Ktl-icon-tai-lieu

Như thế nào là một doanh nghiệp có thể nhượng quyền?

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Như thế nào là một doanh nghiệp có thể nhượng quyền?
Một điều quan trọng nữa cần phải xét tới khi bạn muốn
nhượng quyền thương mại doanh nghiệp của bạn đó là việc
bạn đang sở hữu loại hình doanh nghiệp như thế nào?

Mọi thương hiệu khi nhượng quyền thương mại đều phải
cung cấp sản phẩm hay dịch vụ vào loại hàng đầu trên thị
trường.Theo ý kiến của ông Geoffrey Stebbins, chủ tịch của
Công ty Tư vấn Nhượng quyền thương mại ở Southfield,
Michgan, Mỹ thì ngay cả khi bản thân bạn, người sở hữu
doanh nghiệp, muốn nhượng quyền thương mại thì điều đó
không có nghĩa là doanh nghiệp của bạn phù hợp với việc
đó. Bất kể doanh nghiệp của bạn thành công như thế nào,
nó sẽ không thể nhượng được quyền kinh doanh nếu như
nó không chứng tỏ cho người khác thấy rằng đây là một cơ
hội béo bở.
Ông nói thêm: “Người ta thường tin tưởng vào một sản
phẩm thật sự. Ví dụ, chúng ta không nên quá chú trọng về
việc cung cấp dịch vụ việc làm mà chúng ta nên xem xét

việc làm thế nào để dịch vụ việc làm của chúng ta có thể
trở thành một cơ hội kinh doanh tốt trong mắt khách hàng”.
Điều gì tạo nên một cơ hội kinh doanh hấp dẫn?
Stebbins cho rằng thương hiệu được nhượng quyền nên dưa
trên một khái niệm cụ thể, có thể là một loại thức ăn nhanh
kiểu mới hay một loại kỹ thuật tiên tiến nào đó. Để thành
công, doanh nghiệp cần phải chứng tỏ mình có thể thực sự
đạt được điều đó. Sẽ dễ dàng hơn để quảng bá thương hiệu
với hình ảnh được xây dựng vững chắc hơn là một cái tên
xa lạ và nhàm chán.
Cũng cần nói thêm rằng, thương hiệu của bạn phải tạo ra
sản phẩm hay dịch vụ thật tốt. Không ai muốn mua quyền
kinh doanh một thương hiệu thành công chỉ nhờ vào việc
sản xuất giá rẻ. Điều đó không có nghĩa là mọi thương hiệu
khi nhượng quyền thương mại đều phải cung cấp sản phẩm
hay dịch vụ vào loại hàng đầu trên thị trường. Tuy nhiên
điều đó có nghĩa rằng doanh nghiệp của bạn cần phải có sự
khác biệt rõ ràng (theo chiều hướng tốt) trên thị trường.
Nếu bạn cung cấp một sản phẩm hay loại hình dịch vụ chất
lượng cao, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải có đủ khả

năng để quản lý và điều chỉnh chất lượng của sản phẩm hay
dịch vụ mà bạn cung cấp. Với người tiêu dùng, dù cho họ
là khách hàng quen thuộc của một hệ thống thương hiệu
nào đó, họ sẽ nhận ra rằng sản phẩm hay dịch vụ mà họ
nhận được không khác gì so với những nơi khác. Do đó sản
phẩm hay dịch vụ của bạn phải tạo nên một tiêu chuẩn
chung nào đó trên thị trường. Nếu không, bạn sẽ gặp nhiều
khó khăn trong việc nhượng quyền thương mại và quảng bá
thương h...
Như thế nào là một doanh nghiệp có thể nhượng quyền?
Một điều quan trọng nữa cần phải xét tới khi bạn muốn
nhượng quyền thương mại doanh nghiệp của bạn đó là việc
bạn đang sở hữu loại hình doanh nghiệp như thế nào?
Mọi thương hiệu khi nhượng quyền thương mại đều phải
cung cấp sản phẩm hay dịch vụ vào loại hàng đầu trên th
trường.Theo ý kiến của ông Geoffrey Stebbins, chủ tịch của
Công ty Tư vấn Nhượng quyền thương mại ở Southfield,
Michgan, Mỹ thì ngay cả khi bản thân bạn, người sở hữu
doanh nghiệp, muốn nhượng quyền thương mại thì điều đó
không có nghĩa là doanh nghiệp của bạn phù hợp với việc
đó. Bất kể doanh nghiệp của bạn thành công như thế nào,
sẽ không thể nhượng được quyền kinh doanh nếu như
không chứng tỏ cho người khác thấy rằng đây là một
hi béo bở.
Ông nói thêm: “Người ta thường tin tưởng vào một sản
phẩm thật sự. Ví dụ, chúng ta không nên quá chú trọng về
việc cung cấp dịch vụ việc làm mà chúng ta nên xem xét
Như thế nào là một doanh nghiệp có thể nhượng quyền? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Như thế nào là một doanh nghiệp có thể nhượng quyền? - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Như thế nào là một doanh nghiệp có thể nhượng quyền? 9 10 534