Ktl-icon-tai-lieu

Những dấu hiệu "bộc lộ" suy nghĩ của đối tác

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những dấu hiệu "bộc lộ" suy nghĩ của đối tác
Tất cả chúng ta đều biết rằng những đàm phán kinh
doanh tốt nhất sẽ dẫn tới kết quả thỏa mãn đôi bên,
trong đó lợi ích lớn nhất được chia sẻ đều cho tất cả
mọi người. Tuy nhiên, thật không may khi có một vài
kết quả đàm phán để lại trong chúng ta cảm giác kẻ
thua người thắng.

Còn gì tốt hơn nếu bạn có thể biết được những suy
nghĩ hay mục đích đằng sau biểu hiện của phía đối
phương? Điều này hoàn toàn có thể, nhưng bạn sẽ
phải học cách nghe bằng việc sử dụng đôi mắt, chứ
không chỉ đôi tai.
Phần tiềm thức trong bộ não sẽ kiểm soát các hoạt
động bên trong cơ thể chúng ta, bao gồm nhịp đập
tim, hơi thở và nét mặt. Bạn không phải nghĩ về
những chức năng này bởi vì tiềm thức của bạn như
một hệ thống điều khiển tự động cơ thể. Người điều
khiển nội bộ này không thể nói dối, từ đó giải thích tại
sao trong giao tiếp, các phản ứng cử chỉ tiềm thức

luôn đáng tin cậy hơn lời nói vốn được xây dựng một
cách có ý thức.
Bạn có thể sử dụng 5 dấu hiệu dưới đây để nhanh
chóng cải thiện khả năng đàm phán kinh doanh của
mình. Chúng có thể giúp bạn vượt xa khỏi lời nói
thông thường để “đọc” được những suy nghĩ, tình
cảm bên trong phía đối phương.
Dấu hiệu kháng cự
Những nhà đàm phán kinh doanh giỏi luôn biết rằng
để đạt được kết quả tốt, họ cần biết những gì có thể
đàm phán và những gì không thể đàm phán. Một
trong những kỹ thuật tốt nhất đó là sử dụng lời nói để
đề xuất những nhượng bộ trong khi sử dụng đôi mắt
để quan sát sự kháng cự. Tiềm thức con người sẽ
biểu lộ dấu hiệu sự kháng cự chắc chắn bằng hành
động nào đó ở lưỡi hay môi.
Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, nếu một đứa trẻ
khác định lấy đồ chơi của chúng ta hay chúng ta
không muốn chia sẻ cái gì đó, chúng ta sẽ thè lưỡi

khỏi miệng hay xua tay. Đó là dấu hiệu của sự từ chối
chắc chắn.
Chúng ta cũng làm điều tương tự khi trưởng thành,
nhưng chúng ta biểu hiện sự không muốn thoả hiệp
này theo cách tế nhị hơn, có thể chúng ta không thè
lưỡi hay xua tay một cách rõ ràng nữa, mà thay vào
đó là bằng những cử động khác ở tay, miệng hay nét
mặt.
Khi bạn nhận thấy dấu hiệu này trong cuộc đàm phán
kinh doanh, hãy xác định mức độ kháng cự cao hay
thấp và khả năng nhượng bộ của đối phương sẽ như
thế nào.
Dấu hiệu hoài nghi
Một trong những kỹ năng giá trị nhất cho một nhà
đàm phán kinh doanh đó là thấy được khi nào phía
đối phương hoài nghi với một đề xuất hay với mình.
Điều này có thể được hé lộ bằng ánh mắt hay hành
động nheo mày.
Nheo mày xuất hiện vì nhiều lý do khác nhau, nhưn...
Những dấu hiệu "bộc lộ" suy nghĩ của đối tác
Tất cả chúng ta đều biết rằng những đàm phán kinh
doanh tốt nhất sẽ dẫn tới kết quthỏa mãn đôi bên,
trong đó lợi ích lớn nhất được chia sẻ đều cho tất cả
mọi người. Tuy nhiên, tht không may khi một vài
kết quđàm phán để lại trong chúng ta cảm giác kẻ
thua người thắng.
Còn gì tốt hơn nếu bạn thể biết được những suy
nghĩ hay mục đích đằng sau biểu hiện của phía đối
phương? Điều này hoàn toàn thể, nhưng bạn sẽ
phi học cách nghe bằng việc sử dụng đôi mắt, chứ
không chỉ đôi tai.
Phần tiềm thức trong bnão s kiểm soát các hoạt
động bên trong th chúng ta, bao gồm nhịp đập
tim, hơi thở và nét mặt. Bạn không phải nghĩ về
những chức năng này bởi vì tiềm thức của bạn như
một hệ thống điều khiển tự động cơ thể. Người điều
khiển nội bnày không thnói dối, tđó giải thích tại
sao trong giao tiếp, các phản ứng cử chỉ tiềm thức
Những dấu hiệu "bộc lộ" suy nghĩ của đối tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những dấu hiệu "bộc lộ" suy nghĩ của đối tác - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những dấu hiệu "bộc lộ" suy nghĩ của đối tác 9 10 431