Ktl-icon-tai-lieu

Nhân tố tự bạch trong cấu trúc tiểu thuyết Thao thức của Aleksandr Kron

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhân tố tự bạch trong cấu trúc tiểu thuyết
Thao thức của Aleksandr Kron
Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 60 22 30
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Gia Lâm
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Cơ sở của nhân tố tự bạch, tìm hiểu: nhân tố tự bạch trong tiểu
thuyết và cơ sở của nhân tố tự bạch trong Thao thức của A. Kron. Chương 2: Đặc
điểm và hình thức thể hiện nhân tố tự bạch trong Thao thức, đó là: Người kể chuyện ở
ngôi thứ nhất và điểm nhìn trần thuật bên trong; sự lặp lại trong thời gian và sự mở
rộng không gian; giọng điệu chủ quan, suy tư. Chương 3: Nhân tố tự bạch với việc thể
hiện quan điểm triết – mỹ của A.Kron, nghiên cứu cụ thể về vị trí người trí thức trong
thời đại mới; tự bạch về tình yêu, tình bạn; triết lý về cuộc sống và hạnh phúc.
Keywords: Nghiên cứu văn học; Văn học Nga; Tiểu thuyết
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Văn xuôi Nga–xô viết những năm 60-80 của thế kỷ XX phát triển nở rộ với dòng văn
xuôi viết về chiến tranh, văn xuôi viết về đời sống làng quê và văn xuôi viết về “đời thường
của con người đương thời” [19, tr. 109]. Nằm trong mảng đề tài thứ ba, cuốn tiểu thuyết Thao
thức của Aleksandr Kron có vị trí vững chắc, bên cạnh tác phẩm của các nhà văn Yu.Trifonov,
A.Bitov, A.Rybakov,… góp phần làm phong phú thêm những khám phá nghệ thuật mới trong
việc nhận thức con người nói chung và hình thức trần thuật nói riêng. Nhân tố tự bạch như là
một đặc điểm trong nghệ thuật trần thuật của tiểu thuyết Thao thức, đồng thời cũng là đặc
điểm chung trong xu hướng phong cách trâm lý - triết lý của văn xuôi Nga-xô viết giai đoạn
này, bao gồm cả văn xuôi “chiến tranh” và văn xuôi “làng quê”. Ở Việt Nam, Thao thức chưa
trở thành đối tượng nghiên cứu của công trình khoa học nào. Chính vì vậy, luận văn chọn đối
tượng nghiên cứu là tiểu thuyết Thao thức nhằm tiếp cận và có cái nhìn cụ thể về dòng văn
xuôi này ở Nga-xô viết những năm 60-80 của thế kỷ XX.
Bối cảnh cốt truyện của Thao thức là một viện nghiên cứu sinh học nhưng cũng là một
xã hội thu nhỏ với đủ kiểu người. Viện nghiên cứu sinh học này có những nhà khoa học chân

chính như giáo sư Uspensky, Beta …, có những người mang chủ nghĩa cá nhân như Yudin, có
kẻ thực dụng, vụ lợi như Vdovin và cũng có những con người đáng thương, bị đè nén như
Alyosha, Iliusa… Công việc làm khoa học đã đem đến cho mỗi người một số phận. Trong tập
thể nghiên cứu khoa học đó, Yudin là nhân vật trung tâm. Qua những va chạm với đời sống,
anh đã...
Nhân tố tự bạch trong cấu trúc tiểu thuyết
Thao thức của Aleksandr Kron
Nguyễn Thị Hạnh
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: n học nước ngoài; số: 60 22 30
Người ng dẫn: PGS.TS. Phm Gia Lâm
m bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Cơ sở của nhân tố tbạch, tìm hiểu: nhân ttự bạch trong tiểu
thuyết sở của nhân ttự bạch trong Thao thức của A. Kron. Chương 2: Đặc
điểm hình thức thể hiện nhân ttự bạch trong Thao thức, đó là: Người kể chuyện ở
ngôi thứ nht và điểm nhìn trần thuật bên trong; slp lại trong thời gian sự mở
rộng không gian; ging điệu chủ quan, suy tư. Chương 3: Nhân t tự bạch với việc thể
hiện quan điểm triết mỹ của A.Kron, nghiên cứu cụ thể về vị t người trí thức trong
thời đại mới; tự bạch về tình yêu, tình bạn; triết lý về cuộc sống và hạnh phúc.
Keywords: Nghiên cứu văn hc; Văn học Nga; Tiểu thuyết
Content
MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
Văn xi Nga–viết những năm 60-80 của thế kỷ XX phát triển nở rộ với dòng n
xuôi viết về chiến tranh, n xi viết v đời sống làng quê và văn xi viết v đời thường
của con người đương thời” [19, tr. 109]. Nằm trong mảng đề tài thứ ba, cuốn tiểu thuyết Thao
thức của Aleksandr Kron vị t vững chắc, bên cạnh tác phẩm của các nhà văn Yu.Trifonov,
A.Bitov, A.Rybakov,… p phần làm phong phú thêm những khám phá nghệ thuật mới trong
việc nhận thức con người i chung và nh thức trần thuật i riêng. Nhân ttự bạch như là
một đặc điểm trong nghệ thuật trần thuật của tiểu thuyết Thao thức, đồng thời cũng đặc
điểm chung trong xu hướng phong cách trâm - triết của văn xuôi Nga-viết giai đoạn
này, bao gồm cả văn xuôi chiến tranhvăn xuôi “làng quê”. Việt Nam, Thao thức chưa
trở thành đối tượng nghiên cứu của công trình khoa hc nào. Chính vậy, luận văn chọn đối
tượng nghiên cứu là tiểu thuyết Thao thức nhằm tiếp cận và cái nhìn cthể về dòng văn
xuôi này ở Nga-xô viết những năm 60-80 của thế kỷ XX.
Bối cảnh cốt truyện của Thao thức một viện nghiên cứu sinh học nhưng cũng là mt
hi thu nhvới đủ kiểu người. Viện nghiên cu sinh học này những nhà khoa học chân
Nhân tố tự bạch trong cấu trúc tiểu thuyết Thao thức của Aleksandr Kron - Trang 2
Nhân tố tự bạch trong cấu trúc tiểu thuyết Thao thức của Aleksandr Kron - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhân tố tự bạch trong cấu trúc tiểu thuyết Thao thức của Aleksandr Kron 9 10 130