Ktl-icon-tai-lieu

Nhật trình sử dụng

Được đăng lên bởi anbinh_hd_91
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3768 lần   |   Lượt tải: 26 lần
CÔNG TY CPĐT
XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO
Đội: ………………………………………..
Tổ: …………………………………………
BM-CG-014

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG TRÌNH,
HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

ĐỊNH MỨC NHIÊN LIỆU
(Xăng hay diezel)
* Cho………lit/giờ.
* Cho 01 đơn vị sản phẩn

NHẬT TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THI CÔNG
Từ ngày .. đến ngày …. tháng …. Năm 2013
Tên xe máy : ………………..Họ và tên xe trưởng

Ca máy
không HĐ
BDSC

Chờ
việc

Giờ hoạt động thực tế
Chỉ số
giờ bắt
đầu hoạt
động

Sản xuất(giờ, km, chuyến)
Sáng

Chiều

Trưa,
Tối

Xác nhận xủa chỉ huy, cán bộ kỹ
thuật

Nhiên liệu

Tổng

Ca
máy
(quy
đổi)

Thực
lĩnh

Còn lại
trước
khi lĩnh

Họ và tên thợ vận
hành

Ký

Tổng cộng:
Tổng số giờ máy hoạt động trong tháng

:

Hàng tháng phải gửi nhật trình về phòng Cơ giới Thiết bị

Lái xe, máy

Chỉ huy công trường

Đội thi công(CBKT)

Họ tên

...
CÔNG TY CPĐT
XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO
Đội: ………………………………………..
Tổ: …………………………………………
BM-CG-014
NHẬT TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ THI CÔNG
Từ ngày .. đến ngày …. tháng …. Năm 2013
Tên xe máy : ………………..Họ và tên xe trưởng
ĐỊNH MỨC NHIÊN LIỆU
(Xăng hay diezel)
* Cho………lit/giờ.
* Cho 01 đơn vị sản phẩn
Ngày NỘI DUNG CÔNG VIỆC
CÔNG TRÌNH,
HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH
Ca máy
không HĐ
Giờ hoạt động thực tế Nhiên liệu
Họ và tên thợ vận
hành
Xác nhận xủa chỉ huy, cán bộ kỹ
thuật
BDSC
Chờ
việc
Chỉ số
giờ bắt
đầu hoạt
động
Sản xuất(giờ, km, chuyến)
Ca
máy
(quy
đổi)
Thực
lĩnh
Còn lại
trước
khi lĩnh
Họ tên
Sáng Chiều
Trưa,
Tối
Tổng
Tổng cộng:
Tổng số giờ máy hoạt động trong tháng :
Hàng tháng phải gửi nhật trình về phòng Cơ giới Thiết bị
Lái xe, máy Chỉ huy công trường Đội thi công(CBKT)
Nhật trình sử dụng - Người đăng: anbinh_hd_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhật trình sử dụng 9 10 861