Ktl-icon-tai-lieu

Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và một số giải pháp hạn chế nhiễu

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và
một số giải pháp hạn chế nhiễu
Bùi Ngọc Thạch
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc; Mã số: 2 07 00
Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Tuấn
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày tổng quan về ứng dụng, dịch vụ, công nghệ, kỹ thuật và một số
vấn đề của thông tin vệ tinh. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống,
các thông số đánh giá chất lượng hệ thống và một số phương pháp tính nhiễu. Đưa ra
các thông tin chung về các nguồn nhiễu, các con số thống kê về nguyên nhân gây
nhiễu. Mô tả, đánh giá ảnh hưởng của mỗi loại nhiễu đến chất lượng dịch vụ, phân
tích nguyên nhân với mỗi loại nhiễu, sau đó đưa ra một số biện pháp để khắc phục, sử
dụng các kết quả đó để minh họa. Tính toán công suất bức xạ đẳng hướng tương
đương của mỗi sóng mang khi phát một, nhiều sóng trên một bộ phát đáp. Tính toán
công suất trạm mặt đất khi phát bão hòa bộ phát đáp.
Keywords: Nhiễu thông tin; Thông tin vệ tinh; Điện tử viễn thông
Content
MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, lĩnh vực thông tin viễn thông có những bước tiến rất
nhanh, đóng vai ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế. Không nằm ngoài
xu hướng đó, thông tin vệ tinh cũng không ngừng phát triển với các ứng dụng, dịch vụ cho
các ngành, lĩnh vực như: quân sự, viễn thông, khí tượng thủy văn, hàng hải, khác thác dầu,
giáo dục, y tế, phát thanh, truyền hình...đặc biệt là sự bùng nổ của truyền hình DTH. Với nhu
cầu ngày càng lớn, các công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin vệ tinh cũng được tìm
hiểu nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn rất nhiều.
Để đáp ứng nhu cầu rất lớn về dịch vụ thông tinh vệ tinh, số lượng quả vệ tinh trên
quỹ đạo được phóng lên ngày càng nhiều, khoảng cách giữa các quả vệ tinh cũng bị thu hẹp
từ khoảng cách 40, 20 trước đây, hiện nay tại một vị trí quỹ đạo có thể có vài quả vệ tinh, các
dải tần vệ tinh C, Ku, Ka được sử dụng một cách tối đa, công nghệ phủ sóng spotbeam cũng
được nhiều nhà khai thác vệ tinh sử dụng.

Với việc khai thác tối đa nguồn tài nguyên thông tin vệ tinh, khả năng xuất hiện, gây
nhiễu trong cùng hệ thống cũng như giữa các hệ thống càng dễ xảy ra. Trong thông tin vệ tinh
tác động, ảnh hưởng của nhiễu đến chất lượng dịch vụ rất lớn. Các nguồn nhiễu như: nhiễu
sóng mang lân cận, nhiễu vệ tinh lân cận, nhiễu do chính hệ thống của khách hàng, nhiễu
xuyên phân cực, nhiễu mặt trời và nhiều loại nhiễu khác.
Vì vậy, việc tìm hiểu nghiên cứu về nhiễu trong thông tin vệ ti...
Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và
một số giải pháp hạn chế nhiễu
Bùi Ngọc Thạch
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc; số: 2 07 00
Người ng dẫn: TS. Trần Minh Tuấn
m bảo vệ: 2008
Abstract: Trình bày tng quan về ng dụng, dịch vụ, công nghệ, kỹ thuật một s
vấn đề của thông tin vệ tinh. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống,
các thông số đánh giá chất lượng hệ thống một số phương pháp tính nhiễu. Đưa ra
các thông tin chung về các nguồn nhiễu, các con số thống về nguyên nhân y
nhiễu. tả, đánh gảnh hưởng của mỗi loại nhiễu đến chất lượng dịch vụ, phân
tích nguyên nhân với mi loại nhiễu, sau đó đưa ra mt số biện pháp để khắc phục, sử
dụng các kết quả đó để minh họa. Tính toán công suất bức xạ đẳng hướng tương
đương của mi ng mang khi phát mt, nhiều sóng trên một bộ phát đáp. Tính toán
công suất trạm mặt đất khi phát bão hòa bộ phát đáp.
Keywords: Nhiễu thông tin; Thông tin vệ tinh; Điện tử viễn thông
Content
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, lĩnh vực thông tin viễn thông nhng bước tiến rất
nhanh, đóng vai ngày càng quan trọng đối với sự phát trin của nền kinh tế. Không nằm ngoài
xu hướng đó, thông tin vệ tinh cũng không ngừng phát triển với c ứng dụng, dch vụ cho
các ngành, nh vực như: quân sự, viễn thông, khí tượng thủy văn, hàng hải, khác tc dầu,
giáo dục, y tế, phát thanh, truyền hình...đặc biệt sự bùng nổ của truyền hình DTH. Với nhu
cầu ngày càng lớn, c công nghệ, kthuật trong nh vực thông tin v tinh cũng được tìm
hiểu nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn rất nhiều.
Để đáp ứng nhu cầu rất lớn vdịch vụ thông tinh vệ tinh, số lượng quả vệ tinh trên
quỹ đạo được phóng lên ngày ng nhiều, khoảng cách giữa c quả vtinh ng bị thu hẹp
tkhoảng cách 4
0
, 2
0
trước đây, hiện nay ti một vị t qu đạo thể vài quả vệ tinh, các
dải tần vệ tinh C, Ku, Ka được sử dụng mt cách tối đa, ng nghệ phủ sóng spotbeam ng
được nhiều nhà khai thác vệ tinh sử dụng.
Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và một số giải pháp hạn chế nhiễu - Trang 2
Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và một số giải pháp hạn chế nhiễu - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và một số giải pháp hạn chế nhiễu 9 10 815