Ktl-icon-tai-lieu

Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần Phụ lục

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần 10
Dạng file: Excel
Nội dung:

Các chỉ tiêu trong Niên giám thống kê An Giang từ năm 2005 đến 2009

Phục lục số liệu
Biểu 194 Những chỉ tiêu chủ yếu cảu cả nước
Biểu 195 GDP cả nước phân theo khu vực kinh tế (Theo giá thực tế)
Biểu 196 GDP cả nước phân theo khu vực kinh tế (Theo giá tso sánh)
Biểu 197 Dân số trung bình cả nước
Biểu 198 Kim ngạch xuất khẩu - kim ngạch nhập khẩu cả nước
Biểu 199 Diện tích, dân số các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long sơ bộ năm 2009
Biểu 200 Dân số các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long
Biểu 201 Tổng sản phẩm (GDP) theo giá so sánh 1994 của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Biểu 202 Chỉ số phát triển tổng sản phẩm (GDP) theo giá so sánh 1994 phân theo khu vực kinh tế của các tỉnh ĐBSCL ước tính năm 2009
Biểu 203 Tổng sản phẩm (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế của các tỉnh ĐBSCL ước tính năm 2009
Biểu 204 Cơ cấu Tổng sản phẩm (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế của các tỉnh ĐBSCL ước tính năm 2009
Biểu 205 Tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người theo giá thực tế của các tỉnh ĐBSCL
Biểu 206 Diện tích lúa cả năm của các tỉnh ĐBSCL
Biểu 207 Sản lượng lúa cả năm của các tỉnh ĐBSCL
Biểu 208 Số lượng gia súc, gia cầm năm 2009 của các tỉnh ĐBSCL
Biểu 209 Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 2009 của các tỉnh ĐBSCL
Biểu 210 Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) các tỉnh ĐBSCL
Biểu 211 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng các tỉnh ĐBSCL
Biểu 212 Kim ngạch xuất khẩu của các tỉnh ĐBSCL
Biểu 213 Kim ngạch xuất khẩu bình bình quân đầu người của các tỉnh ĐBSCL
Biểu 214 Học sinh trong một ngàn dân các tỉnh ĐBSCL
Biểu 215 Y, Bác sĩ trong 1 vạn dân các tỉnh ĐBSCL
Biểu 216 Tổng hợp hộ nghèo của tỉnh An Giang năm 2009
Biểu 217 Tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai năm 2009 tỉnh An Giang
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần Phụ lục - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Niên giám thống kê An Giang 2009 Phần Phụ lục 9 10 337