Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 10

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 10
Dạng file: Excel
Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phần X
Giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT và đời sống dân cư
Biểu 164 Giáo dục mẫu giáo
Biểu 165 Số trường mẫu giáo phân theo huyện, thị, thành
Biểu 166 Số lớp mẫu giáo phân theo huyện, thị, thành
Biểu 167 Số phòng học mẫu giáo phân theo huyện, thị, thành
Biểu 168 Số giáo viên mẫu giáo phân theo huyện, thị, thành
Biểu 169 Số học sinh mẫu giáo phân theo huyện, thị, thành
Biểu 170 Số trường học, lớp học, giáo viên và phòng học phổ thông
Biểu 171 Số trường học phổ thông phân theo huyện, thị thành (số giữa năm học)
Biểu 172 Số lớp học phổ thông phân theo huyện, thị thành (số giữa năm học)
Biểu 173 Số phòng học của các trường phổ thông phân theo huyện thị
Biểu 174 Số giáo viên và học sinh phổ thông
Biểu 175 Giáo viên trực tiếp giảng dạy phổ thông phân theo huyện thị
Biểu 176 Học sinh phổ thông phân theo huyện thị
Biểu 177 Học sinh dự thi và Học sinh tốt nghiệp
Biểu 178 Thực trạng trường phổ thông đã xây dựng cho các phường, xã tại thời điểm 31/12/2009
Biểu 179 Trung học chuyên nghiệp, cao đảng, đại học và dạy nghề
Biểu 180 Hoạt động y tế, bảo vệ bà mẹ, trẻ em
Biểu 181 Cơ sở y tế, giường bệnh và cán bộ y tế
Biểu 182 Số cơ sở y tế năm 2009 phân tho huyện thị thành
Biểu 183 Số giường bệnh năm 2009 phân tho huyện thị thành
Biểu 184 Cán bộ y tế - Ngành y
Biểu 185 Cán bộ y tế - Ngành dược
Biểu 186 Hoạt động văn hóa nghệ thuật trên đại bàn
Biểu 187 Số lượng di tích lịch sử trên địa bàn đã được xếp hạng có đến 31/12/2009
Biểu 188 Thực trạng phủ sóng truyền thanh, truyền hình và xây dựng trạm truyền thanh của các phường, xã tại thời điểm 31/12/2009
Biểu 189 Vận động viên thể thao chuyên nghiệp
Biểu 190 Số lượng huy chương thể thao đạt được
Biểu 191 Thu nhập bình quân một người một tháng của lao động trong khu vực Nhà nước phân theo thành phần kinh tế
Biểu 192 Thu nhập bình quân một người một tháng của lao động trong khu vực Nhà nước do Trung ương quản lý phân theo thành phần kinh tế
Biểu 193 Thu nhập bình quân một người một tháng của lao động trong khu vực Nhà nước do Địa phương quản lý phân theo thành phần kinh tế
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 10 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 10 9 10 767