trường học đều xuất hiện bạo lực học
Nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường 9 10 414