Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức hai tròng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhận thức “hai tròng”
Những nhà lãnh đạo tài ba sử dụng cách tiếp cận "hai
tròng" để lập sơ đồ phạm vi hoạt động. Họ xác định
sự cần thiết phải lãnh đạo với một nhận thức về hiện
tại cũng như tương lai. Con mắt nhìn được cả bức
tranh tổng thể lẫn những chi tiết nhỏ. Họ cảm nhận
được những gì xảy ra, về cả con người và sự việc, về
cả hệ thống tổng thể lẫn hệ thống nhánh.

Nhà lãnh đạo sử dụng cách tiếp cận "hai tròng"
như thế nào?
Hãy xem xét nhận thức kiểu “hai tròng" thể hiện trong
giai đoạn đầu của cuộc sáp nhập hai tập đoàn truyền
thông lớn AOL - Time Wamer. Tạp chí Time đã đăng
bài về việc Phó Chủ tịch American Online (AOL) là
Ken Novack và Phó Giám đốc điều hành Miles
Gibume gặp gỡ Richard Bressler, cựu Giám đốc tài
chính của Time Warner. Họ đề cập đến khả năng kết
hợp hai tập đoàn lớn này bằng cách đưa ra những
khía cạnh thực chất của vấn đề. Họ vạch ra tầm nhìn

của Cty hợp nhất này và nêu tên những nhân vật chủ
chốt sẽ nắm giữ vai trò quan trọng. Họ sử dụng lăng
kính "hai tròng" để nhìn lại trụ sở chính của AOL, nơi
các nhà điều hành nhận định như "nơi mà những nhà
khảo cổ nghiên cứu những dấu hiệu thô sơ nhất trong
buổi đầu nền văn minh nhân loại".
Hãy nhìn về phía trước. Hãy dự đoán những sự việc
có thể xảy ra trong một năm, năm năm hoặc thậm chí
mười năm nữa trên con đường anh đi. Những hành
động như vậy tất nhiên cần đến sự phỏng đoán. Hãy
tự cho mình cơ hội sử dụng một vài suy nghĩ mang
tính giả định đó ít nhất một đôi lần.
Tập trung vào viễn cảnh và cả cận cảnh trên con
đường để tránh những sai lầm hay mắc phải. Hãy
xem xét điều mà một nhà điều hành cấp cao của
Time Wamer hiện đang nghĩ tới, liên quan một quyết
định ông thực hiện vào năm 1990. Năm đó, một nhà
quản lý của Time Wamer đang nắm một vị trí trong
ban lãnh đạo của AOL đã tiếp cận nhà điều hành cao
cấp của Time Wamer. Nhà quản lý này cho biết AOL

là một Cty nhỏ nhưng đầy triển vọng. AOL đang rất
cần 5 triệu USD tiền mặt. Nhà quản lý này đề xuất
rằng Time Warner có thể mua lại 11% AOL với khoản
tiền đó Nhà điều hành cao cấp đã gạt bỏ ý tưởng này.
Ông lập luận, sử dụng Intemet cho truyền thông cũng
có nghĩa là những gì Time Wamer đã làm trong 70
năm qua sẽ bị ném qua cửa sổ. Nhưng khoản đầu tư
5 triệu USD năm 1990 có giá trị tương đương 15,6 tỷ
USD năm 2000. Quyết định đó đã cho thấy sự nhận
thức chưa đầy đủ về định hướng của Cty mình.
Cần tránh sa lầy vào những điều vụn vặt mà quên
đi tổng thể. Hãy thử xem trường hợp của Roger
Stempel, người đã phải rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc
Ge...
Nhận thức “hai tròng”
Những nhà lãnh đạo tài ba sử dụng cách tiếp cận "hai
tròng" để lập sơ đồ phạm vi hoạt động. Họ xác định
sự cần thiết phải lãnh đạo với một nhận thức về hiện
tại cũng như tương lai. Con mắt nhìn được cả bức
tranh tổng thể lẫn những chi tiết nhỏ. Họ cảm nhận
được những gì xảy ra, về cả con người và sự việc, về
chệ thống tổng thể lẫn hệ thống nhánh.
Nhà lãnh đạo sử dụng cách tiếp cận "hai tròng"
như thế nào?
Hãy xem xét nhn thức kiểu “hai tròng" th hiện trong
giai đoạn đầu của cuộc sáp nhập hai tập đoàn truyền
thông lớn AOL - Time Wamer. Tạp chí Time đã đăng
bài về việc Phó Chủ tịch American Online (AOL) là
Ken Novack và Phó Giám đốc điều hành Miles
Gibume gặp gỡ Richard Bressler, cựu Giám đốc tài
chính của Time Warner. Họ đề cập đến khả năng kết
hợp hai tập đoàn lớn này bằng cách đưa ra những
khía cạnh thực chất của vấn đề. Họ vạch ra tầm nhìn
Nhận thức hai tròng - Trang 2
Nhận thức hai tròng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhận thức hai tròng 9 10 734