Ktl-icon-tai-lieu

Nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2923 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl
Ngô Thị Thảo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hảo
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích bối cảnh và những tiền đề hình thành hiện tượng học Husserl. Làm
rõ những nội dung cơ bản của nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl. Đưa ra đánh
giá về giá trị và hạn chế của nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl.
Keywords. Triết học; Hiện tượng học; Nhận thức luận

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện tượng học, một trong những trào lưu quan trọng của triết học phương Tây thế
kỷ XX. Sự ra đời của hiện tượng học thể hiện mong muốn của con người hướng đến việc
nắm bắt các sự vật, hiện tượng một cách trực tiếp, cụ thể và tin cậy nhất. Hiện tượng học
đã phản ánh một khuynh hướng mới trong triết học, vượt qua triết học cổ điển thế kỷ
XIX, đoạn tuyệt với phương pháp truyền thống của triết học trong nhiều thế kỷ trước đó
và mở ra một phương pháp mới trong triết học phương Tây thế kỷ XX.
Người sáng lập ra trào lưu hiện tượng học là Edmund Husserl. Về sau, hiện tượng
học được nhiều nhà triết học khác nối tiếp và phát triển dưới nhiều hình thái khác nhau.
Hiện tượng học có một ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến nhiều trào lưu triết học phương
Tây hiện đại. Nó không chỉ là một trong những tiền đề tư tưởng có tính quyết định đối
với sự hình thành chủ nghĩa hiện sinh phương Tây thế kỷ XX, mà còn là cơ sở lý luận và
nền tảng phương pháp luận cho trào lưu triết học này.
Hiện tượng học là điểm quy chiếu để lý giải những vấn đề về thế giới, về nhận
thức và về con người. Hiện tượng học Husserl còn có sức ảnh hưởng lớn, tác động sâu
sắc tới các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội đặc biệt là tới văn học, nghệ thuật, v.v.
Hiện tượng học cung cấp cho các trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn không chỉ
một phương pháp như một công cụ nhận thức, mà còn một nền tảng triết học
Nghiên cứu hiện tượng học sẽ giúp chúng ta ngày càng có cơ hội tham gia một
cách trực tiếp và mạnh mẽ vào tiến trình hội nhập và giao lưu quốc tế. Mặt khác, việc
hiểu hiện tượng học còn giúp lịch sử chúng ta biết được tại sao nó lại có được vị thế, có
ảnh hưởng như thế đến tư tưởng xã hội phương Tây nói riêng và đến lịch sử tư tưởng
nhân loại nói chung.
Nhận thức luận vốn được coi là một vấn đề trung tâm của hầu hết các khuynh
hướng triết học. Đặc biệt, nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl có cách tiếp cận
1

rất độc đáo khi chú trọng nhiề...
1
Nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl
Ngô Thị Thảo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Vũ Hảo
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích bối cảnh những tiền đề hình thành hiện tượng học Husserl. Làm
những nội dung cơ bản của nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl. Đưa ra đánh
giá về giá trị và hạn chế của nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl.
Keywords. Triết học; Hiện tượng học; Nhận thức luận
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện tượng học, một trong những trào lưu quan trọng của triết học phương Tây thế
kỷ XX. Sự ra đời của hiện tượng học thể hiện mong muốn của con người hướng đến việc
nắm bắt các sự vật, hiện tượng một cách trực tiếp, cụ thể và tin cậy nhất. Hiện ợng học
đã phản ánh một khuynh hướng mới trong triết học, vượt qua triết học cổ điển thế k
XIX, đoạn tuyệt với phương pháp truyền thống của triết học trong nhiều thế kỷ trước đó
và mở ra một phương pháp mới trong triết học phương Tây thế kỷ XX.
Người sáng lập ra trào lưu hiện tượng học Edmund Husserl. Về sau, hiện tượng
học được nhiều nhà triết học khác nối tiếp phát triển dưới nhiều hình thái khác nhau.
Hiện tượng học một ảnh hưởng sâu sắc lâu dài đến nhiều trào lưu triết học phương
Tây hiện đại. không chỉ một trong những tiền đề tưởng tính quyết định đối
với sự nh thành chủ nghĩa hiện sinh phương y thế kỷ XX, còn sở luận
nền tảng phương pháp luận cho trào lưu triết học này.
Hiện tượng học điểm quy chiếu để giải những vấn đề về thế giới, về nhận
thức về con người. Hiện tượng học Husserl còn sức ảnh hưởng lớn, tác động sâu
sắc tới các lĩnh vực khác trong đời sống hội đặc biệt tới n học, nghệ thuật, v.v.
Hiện tượng học cung cấp cho các trào lưu tưởng của chủ nghĩa nhân văn không chỉ
một phương pháp như một công cụ nhận thức, mà còn một nền tảng triết học
Nghiên cứu hiện tượng học sẽ giúp chúng ta ngày càng hội tham gia một
cách trực tiếp mạnh mvào tiến trình hội nhập giao lưu quốc tế. Mặt khác, việc
hiểu hiện tượng học n giúp lịch sử chúng ta biết được tại sao lại được vị thế,
ảnh hưởng như thế đến tưởng hội phương Tây nói riêng đến lịch sử tưởng
nhân loại nói chung.
Nhận thức luận vốn được coi một vấn đề trung tâm của hầu hết các khuynh
hướng triết học. Đặc biệt, nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl có cách tiếp cận
Nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nhận thức luận trong hiện tượng học Husserl 9 10 216