Ktl-icon-tai-lieu

Những hiểu nhầm về bệnh Gout

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUVIENNET.VN

Những hiểu nhầm về bệnh Gout
Gout là bệnh mà chất purine chuyển hóa rối loại gây ra và liên quan chặt chẽ với
thói quen ăn uống. Và dưới đây là 4 hiểu nhầm về bệnh này.
Uống bia dễ bị Gout, uống rượu trắng không sao
Chủ nhiệm phòng khám thứ 3 khoa nội tiết bệnh viện thứ 4 thuộc đại học y khoa
Cáp Nhĩ Tân, giáo sư Vấn Sảng cho biết: “Bất kể là rượu trắng hay là bia, thành
phần chủ yếu đều là cồn, chỉ là hàm lượng cồn nhiều hay ít mà thôi. Cồn sẽ làm
chậm acid uric đào thải, làm cho acid uric tích tụ, gây ra Gout”.
Khi Gout phát tác, acid uric nhất định tăng cao
Giáo sư Văn Sảng nhấn mạnh, có khoảng 30% người bị bệnh Gout có chỉ số acid
uric máu ở mức bình thường. Khi Gout phát tác, kể cả acid uric ở trong phạm vi
bình thường thì cũng xử lý như các trường hợp khác. Để đưa ra phán đoán chính
xác thì cần phải có kiểm tra lâm sàng. Tương tự như vậy, người có acid uric trong
máu quá cao, đau nhức xương khớp cũng chưa chắc đã là bệnh Gout.
Khi Gout phát tác lập tức sử dụng thuốc giảm acid uric
Giáo sư Thành Chí Phong, thành viên ngành nội bài tiết của hiệp hội y học Trung
Quốc cho biết, khi bệnh Gout phát tác mà uống thuốc giảm acid uric, mức acid
uric máu sẽ nhanh chóng giảm gây chênh lệch lớn giữa acid uric máu và khớp, từ
đó làm viêm khớp càng nặng thêm.
Phương pháp chính xác là khi Gout phát tác cấp tính thì phải nằm nghỉ ngơi, kê
chân lên cao, chườm lạnh từng phần, uống nhiều nước, dùng colchicine và
indomethacin hoặc ibuprofen, khi Gout phát tác liên tục thì mới dùng thuốc giảm
acid uric.
Gout sỏi chỉ cần uống thuốc là được
Giáo sư Thành Chí Phong cho biết gout sỏi không chữa khỏi được, vấn đề là làm
thế nào để khống chế Gout, không để cho Gout sỏi tiếp tục lớn lên, nếu sỏi đã lớn
đến mức ảnh hưởng đến chức năng khớp thì chỉ có phẫu thuật cắt bỏ.
Dương Hằng
Dân trí(Theo health.sohu)

THUVIENNET.VN

1

THUVIENNET.VN

THUVIENNET.VN

2

...
THUVIENNET.VN
THUVIENNET.VN
1
Nhng hiu nhm v bnh Gout
Gout bnh cht purine chuyn hóa ri loi gây ra liên quan cht ch vi
thói quen ăn ung. Và dưới đây là 4 hiu nhm v bnh này.
Ung bia d b Gout, ung rượu trng không sao
Ch nhim phòng khám th 3 khoa ni tiết bnh vin th 4 thuc đại hc y khoa
Cáp Nhĩ Tân, giáo sư Vn Sng cho biết: “Bt k rưu trng hay bia, thành
phn ch yếu đều cn, ch hàm lưng cn nhiu hay ít thôi. Cn s làm
chm acid uric đào thi, làm cho acid uric tích t, gây ra Gout”.
Khi Gout phát tác, acid uric nht định tăng cao
Giáo sư Văn Sng nhn mnh, khong 30% người b bnh Gout ch s acid
uric máu mc bình thường. Khi Gout phát tác, k c acid uric trong phm vi
bình thường thì cũng x như các trường hp khác. Để đưa ra phán đoán chính
xác thì cn phi kim tra lâm sàng. Tương t như vy, ngưi acid uric trong
máu quá cao, đau nhc xương khp cũng chưa chc đã là bnh Gout.
Khi Gout phát tác lp tc s dng thuc gim acid uric
Giáo sư Thành Chí Phong, thành viên ngành ni i tiết ca hip hi y hc Trung
Quc cho biết, khi bnh Gout phát tác ung thuc gim acid uric, mc acid
uric máu s nhanh chóng gim y chênh lch ln gia acid uric u khp, t
đó làm viêm khp càng nng thêm.
Phương pháp chính xác khi Gout phát tác cp tính thì phi nm ngh ngơi,
chân lên cao, chườm lnh tng phn, ung nhiu nưc, dùng colchicine
indomethacin hoc ibuprofen, khi Gout phát tác liên tc tmi dùng thuc gim
acid uric.
Gout si ch cn ung thuc là được
Giáo sư Thành Chí Phong cho biết gout si không cha khi được, vn đề làm
thế nào để khng chế Gout, không để cho Gout si tiếp tc ln lên, nếu si đã ln
đến mc nh hưng đến chc năng khp thì ch có phu thut ct b.
Dương Hng
Dân trí(Theo health.sohu)
Những hiểu nhầm về bệnh Gout - Trang 2
Những hiểu nhầm về bệnh Gout - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Những hiểu nhầm về bệnh Gout 9 10 320