Ktl-icon-tai-lieu

Open Solutions for Smart Business Opensource CRM & Triển khai

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Building Smart
Business

Open Solutions for Smart Business
Opensource CRM & Triển khai
Mai Hạo Nhiên

Tại sao
Khách hàng là
quan trung tâm duy nhất
trọng ?
“Khách hàng là
tạo ra lợi nhuận.”
Peter Drucker

Chiến lược

Tạo ra Tổ chức Tập trung vào Khách hàng

Mục tiêu
1
2

3

Tìm ra Khách hàng mới
Tăng khả năng sinh lợi
của Khách hàng hiện
thời
Giữ gìn Khách hàng suốt
đời

M
R
C

CRM là gì ?
Một chiến lược kinh doanh để nâng
cao năng lực quản trị doanh nghiệp
xoay quanh hành vi của khách hàng
Bao gồm những thay đổi về tổ chức,
quy trình và kỹ thuật

Tình trạng
Thông tin Khách hàng Phân tán, 
tìm kiếm Khó khăn

Tình trạng

Mất Thông tin Khách hàng khi 
Nhân viên nghỉ việc

Tình trạng

Không nắm được Quá trình làm 
việc với Khách hàng

Tình trạng

Không quản lý được Hoạt 
động của nhân viên

Tình trạng

Khó khăn trong việc 
Báo cáo – Thống kê

Hệ thống CRM
có thể giúp !

Lợi ích
Tập trung Dữ liệu
Tìm kiếm dễ dàng
Lưu trữ Thông tin
Cung cấp lịch sử tương
Phân loại Khách hàng tác
Thống nhất Quy trình Tiếp thị có trọng điểm
Làm việc chuyên nghiệp
Theo dõi Cơ hội
Dự báo chính xác
Quản lý Hoạt động
Phối hợp các Bộ phậnĐánh giá đội ngũ đúng
Nâng cao hiệu quả

KIẾN THỨC
Giải pháp
Quy trình
Đánh giá

DỊCH VỤ

SẢN PHẨM

Phát triển
Triển khai
Huấn luyện
Hỗ trợ

Phần mềm CRM
Hệ thống Máy chủ
Hệ thống Hỗ trợ

Giải Pháp CRM

Thực hiện
Làm thế nào
ít tốn kém

Việt nam

Nghĩ lớn
Bắt đầu nhỏ
Áp dụng ngay
Phát triển đều

Bài học kinh nghiệm
• Tiếp cận thực tế khi triển
khai
• Xây dựng thiết kế tổng thể
và lộ trình hoàn chỉnh
• Triển khai từng bước, sử
dụng ngay vào thực tế
• Áp dụng các phương thức
hiệu quả để tiết kiệm

Dùng phần cứng rẻ tiền
– Thuê phần cứng

Phương pháp mới – Lắp ghép
LẮP GHÉP

Sự khác biệt

Cao

TỰ LÀM

Phần mềm
opensource

Phần mềm
riêng

Thấp

MUA

THUÊ

Phần mềm
làm sẵn

Phần mềm như
Dịch vụ (SaaS)
Thấp

Cao
Chi phí sở hữu

Opensource CRM

Enterprise CRM
Website

Ecommerce
Chat

Cổng TTin
khách hàng

eMail

CRM
Tiếp thị

E-mail
Marketing

Fax

Tổng đài
Liên lạc

VoIP

Bán hàng
SMS

Khách hàng

Hỗ trợ

ERP

Quản lý
Tài liệu
C ơ sở
Tri thức

Kho
Dữ liệu

Tình báo
Kinh doanh

Sử dụng nguồn lực ngoài

Thank you
for your attention!
Address :
10 floor, 244 Cong Quynh St., Dist. 1
Ho Chi Minh City, 70000
Vietnam
info@avoca.vn


...
Open Solutions for Smart Business
Opensource CRM & Tri n khai
Mai H o Nhiên
Building Smart
Business
Open Solutions for Smart Business Opensource CRM & Triển khai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Open Solutions for Smart Business Opensource CRM & Triển khai - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Open Solutions for Smart Business Opensource CRM & Triển khai 9 10 629