Ktl-icon-tai-lieu

Nhóm kế sách khởi sự kinh doanh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 5841 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hoanggia Market Solution

MỤC LỤC
PHẦN 1: NHÓM KẾ SÁCH KHỞI SỰ KINH DOANH
1. VỊT PHẢI BIẾT BƠI..................................................................................................................... 5
2. BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ ......................................................................................................... 9
3. MƯỢN ĐÁ VÁ TRỜI ................................................................................................................. 12
4. ĐÁNH RẮN ĐỘNG CỎ ............................................................................................................. 15
5. NƯỚC ĐỤC DỄ BẮT CÁ........................................................................................................... 20
6. MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG.............................................................................................................. 24
7. THUẬN TAY DẮT BÒ............................................................................................................... 28

PHẦN 2: NHÓM KẾ SÁCH TƯ TƯỞNG KINH DOANH
1. THAY XÀ ĐỔI CỘT................................................................................................................... 34
2. MỘT TÊN HAI ĐÍCH ................................................................................................................. 38
3. ĐỔI GẠCH LẤY NGỌC............................................................................................................. 42
4. THẮNG GIẶC PHẢI BẮT TƯỚNG .......................................................................................... 46
5. TRÁNH MẠNH ĐÁNH YẾU..................................................................................................... 50
6. LẤY NHÀN THẮNG MỆT ........................................................................................................ 54
7. BE BỜ TÁT CÁ........................................................................................................................... 59
8. HOA NỞ TRÊN CÂY ................................................................................................................. 64

PHẦN 3: NHÓM KẾ SÁCH TÂM LÝ KINH DOANH
1. MUỐN BẮT NÊN THẢ.............................................................................................................. 69
2. BIẾN KHÁCH THÀNH CHỦ..................................................................................................... 74
3. NGẦM VƯỢT TIỂU LỘ..............................................................
Hoanggia Market Solution
1
MC LC
PHN 1: NHÓM K SÁCH KHI S KINH DOANH
1. VT PHI BIT BƠI..................................................................................................................... 5
2. BIN KHÔNG THÀNH CÓ ......................................................................................................... 9
3. MƯỢN ĐÁ VÁ TRI ................................................................................................................. 12
4. ĐÁNH RN ĐỘNG C ............................................................................................................. 15
5. NƯỚC ĐỤC D BT CÁ........................................................................................................... 20
6. MƯỢN GIÓ B MĂNG.............................................................................................................. 24
7. THUN TAY DT BÒ............................................................................................................... 28
PHN 2: NHÓM K SÁCH TƯ TƯỞNG KINH DOANH
1. THAY XÀ ĐỔI CT................................................................................................................... 34
2. MT TÊN HAI ĐÍCH................................................................................................................. 38
3. ĐỔI GCH LY NGC............................................................................................................. 42
4. THNG GIC PHI BT TƯỚNG .......................................................................................... 46
5. TRÁNH MNH ĐÁNH YU..................................................................................................... 50
6. LY NHÀN THNG MT ........................................................................................................ 54
7. BE B TÁT CÁ........................................................................................................................... 59
8. HOA N TRÊN CÂY ................................................................................................................. 64
PHN 3: NHÓM K SÁCH TÂM LÝ KINH DOANH
1. MUN BT NÊN TH.............................................................................................................. 69
2. BIN KHÁCH THÀNH CH..................................................................................................... 74
3. NGM VƯỢT TIU L............................................................................................................. 79
4. CH DÂU TRÁCH HÒE ............................................................................................................. 84
5. XA THƯƠNG GN THƯỜNG.................................................................................................. 88
6. ƯƠM TRNG CM XÚC.......................................................................................................... 93
Nhóm kế sách khởi sự kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhóm kế sách khởi sự kinh doanh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Nhóm kế sách khởi sự kinh doanh 9 10 933