Ktl-icon-tai-lieu

Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu có giá trị - phần 2

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu
có giá trị - phần 2
Việc xây dựng một thương hiệu trong môi trường kinh
doanh hiện nay là không dễ dàng. Hình ảnh những nhà
quản lý nỗ lực xây dựng một thương hiệu mạnh giống như
người chơi golf trên một sân chơi gồ ghề với những bể lắng
cát sâu, những khúc quanh đầy góc cạnh và những vùng
nước cản rộng lớn. Thật khó có thể đánh trúng được bóng
trong điều kiện như vậy.

Ngoài ra, những người tạo dựng thương hiệu còn có thể bị
vấp phải những rào cản, những áp lực lớn cả từ bên trong
lẫn bên ngoài. Để phát triển hiệu quả các chiến lược thương
hiệu, cần phải hiểu biết về những áp lực và rào cản này.
Để đạt được điều này, cần phải xem xét 8 nhân tố khác
nhau dẫn đến việc tạo dựng thương hiệu trở nên khó khăn.
Nhân tố thứ nhất là áp lực cạnh tranh về giá có ảnh hưởng
trực tiếp đến động cơ xây dựng thương hiệu. Nhân tố thứ
hai là sự phát triển nhanh chóng của các đối thủ cạnh tranh
dẫn đến giảm sự lựa chọn định vị thị trường và khiến việc
thực hiện trở nên kém hiệu quả hơn. Nhân tố thứ ba và thứ
tư là sự phân tán của truyền thông, thị trường, sự phong
phú và đa dạng của nhiều thương hiệu và sản phẩm.

Sự phức tạp của các chiến lược thương hiệu
Trước đây, một thương hiệu là một thực thể đơn lẻ và la đối
tượng trọng tâm cần được củng cố và phát triển đối với các
nhà quản lý thương hiệu. Ngày nay tình thế đã thay đổi. Sự
ra đời của những thương hiệu phụ, thương hiệu mở rộng,
thương hiệu về thành phần sản phẩm, các thương hiệu về
nhà tài trợ và các thương hiệu công ty khiến cho các nhà
quản lý thương hiệu phải bận rộn hơn nhiều. Như trường
hợp của thương hiệu Coke là một ví dụ. Biểu trưng Coke
được trông thấy trên hàng chục sản phẩm, bao gồm Diet
Cherry Coke, Caffein Free Diet Coke, Coke Classic … Tuy
nhiên, ở mỗi định vị thị trường, thương hiệu Coke lại mang
một hình ảnh khác nhau. Ở các cửa hàng rau quả, Coke
được coi là một thương hiệu sản phẩm; tại các sự kiện thể
thao, nó là một thương hiệu tài trợ; và tại các cộng đồng có

các nhà máy đóng chai sản phẩm thì Coke là một thương
hiệu công ty. Sự phức hợp này làm cho việc quản lý thương
hiệu trở nên khó khăn. Ngoài việc phải thiết kế được đặc
trưng thương hiệu, các nhà quản lý thương hiệu cần phải
hiểu được vai trò của thương hiệu trong từng bối cảnh.
Ngoài ra, họ cũng cần phải làm rõ về mặt chiến lược và
nâng cao nhận thức của khách hàng về những mối quan hệ
giữa các thương hiệu (thương hiệu công ty với thương hiệu
phụ, thương hiệu mở rộng …)
Tại sao lại có s...
Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu
có giá tr- phần 2
Việc xây dựng một thương hiu trong môi trường kinh
doanh hiện nay là không d dàng. Hình ảnh những nhà
quản nỗ lực xây dựng một thương hiệu mạnh giống như
người chơi golf trên một sân chơi gồ ghề với những bể lắng
cát sâu, nhng khúc quanh đầy góc cạnh và nhng vùng
nước cản rộng lớn. Thật khó thể đánh trúng được bóng
trong điều kiện như vậy.
Ngoài ra, nhng người tạo dựng thương hiệu còn thbị
vấp phải những rào cản, những áp lc lớn cả từ bên trong
lẫn bên ngoài. Để phát triển hiu quả các chiến lược thương
hiệu, cần phải hiểu biết về những áp lực và rào cản này.
Để đạt được điều này, cần phải xem xét 8 nhân tố khác
nhau dẫn đến việc tạo dựng thương hiệu trở nên khó khăn.
Nhân t thứ nhất là áp lực cạnh tranh về gảnh hưởng
trực tiếp đến động xây dựng thương hiệu. Nhân tthứ
hai sphát triển nhanh chóng của c đối thủ cạnh tranh
dẫn đến giảm sự lựa chọn định vthtrường và khiến việc
thc hiện trở nên kém hiệu quả hơn. Nhân tthứ ba và th
sự phân tán của truyền thông, thị trường, sự phong
phú và đa dạng của nhiều thương hiệu và sản phẩm.
Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu có giá trị - phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu có giá trị - phần 2 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Những thách thức trong việc tạo dựng một thương hiệu có giá trị - phần 2 9 10 428