Ktl-icon-tai-lieu

Những bài hát dân ca thiếu nhi

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI HÁT: Úp Lá Khoai

Úp lá khoai. 12 chong chóng.Đứa bận áo trắng, đứa bận áo đen.đứa xách lồng đèn đứa cầm ống thụt.Chạy ra chạy vô.Có thằng đánh trống ếch, có thằng lết xuống xính, lết xuống xình.Úi da
Úp lá khoai. 12 chong chóng. Đứa bận áo tím, đứa bận áo xanh.đứa xách đèn cù đứa làm chú cuội. Chạy ra chạy vô.Có thằng xách cá chép, có thằng trốn dưới bàn
Cúc cúc hà. Cúc hà
Úp lá khoai. 12 con giáp.Có chuột có chó có ngựa có trâu.Đứa gáy gà cồ đứa gầm giống cọp.Rượt heo rượt dê, rắn rồng té xuống ghiếng, chú mèo rớt xuống hầm chú khỉ cười. Cúc hà.

Bài hát: TRỐNG CƠM

Tình bằng có cái trống cơm .Khen ai khéo vỗ .Ố mấy bông mà nên bông .Ố mấy bông mà nên bông .Một đàn tang tình con xít . Một đàn tang tình con xít . Ố mấy lội, lội, lội sông . Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai .Đôi con mắt ố mấy lim dim .Đôi con mắt ố mấy lim dim . Một bầy tang tình con nhện . Ô ố ô ô mấy giăng tơ .Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai . Duyên nợ khách tang bồng . Duyên nợ khách tang bồng .

BÀI HÁT: BẮC KIM THANG

Bắt kim thang cà lang bí rợ . Cột qua kèo là kèo qua cột .Chú bán dầu qua cầu mà té . Chú bán ếch ở lại làm chi con le le đánh trống thổi kèn .Con bìm bịp thổi tò tí te tò te

BÀI HÁT: ĐI CẤY
Lên chùa bẻ một cành sen, Lên chùa bẻ một cành sen, Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng.Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm. Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho trong ấm êm êm ngoài lại êm.

BÀI HÁT: 36 THỨ CHIM

Trên rừng 36 (chim tôi mà) thứ chim thứ chim là chim chèo bẻo, thứ chim (tôi) chích choè, trong quan họ người trồng tre này còn như. Người trồng tre cho tôi biết tre tôi mà thứ tre, thứ tre là tre chẻ lạt thứ tre tôi để làm nhà. Trong quan họ người trồng cà, này còn như. Người trồng cà cho tối biết là có thứ cà là thứ cà bà cà tia tía cùng có (a) thứ cà là thứ cà là xanh xanh, trong quan họ người trồng chanh này còn như người trồng chanh cho tôi biết mà thứ chanh, thứ chanh là chanh ăn quả, như chanh tôi để gội đầu. Trong quan họ người trồng dâu này còn như người trồng dâu cho tôi biết. Dâu tôi mà thứ dâu, thứ dâu là dâu ăn quả thứ dâu tồi để chăn tằm, môt nong tằm là 5 nong kén là chín có nén tơ, là hỡi hư song hỡi hời hư.

BÀI HÁT: LÝ CÂY ĐA
Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa .Rằng tôi lý ối a cây đa .Ai đem ôi à tính tang tình rằng .Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm .Rằng tôi lý ối a cây đa (láy)
Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầng .Rằng tôi lý ối tầng ba tầng .Ai đem ôi à tính tang tình rằng .Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm .Rằng tôi lý ối a sáng trăng (láy)
Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà .Rằng tôi lý ối viền năm tà .Ai đem ôi à tính tang tình rằng .Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm .Rằng tôi lý ối a tháng giêng (láy)
Để xem đầy đủ bạn phải Download tài liệu về máy.
Những bài hát dân ca thiếu nhi - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Những bài hát dân ca thiếu nhi 9 10 575