Ktl-icon-tai-lieu

Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Lê
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Làm rõ khái niệm nhập siêu, hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của hội
nhập kinh tế đến cân bằng cán cân thương mại ở Việt Nam. Trình bày kinh nghiệm
kiềm nhập siêu của một số quốc gia. Phân tích thực trạng nhập siêu của Việt Nam từ
thập kỷ 90 đến nay. Phân tích nguyên nhân của tình trạng nhập siêu và một số chính
sách liên quan đến kiềm chế nhập siêu ở Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp kiềm chế
nhập siêu của Việt Nam trong thời gian tới.
Keywords: Nhập siêu; Cán cân thương mại; Việt Nam; Kinh tế quốc tế
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhập siêu là một trong những lĩnh vực kinh tế được quan tâm hàng đầu của Chính Phủ
Việt Nam. Trong những năm gần đây, cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam mặc dù đã
có nhiều cải thiện đáng kể song nhập siêu vẫn ở mức cao và đang có xu hướng gia tăng, đặc
biệt từ sau cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007.
Từ khi Việt Nam gia nhập WTO tháng 11 năm 2006 thì việc kiềm chế nhập siêu trở
thành một thách thức rất lớn. Để hạn chế lạm phát, kiềm chế nhập siêu, giữ vững tính ổn định
của thị trường và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế vĩ mô đòi hỏi Chính phủ phải đổi mới
cách thức quản lý, thay đổi cơ chế chính sách phù hợp quy định chung của WTO nhằm bình
ổn giá, kích thích sản xuất trong nước phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Với mong muốn nghiên cứu nhằm làm rõ vấn đề nhập siêu, thực trạng và nguyên nhân nhập
siêu và trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp kiềm chế tình trạng nhập siêu ở Việt Nam, tác
giả lựa chọn đề tài “Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề
tài nghiên cứu của mình.
2. Tình hình nghiên cứu

Ở trong nước: Những năm gần đây, đặc biệt từ khi Việt Nam tham gia vào quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nhập siêu được rất nhiều các chuyên gia kinh tế ở các viện
nghiên cứu quan tâm. Đã có một số bài viết, bài báo cáo, tham luận được đăng trên báo Thời
báo Kinh tế Việt Nam (Viet Nam Economic Times), các tạp chí của Viện kinh tế và chính trị
Thế giới, Viện Kinh tế Việt Nam như : Tiến sỹ Nguyễn Trần Quế (Viện Kinh tế và Chính trị
thế giới) với bài viết: “Kiểm soát chặt nhập siêu để kiềm chế nhập siêu ở Việt Nam”;
PGS.TS Nguyễn Văn Công, “Chính sách tỷ giá hối đoái và tiến trình hội nhập kinh tế của
Việt Nam”, nhà xuất bản ...
Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế
Nguyễn Thị Lê
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người ng dẫn: PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình
m bảo vệ: 2011
Abstract: Làm khái niệm nhập siêu, hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của hi
nhập kinh tế đến cân bằng cán cân thương mại Việt Nam. Trình bày kinh nghiệm
kiềm nhập siêu của một squốc gia. Phân tích thực trạng nhập su của Việt Nam t
thập kỷ 90 đến nay. Phân ch nguyên nhân của tình trạng nhập siêu và một số chính
sách liên quan đến kiềm chế nhập siêu ở Việt Nam. Đưa ra một s giải pháp kiềm chế
nhập siêu của Việt Nam trong thời gian tới.
Keywords: Nhập siêu; Cán cân thương mại; Việt Nam; Kinh tế quốc tế
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhp siêu mt trong những lĩnh vực kinh tế được quan tâmng đầu của Chính Phủ
Việt Nam. Trong những năm gần đây, n bằng cán cân thương mi của Việt Nam mc dù đã
nhiều cải thiện đáng kể song nhp siêu vẫn mức cao và đang xu hướng gia tăng, đặc
biệt từ sau cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2007.
Từ khi Việt Nam gia nhập WTO tháng 11 năm 2006 thì việc kiềm chế nhập siêu trở
thành một thách thức rất ln. Để hn chế lạm phát, kiềm chế nhập siêu, giữ vững tính ổn định
của thị trường và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế vĩ mô đòi hỏi Chính phủ phải đổi mới
cách thức quản , thay đổi chế chính ch phù hợp quy định chung của WTO nhằm nh
ổn giá, kích thích sản xuất trong nước phát triển, tạo công ăn việc làm cho ngưi lao động.
Với mong muốn nghiên cứu nhằm làm rõ vấn đề nhập siêu, thực trạng và nguyên nhân nhập
siêu và trên cơ sở đó đưa ra một sgiải pp kiềm chế tình trạng nhập siêu Việt Nam, tác
giả lựa chọn đề tài Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” làm đ
tài nghiên cứu của nh.
2. Tình hình nghiên cứu
Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Trang 2
Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 9 10 285