Ktl-icon-tai-lieu

PARMÉNIDE

Được đăng lên bởi Peter Hoang Nguyen
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PARMÉNIDE
(phần 1)
PLATON (khoảng 427-347tcn)

CÉPHALE, ADIMANTE, GLAUCON, ANTIPHON

Céphale tường thuật lại cuộc gặp gỡ với Antiphon
Từ Clazomène quê hương của chúng tôi, thoạt vừa bước chân vào đô thị Athènes, trên quảng
trường đông người, chúng tôi đã bắt gặp được Adimante và Glaucon. Bắt tay tôi Adimante niềm nở
nói: “Thực là hân hạnh, Céphale, được anh tới chơi; nếu có chuyện chi giúp đỡ được, chúng tôi xin
sẵn sàng”.
“Đó chính là điều khiến chúng tôi tới đây, tức là yêu cầu các anh một việc”. Tôi đáp – Adimante săn
đón: “Anh cứ việc cho biết”.
Lập tức tôi hỏi anh ta: “Người em cùng mẹ ruột với anh tên gì nhỉ? Tôi lỡ quên mất. Đã lâu lắm rồi,
vào dịp từ Clazomène, tôi đến đây lần đầu tiên, lúc đó anh ta mới là một đứa con nít. Hình như tên
cha anh là Pyrillampe thì phải”. – “Đúng thế” Adimante đáp “và tên anh ta là Antiphon. Nhưng anh
muốn biết điều đó để làm gì chứ?”
Tôi trình bày: “Đây là những triết gia chính cống trong số những đồng hương của tôi. Họ nghe rằng:
Antiphon, phải chính Antiphon, đã thường giao dịch với một ông nào đó tên Pythodore, đồ đệ của
Zénon và nhiều lần anh ta đã được nghe kể lại những luận chứng trình bày cho Pythodore, đến nỗi
anh ta đã thuộc lòng. Đó là cuộc đối thoại xưa kia Socrate, Parménide và Zénon đã tranh luận với
nhau.
“Đó là một sự thật”. Adimante đáp.
“Vậy thì chúng tôi muốn được nghe thuật lại chính những luận chứng đó” tôi nói.
“Thế thì không có gì khó khăn cả, anh ta tiếp, em tôi đã dày công học thuộc lòng chúng ngay lúc còn
thiếu niên. Nhưng hiện giờ, trở về với những sở thích của ông tổ cùng tên, nó lại lấy việc đua ngựa
làm say sưa nhất; nó vừa ở đây về nhà, và cư ngụ rất gần đây, ở Mélite thôi”.
Vừa dứt lời, chúng tôi liền lên đường và gặp Antiphon tại nhà, đang trao cương ngựa cho thợ rèn
sửa. Khi anh ta vừa xong việc với bác thợ thì các anh ta đã giới thiệu với anh về mục tiêu cuộc gặp
gỡ của chúng tôi. Lập tức anh ta đã nhớ rõ rệt có gặp tôi, vào dịp tôi đến đây lần đầu tiên và chào
hỏi tôi. Nhưng khi nghe chúng tôi xin anh thuật lại cuộc đối thoại thì thoạt tiên anh hơi ngần ngại và
nói: đó là một việc trọng đại. Tuy nhiên, anh ta cũng thuật lai cho chúng tôi đầu đuôi câu chuyện.

PYTHODORE, SOCRATE, PARMÉNIDE, ARISTOTE

Bản tường thuật về đối thoại: Socrate, Parménide, Zénon
Vậy theo Antiphon, Pythodore đã thuật lại rằng: một hôm cả Zénon, cả Parménide đã tới dự lễ toàn
dân thành Athènes. Parménide thì đã cao niên, tuy đầu tóc bạc phơ, nhưng lại có một tướng mạo
đường đường, oai phong; thực ra thì ông ...
PARMÉNIDE
(phần 1)
PLATON (khoảng 427-347tcn)
CÉPHALE, ADIMANTE, GLAUCON, ANTIPHON
Céphale tường thuật lại cuộc gặp gỡ với Antiphon
Từ Clazomène quê hương của chúng tôi, thoạt vừa bước chân vào đô thị Athènes, trên quảng
trường đông người, chúng tôi đã bắt gặp được Adimante Glaucon. Bắt tay tôi Adimante niềm nở
nói: “Thực hân hạnh, Céphale, được anh tới chơi; nếu chuyện chi giúp đđược, chúng tôi xin
sẵn sàng”.
“Đó chính là điều khiến chúng tôi tới đây, tức yêu cầu các anh một việc”. Tôi đáp Adimante săn
đón: “Anh cứ việc cho biết”.
Lập tức tôi hỏi anh ta: “Người em cùng mẹ ruột với anh tên nhỉ? Tôi lỡ quên mất. Đã lâu lắm rồi,
vào dịp từ Clazomène, tôi đến đây lần đầu tiên, lúc đó anh ta mới một đứa con nít. Hình như tên
cha anh Pyrillampe t phải”. “Đúng thế” Adimante đáp tên anh ta là Antiphon. Nhưng anh
muốn biết điều đó để làm gì chứ?”
Tôi trình bày: “Đây những triết gia chính cống trong số những đồng hương của tôi. Họ nghe rằng:
Antiphon, phải chính Antiphon, đã thường giao dịch với một ông nào đó tên Pythodore, đồ đệ của
Zénon nhiều lần anh ta đã được nghe kể lại những luận chứng trình bày cho Pythodore, đến nỗi
anh ta đã thuộc ng. Đó cuộc đối thoại xưa kia Socrate, Parménide non đã tranh luận với
nhau.
“Đó là một sự thật”. Adimante đáp.
“Vậy thì chúng tôi muốn được nghe thuật lại chính những luận chứng đó” tôi nói.
“Thế thì không có gì khó khăn cả, anh ta tiếp, em tôi đã dày công học thuộc lòng chúng ngay lúc còn
thiếu niên. Nhưng hiện giờ, trở về với những sở thích của ông tổ cùng tên, lại lấy việc đua ngựa
làm say sưa nhất; nó vừa ở đây về nhà, và cư ngụ rất gần đây, ở Mélite thôi”.
Vừa dứt lời, chúng tôi liền lên đường và gặp Antiphon tại nhà, đang trao cương ngựa cho thợ n
sửa. Khi anh ta vừa xong việc với bác thợ thì các anh ta đã giới thiệu với anh về mục tiêu cuộc gặp
gỡ của chúng tôi. Lập tức anh ta đã nhớ rệt gặp tôi, vào dịp tôi đến đây lần đầu tiên chào
hỏi tôi. Nhưng khi nghe chúng tôi xin anh thuật lại cuộc đối thoại thì thoạt tiên anh hơi ngần ngại
nói: đó là một việc trọng đại. Tuy nhiên, anh ta cũng thuật lai cho chúng tôi đầu đuôi câu chuyện.
PYTHODORE, SOCRATE, PARMÉNIDE, ARISTOTE
PARMÉNIDE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PARMÉNIDE - Người đăng: Peter Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
PARMÉNIDE 9 10 948