Ktl-icon-tai-lieu

Nhìn lại bức tranh xuất khẩu của nước ta trong 20 năm đổi mới

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhìn lại bức tranh xuất khẩu của nước ta trong 20 năm đổi mới
16:35' 12/3/2007

Nếu lịch sử hình thành và phát triển của ngành thương mại Việt Nam trong 60 năm qua (19462006) là một bức tranh hoành tráng thì mảng xuất khẩu trong 20 năm gần đây có nhiều gam màu
sáng chói, biểu hiện sinh động về thành công của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và
lãnh đạo.
Những thành công
Xuất khẩu của nước ta năm 2005 đạt 32,2 tỉ USD, bằng 40,8 lần năm 1986 (789 triệu USD). Năm 2000,
kim ngạch xuất khẩu theo đầu người của chúng ta vượt 180 USD/ năm (đây là mốc được công nhận là
quốc gia có nền ngoại thương bình thường), nhưng đến năm 2005 con số trên đạt 390 USD, gấp đôi
năm 2000. Xuất khẩu bình quân một tháng của năm 2005 được 2,68 tỉ USD hơn kim ngạch cả một năm
của năm 1992 (2,58 tỉ USD). Năm 2006, hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đạt mức tăng trưởng cao.
Kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 39,6 tỉ USD, tăng 22,1% so với năm 2005 trong đó có 9 mặt hàng kim
ngạch đạt trên 1 tỉ USD.
Với kết quả đó, lần đầu tiên xuất khẩu của nước ta vượt qua ngưỡng ba chục tỉ USD, tuy là con số chưa
cao, nhưng nếu nhìn lại chặng đường đi qua mới thấy bước tiến của 20 năm đổi mới là khá ấn tượng bởi
khoảng thời gian để tăng thêm được 10 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu đang ngày càng rút ngắn: Từ khi cả
nước "chung lưng đấu cật" xuất khẩu tới năm 1988 mới đạt kim ngạch 1,038 tỉ USD; 11 năm sau, năm
1999 vượt ngưỡng 10 tỉ USD, đạt 11,054 tỉ USD; nhưng lên con số 20 tỉ USD chúng ta chỉ mất 4 năm năm 2003 đạt 20,176 tỉ USD và để thêm 10 tỉ USD thứ 3 chỉ cần 2 năm (2004 - 2005).
Xuất khẩu tăng làm tăng thu nhiều ngoại tệ mạnh lại chính là nguồn tài lực để gia tăng nhập khẩu, có
điều kiện lựa chọn, tiếp thu công nghệ nguồn, công nghệ tiềm năng, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp
hóa, hiện đại hóa. So với năm 1986, nhập khẩu tăng gấp 17,1 lần, song vì xuất khẩu tăng nhanh, nên tỷ
lệ nhập siêu giảm dần. Năm 1986 tỷ lệ nhập siêu là 173%, tới năm 2005 chỉ còn 14,5%. Để có sự tổng
kết sâu sắc hơn về những thành công và hạn chế, tồn tại xin nêu những yếu tố cơ bản như sau:
1 - Hệ thống chính sách quản lý xuất nhập khẩu tương đối hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Đây
là hệ quả tất yếu khi xóa bỏ độc quyền ngoại thương, trên 2 khía cạnh chính: một là, quyền kinh doanh
xuất nhập khẩu được mở rộng đối với mọi thành phần kinh tế và đối với đa phần hàng hóa (trừ số ít hàng
cấm và hàng chuyên dùng có cơ chế quản lý riêng); hai là, các công cụ về xuất nhập khẩu được ban
hành kịp thời, khá đồng bộ, luôn được điều ch...
Nhìn lại bức tranh xuất khẩu của nước ta trong 20 năm đổi mới
16:35' 12/3/2007
Nếu lịch sử hình thành phát triển của ngành thương mại Việt Nam trong 60 năm qua (1946-
2006) một bức tranh hoành tráng thì mảng xuất khẩu trong 20 năm gần đây nhiều gam màu
sáng chói, biểu hiện sinh động vthành công của đường lối đổi mới do Đảng ta khởi ớng và
lãnh đạo.
Những thành công
Xuất khẩu của nước ta năm 2005 đạt 32,2 tỉ USD, bằng 40,8 lần năm 1986 (789 triệu USD). Năm 2000,
kim ngạch xuất khẩu theo đầu người của chúng ta vượt 180 USD/ năm (đây mốc được công nhận là
quốc gia nền ngoại thương bình thường), nhưng đến năm 2005 con số trên đạt 390 USD, gấp đôi
năm 2000. Xuất khẩu bình quân một tháng của năm 2005 được 2,68 tUSD hơn kim ngạch cmột năm
