Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN

Được đăng lên bởi Nhung Tong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” của CNVC –LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Trà
I.Phần thi trắc nghiệm:
Câu 1: Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong
trường hợp nào?
(Điều 116, khoản 1 Bộ luật lao động)
A. Kết hôn: nghỉ 3 ngày.
B. Con kết hôn: nghỉ 1 ngày.
C. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết: nghỉ 3 ngày.
D. Cả 3 trường hợp trên.
Câu 2: Đoàn viên công đoàn có quyền gì trong các nội dung sau đây?
(Điều 18, khoản 1, 4, 7 Luật công đoàn)
A. Yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị
xâm phạm.
B. Được công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động,
công đoàn; Đề xuất với công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực
hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.
C. Được công đoàn trợ cấp thôi việc khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng
lao động.
D. Chỉ có A và B là đúng.
Câu 3: Luật Công đoàn quy định Nhà nước có trách nhiệm đối với công đoàn
như thế nào?
(Điều 21, khoản 2 Luật công đoàn)
A. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn và qui định
khác của pháp luật có liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của người lao
động.
B. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn.
c. Phối hợp với công đoàn chăm lo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của người lao động.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao
động làm việc trong điều kiện bình thường và đã đóng BHXH đủ 20 năm là bao nhiêu
ngày:
(Điều 23, khoản 1, điểm a Luật BHXH)
A. Ba mươi ngày.
B. Bốn mươi ngày.
C. Năm mươi ngày.

Câu 5: Điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con?
(Đ1ều 28, khoản 2 Luật BHXH)
A. Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12
tháng trước khi sinh con.
B. Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 12
tháng trước khi sinh con.
C. Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 10 tháng trở lên trong thời gian 12
tháng trước khi sinh con.
D. Lao động nữ đang tham gia BHXH.
Câu 7: Thời gian nghỉ chế độ thai sản khi sinh con theo qui định của Bộ luật Lao
động số 10/2012/QH 13 là bao nhiêu tháng?
(Điều 157, khoản 1 Bộ luật lao động)
A. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
B. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con,
người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
C. Thời gian n...
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” của CNVC –LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Trà
I.Phần thi trắc nghiệm:
Câu 1: Người lao động được nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương trong
trường hợp nào?
(Điều 116, khoản 1 Bộ luật lao động)
A. Kết hôn: nghỉ 3 ngày.
B. Con kết hôn: nghỉ 1 ngày.
C. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết: nghỉ 3 ngày.
D. Cả 3 trường hợp trên.
Câu 2: Đoàn viên công đoàn có quyền gì trong các nội dung sau đây?
(Điều 18, khoản 1, 4, 7 Luật công đoàn)
A. Yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị
xâm phạm.
B. Được công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động,
công đoàn; Đề xuất với công đoàn kiến nghị quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực
hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.
C. Được công đoàn trợ cấp thôi việc khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng
lao động.
D. Chỉ có A và B là đúng.
Câu 3: Luật Công đoàn quy định Nhà nước trách nhiệm đối với công đoàn
như thế nào?
(Điều 21, khoản 2 Luật công đoàn)
A. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn qui định
khác của pháp luật liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền nghĩa vụ của người lao
động.
B. Thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về công đoàn.
c. Phối hợp với công đoàn chăm lo bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của người lao động.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao
động làm việc trong điều kiện bình thườngđã đóng BHXH đủ 20 năm là bao nhiêu
ngày:
(Điều 23, khoản 1, điểm a Luật BHXH)
A. Ba mươi ngày.
B. Bốn mươi ngày.
C. Năm mươi ngày.
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN - Người đăng: Nhung Tong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN 9 10 658