Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích bộ nhiễm sắc thể (karyotype) ở những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 7813 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phân tích bộ nhiễm sắc thể (karyotype) ở
những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh
con bị dị tật bẩm sinh
Đặng Thị Nhâm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành:Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Rực
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan về Bộ nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng sảy thai
liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh: Lược sử nghiên cứu về nhiễm sắc thể người;
Tiêu chuẩn và qui định quốc tế về đặc điểm bộ nhiễm sắc thể người; Tình hình
nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng có tiền sử sảy thai liên tiếp và
sinh con bị dị tật bẩm sinh trên thế giới; Tình hình nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể ở
những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh ở Việt Nam.
Trình bày các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu: Lập hồ sơ bệnh án di
truyền; Phương pháp nuôi cấy tế bào bạch cầu lympho máu ngoại vi để thu hoạch
cụm kỳ giữa, phân tích nhiễm sắc thể và lập karyotype; Xử lý số liệu. Trình bày kết
quả và thảo luận: Tuổi của các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật
bẩm sinh; Nghề nghiệp của các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật
bẩm sinh; Biểu hiện rối loạn nhiễm sắc thể ở các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và
sinh con bị dị tật bẩm sinh; Biểu hiện rối loạn nhiễm sắc thể giữa người vợ và
người chồng ở các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh;
Các biểu hiện về rối loạn nhiễm sắc thể ở các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và
sinh con bị dị tật bẩm sinh; Các kiểu chuyển đoạn nhiễm sắc thể ở các cặp vợ
chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh; Sự phân bố các kiểu rối loạn
về số lượng nhiễm sắc thể ở các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật
bẩm sinh.
Keywords. Sinh học thực nghiệm; Di truyền học; Nhiễm sắc thể; Dị tật bẩm sinh;
Sảy thai

0

Content:
1. Lý do chọn đề tài
Ở những cặp vợ chồng có tiền sử sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm
sinh có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, hocmon, các bệnh mãn tính, bất
thường tử cung, bất thường NST… Đặc biệt đối với thai sảy sớm (dưới 3 tháng
trong thời kỳ mang thai) thì phôi thai mang bất thường NST đóng vai trò chủ yếu.
Trường hợp này nguyên nhân có thể do bố hoặc mẹ mang rối loạn NST cân bằng
dẫn đến không phân ly NST ở các cặp NST nào đó tạo nên những giao tử bất
thường và nguy cơ mang thai bất thường cao có thể chết trong thời kỳ bào thai hoặc
sinh ra những đứa trẻ dị tật bẩm sinh.
Ở những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh r...
0
Phân tích bộ nhiễm sắc thể (karyotype) ở
những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh
con bị dị tật bẩm sinh
Đặng Thị Nhâm
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Chuyên ngành:Sinh học thực nghiệm; Mã số: 60 42 30
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Rực
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày tổng quan về Bộ nhiễm sắc thể những cặp vợ chồng sảy thai
liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh: Lược sử nghiên cứu về nhiễm sắc thể người;
Tiêu chuẩn qui định quốc tế về đặc điểm bộ nhiễm sắc thể người; Tình hình
nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể những cặp vợ chồng tiền sử sảy thai liên tiếp
sinh con bị dị tật bẩm sinh trên thế giới; Tình hình nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể
những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh con bị dị tật bẩm sinh Việt Nam.
Trình bày các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu: Lập hồ bệnh án di
truyền; Phương pháp nuôi cấy tế bào bạch cầu lympho máu ngoại vi để thu hoạch
cụm kỳ giữa, phân tích nhiễm sắc thể và lập karyotype; Xử lý số liệu. Trình bày kết
quả thảo luận: Tuổi của các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh con bị dị tật
bẩm sinh; Nghề nghiệp của các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh con bị dị tật
bẩm sinh; Biểu hiện rối loạn nhiễm sắc thể các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp
sinh con bị dị tật bẩm sinh; Biểu hiện rối loạn nhiễm sắc thể giữa người vợ
người chồng c cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh con bị dị tật bẩm sinh;
Các biểu hiện về rối loạn nhiễm sắc thể các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp
sinh con bị dị tật bẩm sinh; Các kiểu chuyển đoạn nhiễm sắc thể các cặp vợ
chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh; Sự phân bố các kiểu rối loạn
về số lượng nhiễm sắc thể ở các cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật
bẩm sinh.
Keywords. Sinh học thực nghiệm; Di truyền học; Nhiễm sắc thể; Dị tật bẩm sinh;
Sảy thai
Phân tích bộ nhiễm sắc thể (karyotype) ở những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích bộ nhiễm sắc thể (karyotype) ở những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phân tích bộ nhiễm sắc thể (karyotype) ở những cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật bẩm sinh 9 10 154