Ktl-icon-tai-lieu

Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2216 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên ở một
số trường đại học trên địa bàn
thành phố Hà Nội
Chu Thị Hương Nga
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dẫn: TS. Bùi Thị Xuân Mai
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm sáng tỏ một số khái niệm công cụ của đề tài: Nhu cầu, Tham vấn tâm
lý, nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên. Điều tra nhằm phát hiện thực trạng nhu
cầu tham vấn tâm lý của sinh viên ở một số trường Đại học ở Hà Nội. Phân tích
nguyên nhân, những yếu tố ảnh hưởng đến việc thoả mãn nhu cầu tham vấn tâm lý
của sinh viên. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, đề xuất một số kiến nghị nhằm làm
cho nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên phát triển ngày càng cao.
Keywords. Tâm lý học; Sinh viên; Hà Nội; Tham vấn tâm lý
Content
1. Lý do chọn đề tài
Sinh viên là những người trẻ tuổi, có trình độ, năng lực sáng tạo, có khả năng tiếp
nhận cái mới nhanh chóng. Sinh viên có nhiệm vụ chính là học tập, trang bị những hành trang
cần thiết để sau này tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Sinh viên các
trường Cao đẳng, Đại học hiện nay có rất nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân cũng như phát
triển nghề nghiệp. Sự đa dạng và phong phú về thông tin trong thời kỳ hội nhập và mở cửa
tạo cho sinh viên nhiều cơ hội tiếp thu, học hỏi những điều tốt đẹp cũng như tinh hoa từ nhân
loại.
Mặt khác, thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của cả nước, tập
trung rất nhiều trường đại học lớn, có nhiều điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập, giao lưu
và phát triển. Cũng chính vì vậy, sinh viên phải đối mặt với nhiều thách thức từ cuộc sống
thực tiễn như áp lực học tập, áp lực từ các mối quan hệ đa chiều, những thay đổi của môi
trường sống,...khiến cho sinh viên lúng túng và gặp không ít khó khăn trong học tập, trong
việc định hướng nghề tương lai và định hướng con đường đi của mình.
Những nghiên cứu gần đây cho thấy, có nhiều sinh viên chán học, bỏ học sa vào tệ
nạn ma tuý, cờ bạc,...hiện tượng sinh viên tự tử, giết người cũng không phải là không có.
Những ảnh hưởng tiêu cực từ trạng thái tâm lý đã tác động đến hoạt động sống của các em.
Bên cạnh đó, có những sinh viên gặp khó khăn, trở ngại về giao tiếp, ứng xử với bạn bè, cha
mẹ, thầy cô. Chính điều này làm cho các em bị căng thẳng, lo âu, trầm cảm, có những biểu
hiện rối nhiễu hành vi.
Chính vì những lý do đó, sinh viên tại các trường Cao đẳng và Đại học, đặc biệt là các
trường tại thủ đô Hà Nội cần được tham vấn và trợ giúp kịp thời của các chuy...
Nhu cu tham vấn tâm lý của sinh viên ở mt
s trường đại học trên địa bàn
thành phố Hà Nội
Chu Th Hương Nga
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tâm lý học; Mã số: 60 31 80
Người hướng dn: TS. Bùi Thị Xuân Mai
Năm bảo v: 2010
Abstract. Làm sáng tỏ mt s khái niệm công cụ của đề tài: Nhu cầu, Tham vấn tâm
lý, nhu cầu tham vấn tâm của sinh viên. Điều tra nhằm phát hiện thc trng nhu
cu tham vấn tâm lý của sinh viên mt s trường Đại hc Hà Nội. Phân tích
nguyên nhân, nhng yếu t ảnh hưởng đến vic tho mãn nhu cầu tham vấn tâm
của sinh viên. Trên sở nghiên cứu thc tiễn, đề xut mt s kiến ngh nhằm làm
cho nhu cu tham vấn tâm lý của sinh viên phát triển ngày càng cao.
Keywords. Tâm lý học; Sinh viên; Hà Nội; Tham vấn tâm lý
Content
1. Lý do chọn đề tài
Sinh viên những người tr tuổi, trình độ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp
nhn cái mới nhanh chóng. Sinh viên có nhiệm v chính là hc tp, trang b những hành trang
cn thiết để sau y tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo v đất nước. Sinh viên các
trường Cao đẳng, Đại hc hiện nay rất nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân cũng như phát
trin ngh nghip. S đa dạng phong phú v thông tin trong thời k hi nhp mở ca
to cho sinh viên nhiều cơ hội tiếp thu, hc hi những điều tốt đẹp cũng như tinh hoa từ nhân
loi.
Mặt khác, th đô Nội trung tâm kinh tế, văn hoá, chính tr ca c nước, tp
trung rt nhiều trường đại hc lớn, có nhiều điều kin thun lợi để sinh viên học tập, giao lưu
phát triển. Cũng chính vậy, sinh viên phải đối mt vi nhiều thách thức t cuc sng
thc tiễn như áp lực hc tập, áp lực t các mối quan h đa chiều, những thay đổi của môi
trường sng,...khiến cho sinh viên lúng túng gặp không ít khó khăn trong hc tp, trong
việc định hướng ngh tương lai và định hướng con đường đi của mình.
Nhng nghiên cứu gần đây cho thấy, nhiều sinh viên chán học, b học sa vào tệ
nạn ma tuý, cờ bc,...hiện tượng sinh viên tự t, giết người cũng không phải không có.
Nhng ảnh hưởng tiêu cực t trạng thái tâm lý đã tác động đến hoạt động sng ca các em.
Bên cạnh đó, những sinh viên gặp khó khăn, tr ngi v giao tiếp, ng x vi bạn bè, cha
m, thầy cô. Chính điều này làm cho các em bị ng thng, lo âu, trầm cm, những biu
hin ri nhiu hành vi.
Chính vì những lý do đó, sinh viên tại các trường Cao đẳng và Đại học, đặc biệt là các
trường ti th đô Hà Nội cần được tham vấn và trợ giúp kịp thi ca các chun gia tham vấn
Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội - Trang 2
Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nhu cầu tham vấn tâm lý của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 9 10 406