Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 6

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 6
Dạng file: Excel

Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phần VI
Công nghiệp
Biểu 113 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
Biểu 114 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế
Biểu 115 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
Biểu 116 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Biểu 117 Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Biểu 118 Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Biểu 119 Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do Địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Biểu 120 Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Biểu 121 Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
Biểu 122 Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp
Biểu 123 Số cơ sở SXCN trên địa bàn và phân theo thành phần kinh tế
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 6 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 6 9 10 238