Ktl-icon-tai-lieu

Những chuyển biến của kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ (1965-1975)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1829 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Những chuyển biến của kinh tế Việt Nam Cộng
hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ
(1965-1975)
Phạm Thị Hồng Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Lê
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày bối cảnh miền Nam Việt Nam (1965-1975) và chính sách viện trợ
của Hoa Kỳ: nội tình miền Nam Việt Nam (1965-1975); chính sách và nguồn viện trợ của
Hoa Kỳ. Tìm hiểu tác động của viện trợ Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa
(1965-1975): biến đổi cơ cấu tổng sản phẩm kinh tế; nông nghiệp; công nghiệp; thương
mại. Nhận xét về những tác động của viện trợ Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam
Cộng hòa (1965-1975): viện trợ Hoa Kỳ đối với kinh tế Việt Nam Cộng hòa vai trò và hệ
lụy; viện trợ Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng hòa trong tương quan khu vực trường hợp Đài
Loan, Hàn Quốc; viện trợ Hoa Kỳ cho miền Nam Việt Nam 1965 – 1975 và những bài
học cho hiện tại.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Biến động kinh tế; Việt Nam Cộng hòa; Viện trợ kinh tế;
Hoa Kỳ; Giai đoạn 1965-1975
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong lịch sử Việt Nam, giai đoạn nửa sau của thập niên 1950 đến năm 1975 được đánh giá
như một đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, bởi đó là năm tháng cả dân tộc phải gồng
mình tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống lại đế quốc Mỹ xâm lược. Với ý nghĩa đó,
những nội dung liên quan lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam nói chung,
lịch sử kinh tế xã hội miền Nam trong những thập niên này nói riêng đã trở thành đề tài thu hút
sự chú ý của giới nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
Việc nghiên cứu về kinh tế xã hội miền Nam Việt Nam giai đoạn từ sau năm 1954 tới năm
1975 mà trực tiếp là vấn đề kinh tế miền Nam – vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát vẫn

1

không ít vấn đề phức tạp, ở một số lĩnh vực vẫn chưa có sự đồng thuận. Hàng loạt các cuốn sách
và những công trình nghiên cứu tiến hành mô tả và phân tích tỉ mỉ cuộc chiến tranh Việt Nam,
tuy nhiên tỷ trọng nói về khía cạnh kinh tế chưa tương xứng, trong khi kinh tế và hoạt động kinh
tế có vai trò tác động không nhỏ đến kết cục của cuộc chiến tranh hơn 20 năm của dân tộc Việt
Nam.
Là một nghiên cứu về viện trợ nước ngoài, nghiên cứu của tôi mặc dù phân tích một bối
cảnh của những năm trong thập kỷ 60 - 70 nhưng lại có thể có những nét tương đồng với bối
cảnh của Việt Nam thời kỳ mở cửa. Những bài học và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn viện trợ
Mỹ cho Sài Gòn và ứng xử của Sài Gòn với viện tr...
1
Những chuyển biến của kinh tế Việt Nam Cộng
hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ
(1965-1975)
Phạm Thị Hồng Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Lịch sử
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đình Lê
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình y bối cảnh miền Nam Việt Nam (1965-1975) chính sách viện trợ
của Hoa Kỳ: nội tình miền Nam Việt Nam (1965-1975); chính sách và nguồn viện trợ của
Hoa Kỳ. Tìm hiểu tác động của viện trợ Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam Cộng hòa
(1965-1975): biến đổi cấu tổng sản phẩm kinh tế; nông nghiệp; công nghiệp; thương
mại. Nhận xét về những tác động của viện trHoa Kđối với nền kinh tế Việt Nam
Cộng hòa (1965-1975): viện trợ Hoa K đối với kinh tế Việt Nam Cộng hòa vai trò và hệ
lụy; viện trợ Hoa K cho Việt Nam Cộng hòa trong tương quan khu vực trường hợp Đài
Loan, Hàn Quốc; viện trợ Hoa Kỳ cho miền Nam Việt Nam 1965 1975 những bài
học cho hiện tại.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Biến động kinh tế; Việt Nam Cộng hòa; Viện trợ kinh tế;
Hoa Kỳ; Giai đoạn 1965-1975
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong lịch sử Việt Nam, giai đoạn nửa sau của thập niên 1950 đến năm 1975 được đánh giá
như một đỉnh cao của chnghĩa anh hùng Việt Nam, bởi đó năm tháng cả dân tộc phải gồng
mình tiến hành cuộc kháng chiến trường k chống lại đế quốc Mỹ xâm lược. Với ý nghĩa đó,
những nội dung liên quan lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam nói chung,
lịch sử kinh tế hội miền Nam trong những thập niên này nói riêng đã trở thành đề tài thu hút
sự chú ý của giới nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.
Việc nghiên cứu về kinh tế xã hội miền Nam Việt Nam giai đoạn từ sau năm 1954 tới năm
1975 trực tiếp vấn đề kinh tế miền Nam vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát vẫn
Những chuyển biến của kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ (1965-1975) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những chuyển biến của kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ (1965-1975) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Những chuyển biến của kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động của viện trợ Hoa Kỳ (1965-1975) 9 10 339