Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 8

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 8
Dạng file: Excel

Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phần VIII
Thương mại, Giá cả và Du lịch
Biểu 136 Giá trị sản xuất của ngành Thương mại, du lịch và khách sạn, nhà hàng trên địa bàn (Giá thực tế)
Biểu 137 Giá trị sản xuất của ngành Thương mại, du lịch và khách sạn, nhà hàng trên địa bàn (Giá so sánh 1994)
Biểu 138 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo giá thực tế
Biểu 139 Xuất khẩu hàng hóa
Biểu 140 Nhập khẩu hàng hóa
Biểu 141 Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm so với tháng trước
Biểu 142 Chỉ số giá tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2009 so với tháng 12 năm 2008
Biểu 143 Chỉ số giá tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ năm 2009 so tháng trước
Biểu 144 Chỉ số giá tiêu dùng, vàng và đô la Mỹ năm 2009 so cùng kỳ
Biểu 145 Giá bán lẻ bình quân một số hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn
Biểu 146 Giá vàng loại 99,9%
Biểu 147 Tỷ giá quy đổi một đô la Mỹ ra tiền đồng Việt Nam
Biểu 148 Chỉ số giá vàng
Biểu 149 Chỉ số giá đô la
Biểu 150 Hoạt động du lịch trên địa bàn
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 8 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 8 9 10 197