Ktl-icon-tai-lieu

Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3520 lần   |   Lượt tải: 101 lần
Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong
thơ Tố Hữu
Nguyễn Thị Nguyệt
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Khánh Thành
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái lược về biểu tượng và hành trình sáng tác của nhà thơ Tố Hữu. Phân
tích các biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu. Giới thiệu đôi nét về nghệ
thuật xây dựng biểu tượng trong thơ Tố Hữu.
Keywords. Văn học Việt Nam; Thơ; Biểu tượng nghệ thuật
Content
1. Lý do chọn đề tài
Tố Hữu là nhà thơ cách mạng tiêu biểu của Việt Nam thời kỳ hiện đại. Sự nghiệp sáng
tác của ông gắn liền với đời sống dân tộc qua nhiều chặng đường cách mạng, để lại nhiều tác
phẩm thi ca có giá trị. Thơ Tố Hữu là bài ca của thời đại Hồ Chí Minh, đấu tranh anh hùng và
thắng lợi vẻ vang, bài ca về lẽ sống lớn, về ân tình cách mạng sâu nặng, về niềm tin cách
mạng mới mẻ, trong trẻo. Sự nghiệp sáng tác của Tố Hữu gói gọn trong 7 tập thơ, so với một
số nhà thơ cùng thời thì số lượng đó chưa phải là nhiều nhất. Tuy vậy, giá trị thơ ông đã được
khẳng định, đã “thực sự trở thành một bộ phận không thể tách rời đời sống tâm hồn Việt
Nam”. Thế giới nghệ thuật thơ Tố Hữu trở thành đối tượng thu hút sự tìm hiểu, nghiên cứu
của giới phê bình và bạn đọc yêu mến.
Hơn nửa thế kỷ qua, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, phê bình giới thiệu thơ Tố
Hữu. Thơ Tố Hữu hầu hết đã được đánh giá, phân tích về mọi mặt từ nội dung tư tưởng tới
hình thức, phong cách; từ đề tài, chủ đề, hình tượng tới phương pháp sáng tác, thể loại, ngôn
ngữ. Với vốn tri thức mà giới nghiên cứu tích lũy được đã khẳng định sự phong phú về nội
dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật của thơ ông. Hầu như không còn tập thơ, bài thơ nào
có giá trị của ông mà không được bàn đến. Tưởng như thế giới nghệ thuật thơ Tố Hữu đã
được khai thác đến cạn kiệt. Nhưng chưa có ai dám khẳng định đã đi tới tận cùng vẻ đẹp thơ
ông, thơ Tố Hữu là một đối tượng đầy sức quyến rũ, hấp dẫn với những người yêu văn học.
Vấn đề biểu tượng trong thơ Tố Hữu chưa được bàn đến nhiều. Bởi vậy trong giới hạn đề tài
Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu chúng tôi bước đầu tiếp cận thơ ông
về phương diện tư duy thơ. Tìm hiểu những biểu tượng tiêu biểu trong hệ thống các biểu
tượng thơ Tố Hữu để thấy được sự nhất quán trong tư tưởng của Tố Hữu về con đường cách
mạng và con đường thơ.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Là một nhà thơ lớn của văn học Việt Nam, Tố Hữu xứng đáng là lá cờ đầu trong văn
học cách mạng. S...
Nhng biểu tượng ngh thuật tiêu biểu trong
thơ Tố Hu
Nguyn Th Nguyt
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Khánh Thành
Năm bảo v: 2011
Abstract. Khái lược v biểu tượng và hành trình sáng tác của nhà thơ Tố Hữu. Phân
tích các biểu tượng ngh thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hu. Gii thiệu đôi nét về ngh
thuật xây dựng biểu tượng trong thơ Tố Hu.
Keywords. Văn học Vit Nam; Thơ; Biểu tượng ngh thut
Content
1. Lý do chọn đề tài
T Hữu là nhà thơ cách mạng tiêu biểu ca Vit Nam thi k hiện đại. S nghiệp sáng
tác của ông gắn lin với đời sống dân tộc qua nhiu chặng đường cách mạng, để li nhiều tác
phẩm thi ca có giá trị. Thơ Tố Hữu là bài ca của thời đại H Chí Minh, đấu tranh anh hùng và
thng li v vang, bài ca v l sng ln, v ân tình cách mạng sâu nng, v niềm tin cách
mng mi m, trong tro. S nghiệp sáng tác của T Hữu gói gọn trong 7 tập thơ, so với mt
s nhà thơ cùng thời thì số ợng đó chưa phải là nhiu nht. Tuy vậy, giá tr thơ ông đã được
khẳng định, đã thc s tr thành một b phận không thể tách rời đời sống tâm hồn Vit
Nam”. Thế gii ngh thuật thơ Tố Hu tr thành đối tượng thu t s m hiểu, nghiên cu
ca giới phê bình và bạn đọc yêu mến.
Hơn nửa thế k qua, đã rất nhiều công trình nghiên cứu, phê bình giới thiệu thơ Tố
Hu. Thơ Tố Hu hu hết đã được đánh giá, phân ch v mi mt t nội dung tưởng ti
hình thức, phong cách; từ đề tài, chủ đề, hình tượng tới phương pháp sáng tác, th loại, ngôn
ng. Vi vn tri thức giới nghiên cứu ch y đưc đã khẳng đnh s phong phú về ni
dung tưởng hình thc ngh thut của thơ ông. Hầu như không còn tập thơ, bài thơ nào
giá trị của ông không được bàn đến. Tưởng như thế gii ngh thuật thơ Tố Hữu đã
được khai thác đến cn kiệt. Nhưng chưa ai m khẳng định đã đi ti tận cùng vẻ đẹp thơ
ông, thơ Tố Hữu một đối tượng đy sc quyến rũ, hấp dn vi những người yêu văn hc.
Vấn đề biểu tượng trong thơ Tố Hữu chưa được bàn đến nhiu. Bi vy trong gii hạn đề tài
Nhng biểu tượng ngh thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hu chúng tôi bước đầu tiếp cận thơ ông
v phương diện tư duy thơ. Tìm hiểu nhng biểu tượng tiêu biểu trong h thống các biểu
ợng thơ Tố Hữu để thấy được s nhất quán trong ng ca T Hu v con đường cách
mạng và con đường thơ.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
một nhà thơ lớn của n học Việt Nam, Tố Hữu xứng đáng lá cờ đầu trong văn
học cách mạng. Sáng tác của ông trở thành đề tài thu hút công sức nghiên cứu của đông đảo
giới phê bình. So với các nhà thơ cùng thời thì thơ Tố Hữu được nghiên cứu tìm hiểu rất
Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Tố Hữu 9 10 8