Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt DNTN và hộ KD

Được đăng lên bởi ho-hanh-hoa
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1089 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ đề: PHÂN BIỆT
HỘ KINH DOANH VÀ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Nhóm 8 - Môn Pháp luật kinh tế

Danh sách thành viên
1. Đinh Thị Vân
2. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
3. Hà Thảo Quyên
4. Lê Thị Hồng Ngọc
5. Vương Thị Huyền
6. Nguyễn Trúc Quỳnh
7. Nguyễn Thị Thanh
8. Trần Thị Mến

NỘI DUNG
● ●
Cấu
Khái
Phân
Hộ
Doanh
Giống
Khác
trúckinh
niệm
biệt
nhau
nhau
nghiệp
doanh tư nhân

I. KHÁI NIỆM
1. HỘ KINH DOANH
a. Định nghĩa
Tại Khoản 1, Điều 49 NĐ 43/2010 quy định: Hộ kinh
doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam
hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình
làm chủ, chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa
điểm, sử dụng không quá mười lao động, không
có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài
sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

b. Đặc điểm của Hộ kinh doanh
- Chủ hộ KD có thể là cá nhân Việt Nam hoặc hộ gia đình
- Quy mô của hộ KD thường nhỏ: sử dụng không quá 10
lao động, nếu hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên
10 lao động thì phải đăng kí kinh doanh dưới hình th ức
doanh nghiệp
- Hộ KD có tên gọi riêng
- Chủ hộ KD chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ
của hộ kinh doanh

2. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
a. Định nghĩa
Tại Khoản 1, Điều 141 Luật kinh doanh quy đ ịnh :
Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là một doanh
nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu
trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về
mọi hoạt động của doanh nghiệp.

b. Đặc điểm
- Là một đơn vị kinh doanh
- Do một cá nhân làm chủ
- Không có tư cách pháp nhân và không được phát hành
chứng khoán
- Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng tài
sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp (chịu trách
nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của doanh nghiệp)
- Doanh nghiệp tư nhân có tên gọi riêng

II. PHÂN BIỆT
1. Điểm giống nhau
Cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân đều:
-. Là loại hình kinh tế giản đơn trong các loại hình kinh tế
-. Chủ sở hữu là cá nhân
-. Không có tư cách pháp nhân
-. Tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình bằng toàn bộ
tài sản
-. Không được phép phát hành chứng khoán
-. Có tên gọi riêng

2. Điểm khác nhau

Đặc điểm Doanh nghiệp tư nhân
a. Chủ thể
đăng kí
kinh
doanh

Chỉ có thể là một cá
nhân, góp toàn bộ vốn,
hưởng toàn bộ lợi ích và
tự chịu toàn bộ và trách
nhiệm.

Hộ kinh doanh
Không nhất thiết
là một cá nhân mà
có thể là 1 nhóm
người, một hộ gia
đình cùng góp vốn
quản lí, phát triển
và chịu trách nhiệm.

Đặc điểm

b. Quy mô
hoạt động

Doanh nghiệp tư
nhân
- Quy mô lớn hơn
- Không bị giới hạn
quy mô vốn và địa
điểm kinh doanh

Hộ kinh doanh
- Thường nhỏ hơn
- Bị hạn chế về số
lượng lao...
Chủ đề: PHÂN BIỆT
HỘ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Nhóm 8 - Môn Pháp lu t kinh t ế
8/1/13
1
Pháp lu t kinh t ế
Phân biệt DNTN và hộ KD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân biệt DNTN và hộ KD - Người đăng: ho-hanh-hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân biệt DNTN và hộ KD 9 10 880