Ktl-icon-tai-lieu

Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘP LƯU HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

I. Mục đích, ý nghĩa


II. Căn cứ:

III. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong cơ quan, tổ chức đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành

IV. Thời hạn nộp lưu

V. Thủ tục giao nộp tài liệu
Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan 9 10 257