của năm 1992 (2,58 tỉ USD). Năm 2006, hoạt động xuất nhập khẩu nước ta đạt mức tăng trưởng cao.
Kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 39,6 tỉ USD, ng 22,1% so với năm 2005 trong đó có 9 mặt hàng kim
ngạch đạt trên 1 tỉ USD.
Với kết quả đó, lần đầu tiên xuất khẩu của nước ta vượt qua ngưỡng ba chục tỉ USD, tuy là con số chưa
cao, nhưng nếu nhìn lại chặng đường đi qua mới thấy bước tiến của 20 năm đổi mới là khá ấn tượng bởi
khoảng thời gian để tăng thêm được 10 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu đang ngày càng rút ngắn: Từ khi cả
nước "chung lưng đấu cật" xuất khẩu tới năm 1988 mới đạt kim ngạch 1,038 tUSD; 11 năm sau, năm
1999 vượt ngưỡng 10 tỉ USD, đạt 11,054 tỉ USD; nhưng lên con số 20 tUSD chúng ta chỉ mất 4 năm -
năm 2003 đạt 20,176 tỉ USD và để thêm 10 tỉ USD thứ 3 chỉ cần 2 năm (2004 - 2005).
Xuất khẩu tăng làm tăng thu nhiều ngoại tệ mạnh lại chính là nguồn tài lực để gia tăng nhập khẩu,
điều kiện lựa chọn, tiếp thu công nghệ nguồn, công nghệ tiềm năng, đáp ng yêu cầu của công nghiệp
hóa, hiện đại a. So với năm 1986, nhập khẩu tăng gấp 17,1 lần, song xuất khẩu tăng nhanh, n t
lệ nhập siêu giảm dần. Năm 1986 tlệ nhập siêu 173%, tới năm 2005 chỉ còn 14,5%. Đstổng
kết sâu sắc hơn về những thành công và hạn chế, tồn tại xin nêu những yếu tố cơ bản như sau:
1 - Hệ thống chính sách quản lý xuất nhập khẩu tương đối hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Đây
hệ quả tất yếu khi xóa bđộc quyền ngoại thương, trên 2 khía cạnh chính: một là, quyền kinh doanh
xuất nhập khẩu được mở rộng đối với mọi thành phần kinh tế và đối với đa phần hàng hóa (trừ số ít hàng
cấm hàng chuyên dùng chế quản riêng); hai là, các công cụ về xuất nhập khẩu được ban
hành kịp thời, khá đồng bộ, luôn được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với nền kinh tế thị trường định
hướng hội chủ nghĩa, với các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia các chuẩn mực, thông lệ
quốc tế khác, bao quát được mọi loại hình xuất khẩu và dịch vxuất khẩu trong buôn bán quốc tế. Từ
chỗ mỗi năm chỉ một quyết định điều hành xuất nhập khẩu, bước sang năm 2001, chúng ta đã
chế cho cả giai đoạn 2001 - 2005, đ doanh nghiệp chủ động sản xuất, kinh doanh. Các biện pháp
khuyến khích xuất khẩu cũng được sử dụng. Nhờ đó, số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ngày càng
nhiều - năm 2005 35,7 nghìn doanh nghiệp, gấp một nghìn lần so với năm 1986. Điều quan trọng hơn
thông qua đó các cấp, các ngành đã đổi mới duy kinh tế, tích lũy được kinh nghiệm phát triển nền
ngoại thương theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2 - Chính sách thu hút đầu nước ngoài tạo nên sức bật mới. Với chủ trương thu hút đầu ớc
ngoài được khởi đầu bằng Luật Đầu trực tiếp nước ngoài (năm 1987), đến nay chúng ta đã có hơn 70
quốc gia vùng lãnh thổ đầu vào Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước ngoài
tham gia vào xuất khẩu tạo nên schuyển biến nhanh, cả về ợng lẫn chất trong xuất khẩu của đất
nước. Hầu hết các doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài đều năng lực vượt trội so với khối doanh
nghiệp 100% vốn trong ớc, vì vậy chiếm ttrọng ngày càng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu của
cả nước. Năm 2005 các doanh nghiệp y đã xuất khẩu 18,5 tỉ USD, ng 27,8 % so với năm 2004 (xuất
Nhìn lại bức tranh xuất khẩu của nước ta trong 20 năm đổi mới - Trang 2
Nhìn lại bức tranh xuất khẩu của nước ta trong 20 năm đổi mới - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhìn lại bức tranh xuất khẩu của nước ta trong 20 năm đổi mới 9 10 993