Ktl-icon-tai-lieu

Nhập khẩu: thực tiễn và những vấn đề cấp bách đang đặt ra

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập khẩu: thực tiễn và những vấn đề cấp bách đang đặt ra
13:19' 25/7/2007

Nền thương mại thế giới hiện đang vận động trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra
rất nhanh chóng, sâu sắc. Ranh giới giữa khái niệm thị trường trong nước với thị trường nước
ngoài đang bị lu mờ dần. Các chiến lược phát triển hướng vào xuất khẩu hay xuất khẩu thay thế
nhập khẩu không còn giữ nguyên ý nghĩa cổ điển của nó nữa, bởi vì thị trường của mỗi quốc gia
đều phải "mở cửa" thông qua việc cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Cuộc chiến
giành giật thị trường giữa hàng nội và hàng ngoại trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.
Do sự phát triển của khoa học, công nghệ và tiến trình hội nhập, hình thái tổ chức thị trường và phương
thức hoạt động thương mại cũng đã thay đổi. Thương mại điện tử đã ra đời và đang có những bước phát
triển nhanh chóng. Ngày nay, khái niệm buôn bán không hiểu theo nghĩa đen thuần tuý như trước, mà nó
bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn, bao trùm lên mọi hoạt động kinh tế của các quốc gia, với 4 nội dung
cơ bản: hàng hoá - dịch vụ - đầu tư và các yếu tố thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ. Như
vậy, có thể khái quát hình tượng của kinh tế thương mại trong thế kỷ XXI như sau: thị trường là toàn
cầu, định chế quản lý là WTO và các định chế của các khối kinh tế khu vực, chủ thể kinh doanh
chủ yếu là các công ty xuyên quốc gia.
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đi đôi với việc tạo lập
đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, đặt thương mại và thị trường vào những “mắt khâu” hết sức
quan trọng, trong đó nhập khẩu là yếu tố đầu vào của nền kinh tế cần được chú trọng.
Kim ngạch và quy mô nhập khẩu
Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu bình quân giai đoạn 1991 - 2000 là 17,5%, giai đoạn 2001 - 2006 là 19%.
Nếu năm 1995 kim ngạch là 8,155 tỉ USD, năm 2000 và 2004 con số đó tương ứng là 15,637 và 31,969 tỉ
USD, thì năm 2005 và 2006 đã đạt tới con số 36,978 và 44,410 tỉ USD. Nhìn chung tăng trưởng nhập
khẩu của nước ta không ổn định qua các thời kỳ. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới và
khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của nước ta. Giai đoạn 1993 - 1996 tốc độ tăng trưởng nhập
khẩu đạt con số kỷ lục, có năm đạt tới 54,4% (năm 1993), sau đó giảm sút do ảnh hưởng của khủng
hoảng tài chính tiền tệ châu Á, phục hồi ở mức cao năm 2000 (33,2%), từ năm 2001 đến nay tương đổi
ổn định ở mức trên 20%.
Nhập siêu của nước ta gia tăng khá nhanh, năm 2000 là 1.153,8 triệu USD, năm 2003 là 5.106,5 tri...
Nhập khẩu: thực tiễn và những vấn đề cấp bách đang đặt ra
13:19' 25/7/2007
Nền thương mại thế giới hiện đang vận động trong bối cảnh toàn cầu hóa khu vực hóa diễn ra
rất nhanh chóng, sâu sắc. Ranh giới giữa khái niệm thị trường trong ớc với thị trường nước
ngoài đang bị lu mờ dần. Các chiến lược phát triển hướng vào xuất khẩu hay xuất khẩu thay thế
nhập khẩu không còn giữ nguyên ý nghĩa cổ điển của nữa, bởi thị trường của mỗi quốc gia
đều phải "mở cửa" thông qua việc cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Cuộc chiến
giành giật thị trường giữa hàng nội và hàng ngoại trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.
