Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức của vị thành niên Việt Nam độ tuổi 15- 17 về bình đẳng giới và các yếu tố tác động

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2398 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nhận thức của vị thành niên Việt Nam độ tuổi
15- 17 về bình đẳng giới và các yếu tố
tác động
Trần Thị Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: Nhận thức,
vị thành niên, giới, bình đẳng giới,… Trên cơ sở đó, bước đầu xây dựng cơ sở lý
thuyết cho vấn đề nghiên cứu. Tổng quan một số nghiên cứu có liên quan đến việc
phân tích nhận thức của trẻ vị thành niên về bình đẳng giới. Mô tả thực trạng nhận
thức của nhóm vị thành niên từ 15- 17 tuổi ở Việt Nam hiện nay về vấn đề bình đẳng
giới. Cụ thể là: Nhận thức về bình đẳng giới trong cuộc sống gia đình (vai trò của
người vợ và người chồng, sự phân công lao động trong gia đình, mối quan hệ quyền
lực giữa vợ và chồng qua các quyết định…). Phân tích các nhân tố tác động đến nhận
thức của trẻ vị thành niên (từ 15- 17 tuổi) về bình đẳng giới. Cụ thể: Các nhân tố từ
phía bản thân vị thành niên (giới tính); các nhân tố gia đình (học vấn cha mẹ, nơi ở,
mức sống…).
Keywords. Xã hội học; Bình đẳng giới; Trẻ vị thanh niên

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, là tiêu chí
quan trọng để đánh giá sự phát triển của mỗi xã hội và là yếu tố cơ bản để nâng cao
khả năng tăng trưởng kinh tế của từng quốc gia. Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt
được những thành tựu đáng ghi nhận trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng
về giới. Việc đẩy mạnh các hoạt động về giới đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về
nhận thức cũng như hành động của xã hội trước những vấn đề bất bình đẳng giới.
Tuy nhiên cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới ở Việt Nam còn gặp nhiều khó
khăn và tình trạng bất bình đẳng giới là một trong những thách thức chính về phát triển
đối với Việt Nam. Trước hết, đó là những định kiến giới ở nhiều tầng lớp xã hội coi
trọng nam giới hơn phụ nữ. Nhìn chung, nhận thức về bình đẳng giới của một bộ phận
không nhỏ người dân còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, những quan niệm bất bình
đẳng giới được khái quát hoá và trở thành các chuẩn mực và giá trị xã hội. Trong khi
điều kiện kinh tế đang thay đổi nhanh chóng thì các chuẩn mực, giá trị văn hoá liên

1

quan đến vai trò giới dường như thay đổi rất chậm chạp [19; tr.11]. Do đó, cuộc chiến
đấu chống lại bất bình đẳng giới ở Việt Nam đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn trong việc nâng
cao nhận thức người dân về bình đẳng gi...
1
Nhận thức của vị thành niên Việt Nam độ tuổi
15- 17 về bình đẳng giới và các yếu tố
tác động
Trần Thị Phương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: Nhận thức,
vị thành niên, giới, bình đẳng giới,… Trên sở đó, bước đầu xây dựng sở
thuyết cho vấn đề nghiên cứu. Tổng quan một snghiên cứu liên quan đến việc
phân tích nhận thức của trẻ vị thành niên về bình đẳng giới. tả thực trạng nhận
thức của nhóm vị thành niên từ 15- 17 tuổi Việt Nam hiện nay về vấn đbình đẳng
giới. Cụ thể là: Nhận thức về bình đẳng giới trong cuộc sống gia đình (vai trò của
người vợ và người chồng, sự phân công lao động trong gia đình, mối quan hệ quyền
lực giữa vợ chồng qua các quyết định…). Phân tích các nhân tố tác động đến nhận
thức của trẻ vị thành niên (từ 15- 17 tuổi) về bình đẳng giới. Cụ thể: Các nhân tố từ
phía bản thân vị thành niên (giới nh); các nhân tố gia đình (học vấn cha mẹ, nơi ở,
mức sống…).
Keywords. Xã hội học; Bình đẳng giới; Trẻ vị thanh niên
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bình đẳng giới một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tiêu chí
quan trọng để đánh giá sự phát triển của mỗi hội yếu tố bản để nâng cao
khả năng tăng trưởng kinh tế của từng quốc gia. Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt
được những thành tựu đáng ghi nhận trong nlực giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng
về giới. Việc đẩy mạnh các hoạt động về giới đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về
nhận thức cũng như hành động của xã hội trước những vấn đề bất bình đẳng giới.
Tuy nhiên cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới Việt Nam còn gặp nhiều khó
khăn và tình trạng bất bình đẳng giới là một trong những thách thức chính về phát triển
đối với Việt Nam. Trước hết, đó những định kiến giới nhiều tầng lớp hội coi
trọng nam giới hơn phụ nữ. Nhìn chung, nhận thức về bình đẳng giới của một bộ phận
không nhỏ người dân còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, những quan niệm bất bình
đẳng giới được khái quát hoá trở thành các chuẩn mực giá trị hội. Trong khi
điều kiện kinh tế đang thay đổi nhanh chóng thì các chuẩn mực, giá trị văn hoá liên
Nhận thức của vị thành niên Việt Nam độ tuổi 15- 17 về bình đẳng giới và các yếu tố tác động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức của vị thành niên Việt Nam độ tuổi 15- 17 về bình đẳng giới và các yếu tố tác động - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nhận thức của vị thành niên Việt Nam độ tuổi 15- 17 về bình đẳng giới và các yếu tố tác động 9 10 873