Ktl-icon-tai-lieu

Nhân vật trong tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục của A.Solzhenitsyn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhân vật trong tiểu thuyết “Tầng đầu địa
ngục” của A.Solzhenitsyn
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 60 22 30
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Gia Lâm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu những nhân vật tự do về tinh thần: nhân vật “vô thần và đức
hạnh”; nhân vật chìm đắm trong suy niệm; nhân vật phản tư về mình. Phân tích những
nhân vật kháng cự với hoàn cảnh hướng tới tự do: nhân vật tỉnh táo nhận thức về bản
chất hiện thực; nhân vật đấu tranh cho lương tâm và quyền tự do; nhân vật chủ động lựa
chọn hạnh phúc theo cách riêng. Tìm hiểu nhân vật tha hóa và khuất phục quyền lực:
nhân vật cầm quyền hèn nhát; nhân vật chấp nhận tha hóa; nhân vật tù nhân bị khuất
phục.
Keywords. Văn học nước ngoài; Tiểu thuyết; Văn học Nga

Content.
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Năm 1970, A. Solzhenitsyn đã được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải
Nobel Văn học vì những tác phẩm “mang sức mạnh đạo đức theo truyền thống của nền
văn học Nga vĩ đại”. Nghiên cứu cuộc đời và sáng tác của A. Solzhenitsyn là góp phần
khẳng định những giá trị nghệ thuật độc đáo và lớn lao mà nhà văn suốt đời theo đuổi.
Mặt khác những kiến giải về tác phẩm của nhà văn giúp người đọc thâm nhập vào lịch
sử nước Nga hiện đại để đi đến nhận thức về những nguyên nhân từng đưa xã hội đến
khủng hoảng về chính trị, kinh tế và đạo đức.
1.2. Tầng đầu địa ngục (nguyên bản tiếng Nga: В круге первом; bản dịch tiếng
Anh: The First Circle) là cuốn tiểu thuyết giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp sáng tác
của A. Solzhenitsyn. Trong bối cảnh thời đại dân chủ và đổi mới cùng sự trở lại của
dòng văn học Nga “hồi lưu”, nhu cầu đánh giá lại toàn bộ sáng tác của A. Solzhenitsyn
vì thế cần có sự nghiên cứu hoàn chỉnh và thấu đáo với cuốn tiểu thuyết đặc biệt này.
1.3. Vấn đề nhân vật là một trong những phương diện đặc sắc nhất trong Tầng
đầu địa ngục. Điểm khác biệt lớn là ở tiểu thuyết này không có nhân vật trung tâm mà
1

"mỗi một nhân vật sẽ trở thành nhân vật chính khi hành động liên quan đến chính nó.
Khi đó tác giả phải có trách nhiệm dẫu cho đến cả 35 nhân vật. Nhà văn không ưu tiên
một nhân vật nào” [62]. Khám phá thế giới nhân vật độc đáo vì thế sẽ giải mã các giá trị
nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm cũng như giúp người đọc thẩm thấu sâu sắc tinh thần
nhân đạo, nhân văn trong triết lí sáng tạo của nhà văn lớn A. Solzhenitsyn.
Trên tiêu chí quan hệ với vấn đề tự do của nhân vật, chúng tôi tiến hành phân
loại và khảo cứu nhâ...
1
Nhân vật trong tiểu thuyết “Tầng đầu địa
ngục” của A.Solzhenitsyn
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 60 22 30
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Gia Lâm
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu những nhân vật tự do về tinh thần: nhân vật “vô thần đức
hạnh”; nhân vật chìm đắm trong suy niệm; nhân vật phản v mình. Phân tích những
nhân vật kháng cự với hoàn cảnh hướng tới tự do: nhân vật tỉnh táo nhận thức về bản
chất hiện thực; nhân vật đấu tranh cho lương tâm và quyền tự do; nhân vật chủ động lựa
chọn hạnh phúc theo cách riêng. Tìm hiểu nhân vật tha hóa khuất phục quyền lực:
nhân vật cầm quyền hèn nhát; nhân vật chấp nhận tha hóa; nhân vật nhân bị khuất
phục.
Keywords. Văn học nước ngoài; Tiểu thuyết; Văn học Nga
Content.
A. M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Năm 1970, A. Solzhenitsyn đã được Viện Hàn m Thụy Điển trao gii
Nobel Văn học những tác phm “mang sức mạnh đạo đức theo truyn thng ca nn
văn học Nga đại”. Nghiên cứu cuộc đời sáng tác của A. Solzhenitsyn là góp phần
khẳng định những giá trị ngh thut độc đáo lớn lao nhà văn sut đời theo đuổi.
Mặt khác những kiến gii v tác phẩm của nhà văn giúp ngưi đọc thâm nhập vào lịch
s nước Nga hiện đại để đi đến nhn thc v những nguyên nhân từng đưa hội đến
khng hong v chính trị, kinh tế và đạo đức.
1.2. Tầng đầu địa ngc (nguyên bản tiếng Nga: В круге первом; bn dch tiếng
Anh: The First Circle) cuốn tiu thuyết gi v trí quan trọng trong s nghiệp sáng tác
ca A. Solzhenitsyn. Trong bi cnh thời đại dân chủ đi mới cùng sự tr li ca
dòng văn học Nga “hồi lưu”, nhu cầu đánh giá lại toàn bộ sáng tác ca A. Solzhenitsyn
vì thế cần có s nghiên cứu hoàn chỉnh và thấu đáo với cun tiu thuyết đặc biệt này.
1.3. Vấn đ nhân vật là mt trong nhng phương diện đc sc nht trong Tng
đầu địa ngc. Điểm khác biệt lớn tiu thuyết y không nhân vật trung tâm
Nhân vật trong tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục của A.Solzhenitsyn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân vật trong tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục của A.Solzhenitsyn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nhân vật trong tiểu thuyết Tầng đầu địa ngục của A.Solzhenitsyn 9 10 472