Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký thực tập

Được đăng lên bởi anhduccb
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN THỨ 01
Nội Dung Công Việc
Ngày Tháng

20/04/2015

21/04/2015

22/04/2015

23/04/2015

24/04/2015

Sáng
- Đến trường gặp Hiệu trưởng để sắp xếp lịch
thực tập.
- Làm quen cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường.
- Tìm hiểu nội quy, quy định làm việc của
nhà trường.
- Tìm hiểu quy chế, nội quy làm việc của
nhân viên Văn thư.
- Tìm hiểu công việc liên quan công tác văn
thư.
- Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách của nhà
trường có sự tham gia của nhân viên văn thư.
- Thực tập xử lý văn bản mới nhận theo
hướng dẫn của người hướng dẫn thực tập.

Chiều

- Tìm hiểu các tổ chức,
đoàn thể, bộ phận trong
nhà trường.
Giúp Hiệu trưởng soạn
thảo văn bản.
- Cùng cán bộ hướng dẫn
thực tập lên Phòng
GD&ĐT làm quen, nhận
công văn mới.
- Giúp Hiệu trưởng soạn
thảo văn bản.

Ghi Chú

TUẦN THỨ 02
Nội Dung Công Việc
Ngày Tháng

27/04/2015

Sáng

Chiều

Ghi Chú

- Chuyển giao văn bản đi của nhà trường.
- Dự họp Hội đồng nhà
- Cùng Phó hiệu trưởng nhận Đề thi học kỳ II trường.
tại Phòng GD&ĐT.
- Phô-tô đề thi học kỳ II.
- Nghỉ (Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch).

- Nghỉ.

- Nghỉ.

- Nghỉ.

- Nghỉ (40 năm ngày Giải phóng miền Nam).

- Nghỉ.

- Nghỉ (Ngày Quốc tế lao động).

- Nghỉ.

28/04/2015

29/04/2015

30/04/2015

01/05/2015

- Làm bù ngày
25/4 (Sắp xếp,
kiểm tra hồ sơ
HS lớp 9).

TUẦN THỨ 03
Nội Dung Công Việc
Ngày Tháng

Sáng

Chiều

04/05/2015

- Thực hành các nghiệp vụ văn phòng đơn
giản dưới sự giám sát của người hướng dẫn
thự tập.

05/05/2015

- Tiếp tục thực hành các nghiệp vụ văn phòng - Chuyển giao văn bản của
đơn giản dưới sự giám sát của người hướng
nhà trường phát hành.
dẫn thự tập.

06/05/2015

- Chuẩn bị bảng biểu thống kê kết quả thi học - Nhận Công văn mới tại
kỳ II của học sinh theo chỉ đạo của Phó hiệu Phòng GD&ĐT.
trưởng.

07/05/2015

08/05/2015

- Xử lý văn bản mới nhận.
- Hỗ trợ nhà trường chuẩn bị tổ chức đưa HS
đi tham quan.
- Cùng cán bộ, giáo viên nhà trường tổ chức
cho học sinh đi thăm quan đến hết ngày
10/5/2015.

- Nhận Công văn mới tại
Phòng GD&ĐT.

- Hỗ trợ Hiệu trưởng xử lý
bài thi học kỳ của HS
chuẩn bị chấm theo cụm.

Ghi Chú

TUẦN THỨ 04
Nội Dung Công Việc
Ngày Tháng

Sáng
- Phục vụ Hội đồng chấm thi cụm trường.

- Phục vụ Hội đồng chấm
thi cụm trường.

- Nhận Công văn mới tại Phòng GD&ĐT.
- Nhận bảng điểm của giáo viên nhập vào
bảng điểm chung của toàn trường.

- Nhận bảng điểm của giáo
viên nhập vào bảng điểm
chung của toàn trường.

- Hỗ trợ hoàn chỉnh hồ sơ PCGD của nhà
trường.

- Hỗ trợ hoàn chỉnh hồ sơ
PCGD của nhà trường.

11/05/2015

1...
TUẦN THỨ 01
Ngày Tháng
Nội Dung Công Việc
Ghi Chú
Sáng Chiều
20/04/2015
- Đến trường gặp Hiệu trưởng để sắp xếp lịch
thực tập.
- Làm quen cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường.
21/04/2015
- Tìm hiểu nội quy, quy định làm việc của
nhà trường.
- Tìm hiểu quy chế, nội quy làm việc của
nhân viên Văn thư.
- Tìm hiểu các tổ chức,
đoàn thể, bộ phận trong
nhà trường.
22/04/2015
- Tìm hiểu công việc liên quan công tác văn
thư.
Giúp Hiệu trưởng soạn
thảo văn bản.
23/04/2015
- Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách của nhà
trường có sự tham gia của nhân viên văn thư.
- Cùng cán bộ hướng dẫn
thực tập lên Phòng
GD&ĐT làm quen, nhận
công văn mới.
24/04/2015
- Thực tập xử lý văn bản mới nhận theo
hướng dẫn của người hướng dẫn thực tập.
- Giúp Hiệu trưởng soạn
thảo văn bản.
Nhật ký thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhật ký thực tập - Người đăng: anhduccb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nhật ký thực tập 9 10 733