Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Vincom

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
1. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (Theo giấy chứng nhận đăng kí số 0103001016):
2. Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược (SBU):
- Xây dựng biệt thự cao cấp
- Xây dựng căn hộ cao cấp
- Xây dựng trung tâm thương mại
- Xây dựng văn phòng cho thuê
- Xây dựng khu vui chơi giải trí
- Xây dựng spa & phòng tập
3. Tầm nhìn, sứ mạng kinh doanh của doanh nghiệp:
□ Tầm nhìn chiến lược:
□ Sứ mạng kinh doanh:
4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: (năm 2010)
II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
1. Các ngành kinh doanh của doanh nghiệp
2. Tác động của môi trường vĩ mô
a) Nhân tố chính trị - pháp luật
b) Nhân tố kinh tế
c) Nhân tố công nghệ
d) Nhân tố văn hóa - xã hội
3. Đánh giá cường độ cạnh tranh.
a) Tồn tại các rào cản gia nhập ngành
b) Đe dọa từ các gia nhập mới
c) Quyền lực thương lượng từ phía nhà cung ứng
d) Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng
e) Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành
f) Đe dọa từ các sản phẩm thay thế
4. Đánh giá
5. Xác định các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành (KFS)

III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG
1. Sản phẩm chủ yếu
2. Thị trường
3. Đánh giá các nguồn lực, năng lực dựa trên chuỗi giá trị của DN
4. Xác định các năng lực cạnh tranh
5. Vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp
6. Thiết lập mô thức TOWS (Định hướng chiến lược):

IV. CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP
1. Chiến lược cạnh tranh + Các chính sách triển khai
2. Chiến lược tăng trưởng + Các chính sách triển khai

V. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
1. Loại hình cấu trúc tổ chức
2. Phong cách lãnh đạo chiến lược
3. Một số nhận xét về văn hóa doanh nghiệp
Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Vincom - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Vincom 9 10 953