Do sự phát triển của khoa học, công nghệ tiến trình hội nhập, hình thái tổ chức thị trường phương
thức hoạt động thương mại cũng đã thay đổi. Thương mại điện tử đã ra đời và đang có những bước phát
triển nhanh chóng. Ngày nay, khái niệm buôn bán không hiểu theo nghĩa đen thuần tuý như trước, mà nó
bao gồm một phạm vi rộng lớn hơn, bao trùm lên mọi hoạt động kinh tế của các quốc gia, với 4 nội dung
bản: hàng hoá - dịch vụ - đầu và các yếu tố thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ. N
vậy, thể khái quát hình tượng của kinh tế thương mại trong thế kXXI n sau: thị trường toàn
cầu, định chế quản WTO các định chế của các khối kinh tế khu vực, chủ thể kinh doanh
chủ yếu là các công ty xuyên quốc gia.
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đi đôi với việc tạo lập
đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường, đặt thương mại thị trường vào những mắt khâu” hết sức
quan trọng, trong đó nhập khẩu là yếu tố đầu vào của nền kinh tế cần được chú trọng.
Kim ngạch và quy mô nhập khẩu
Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu nh quân giai đoạn 1991 - 2000 17,5%, giai đoạn 2001 - 2006 là 19%.
Nếu năm 1995 kim ngạch là 8,155 tỉ USD, năm 2000 và 2004 con số đó tương ứng là 15,637 và 31,969 t
USD, thì năm 2005 2006 đã đạt tới con s36,978 44,410 tỉ USD. Nhìn chung tăng trưởng nhập
khẩu của nước ta không ổn định qua các thời kỳ. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới và
khả năng thu t vốn đầu nước ngoài của ớc ta. Giai đoạn 1993 - 1996 tốc độ ng trưởng nhập
khẩu đạt con sklục, có năm đạt tới 54,4% (năm 1993), sau đó giảm sút do ảnh hưởng của khủng
hoảng tài chính tiền tệ châu Á, phục hồi mức cao năm 2000 (33,2%), từ năm 2001 đến nay ơng đổi
ổn định ở mức trên 20%.
Nhập siêu của ớc ta gia tăng knhanh, năm 2000 1.153,8 triệu USD, m 2003 là 5.106,5 triệu
USD và năm 2004 5.483,8 triệu USD. Hai năm 2005 và 2006, con số đó tương ứng 4.536,1
4.805,0 triệu USD. So với năm 2005, nhập khẩu năm 2006 tăng tất cả các thtrường. Mặc giá tr
nhập siêu có tăng nhẹ so với dự o từ đầu năm, nhưng tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu chỉ
là 12,1%, thấp hơn so với 15,6% của năm 2005.
Giai đoạn 2001-2006, nước ta đẩy mạnh hội nhập công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong ngắn hạn xuất
khẩu chưa thể tăng kịp so với nhập khẩu. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là trong quý I năm 2007, tốc độ
tăng của nhập khẩu cao gần gấp đôi tốc độ ng của xuất khẩu (33,6% so với 17,9%) nhập siêu mới
chỉ trong một quý đó lên đến 1.315 triệu USD.
Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu
Xét theo cấu nhóm hàng, cấu nhập khẩu sbiến động giữa hai nhóm hàng liệu sản xuất và
vật phẩm tiêu dùng. Nhập khẩu hàng tiêu ng xu ớng giảm nhanh. Trước năm 1995, t trọng
nhóm hàng nhập khẩu tiêu dùng dao động trong khoảng 13% - 15%. Từ năm 1996 đến nay, tỷ lệ y đã
giảm xuống đáng kổn định mức 7% - 8%. Xét trong cả giai đoạn từ 2000-2006, hàng tiêu dùng
nhập khẩu chiếm tỷ trọng bình quân 7% - 11%. Điều y đã thể hiện đúng định hướng nhập khẩu của
nước ta là: giảm tỷ trọng hàng nhập khẩu phục vụ tiêu dùng, tăng tỷ trọng hàng nhập khẩu máy móc
Nhập khẩu: thực tiễn và những vấn đề cấp bách đang đặt ra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập khẩu: thực tiễn và những vấn đề cấp bách đang đặt ra - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhập khẩu: thực tiễn và những vấn đề cấp bách đang đặt ra 9 10 19