Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 5

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 5
Dạng file: Excel

Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phần V
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Biểu 51 Giá trị sản xuất nông nghiệp (Giá hiện hành)
Biểu 52 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá thực tế và phân theo nhóm cây
Biểu 53 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá thực tế và phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm
Biểu 54 Giá trị sản xuất nông nghiệp (Giá cố định)
Biểu 55 Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá cố định 1994 và phân theo nhóm cây
Biểu 56 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá cố định 1994 và phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm
Biểu 57 Diện tích các loại cây trồng
Biểu 58 Năng suất các loại cây hàng năm
Biểu 59 Sản lượng các loại cây hàng năm
Biểu 60 Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
Biểu 61 Diện tích, sản lượng, cây lương thực có hạt
Biểu 62 Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt phân theo huyện thị
Biểu 63 Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện thị
Biểu 64 Sản lượng cây lương thực có hạt Bình quân đầu ngườiphân theo huyện thị
Biểu 65 Diện tích trồng lúa
Biểu 66 Năng suất lúa
Biểu 67 Sản lượng lúa
Biểu 68 Diện tích lúa cả năm phân theo huyện thị thành
Biểu 69 Năng suất lúa cả năm phân theo huyện thị thành
Biểu 70 Sản lượng lúa cả năm phân theo huyện thị thành
Biểu 71 Sản lượng lúa bình quân đầu người phân theo huyện thị
Biểu 72 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Đông Xuân phân theo huyện thị
Biểu 73 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa Hè Thu phân theo huyện thị
Biểu 74 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa phân theo huyện thị
Biểu 75 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ Thu Đông phân theo huyện thị
Biểu 76 Diện tích, năng suất, sản lượng Bắp phân theo huyện thị
Biểu 77 Diện tích, năng suất, sản lượng Khoai lang phân theo huyện thị
Biểu 78 Diện tích, năng suất, sản lượng Khoai mì phân theo huyện thị
Biểu 79 Diện tích, năng suất, sản lượng rau dưa phân theo huyện thị
Biểu 80 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây lương thực hàng năm
Biểu 81 Diện tích, năng suất, sản lượng Đậu nành phân theo huyện thị
Biểu 82 Diện tích, năng suất, sản lượng Đậu phộng phân theo huyện thị
Biểu 83 Diện tích, năng suất, sản lượng Mè phân theo huyện thị
Biểu 84 Diện tích, năng suất, sản lượng Mía phân theo huyện thị
Biểu 85 Diện tích, năng suất, sản lượng Thuốc lá phân theo huyện thị
Biểu 86 Diện tích, năng suất, sản lượng cây đay (bố) phân theo huyện thị
Biểu 87 Diện tích, năng suất, sản lượng cây bông vải phân theo huyện thị
Biểu 88 Diện tích cây công nghiệp lâu năm
Biểu 89 Sản lượng cây công nghiệp lâu năm
Biểu 90 Diện tích và sản lượng cây ăn quả
Biểu 91 Số lượng gia súc, gia cầm qua các năm
Biểu 92 Số lượng gia súc, gia cầm và sản phẩm chăn nuôi
Biểu 93 Số lượng gia cầm phân theo huyện thị thành
Biểu 94 Số lượng gà và vịt phân theo huyện thị thành
Biểu 95 Số lượng Trâu phân theo huyện thị thành
Biểu 96 Số lượng Bò phân theo huyện thị thành
Biểu 97 Số lượng Heo phân theo huyện thị (2 tháng tuổi trở lên)
Biểu 98 Giá trị sản xuất Lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Biểu 99 Giá trị sản xuất Lâm nghiệp theo giá cố định 1994 phân theo ngành hoạt động
Biểu 100 Giá trị sản xuất Lâm nghiệp theo giá thực tế
Biểu 101 Giá trị sản xuất Lâm nghiệp theo giá cố định 1994
Biểu 102 Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu và tình hình rừng bị thiệt hại
Biểu 103 Giá trị sản xuất thủy sản theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
Biểu 104 Giá trị sản xuất Thủy sản theo giá cố định 1994
Biểu 105 Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
Biểu 106 Sản lượng thủy sản
Biểu 107 Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo loại thủy sản
Biểu 108 Sản lượng thủy sản khai thác phân theo ngành hoạt động
Biểu 109 Sản lượng thủy sản khai thác phân theo huyện thị thành
Biểu 110 Sản lượng cá nuôi trồng phân theo huyện thị thành
Biểu 111 Thủy sản
Biểu 112 Diện tích mặt nước nuôi trồng thuủy sản phân theo huyện thị
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 5 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 5 9 10 72