Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích cơ bản - 6 điểm làm tăng khả năng thành công

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích cơ bản - 6 điểm làm tăng
khả năng thành công

Trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư (NĐT) nên xây dựng cho
mình một quy trình ra quyết định chặt chẽ, điều đó giúp giảm
thiểu rủi ro và tăng sự tin tưởng vào quyết định đầu tư cũng như
tin tưởng vo cổ phiếu hiện đang nắm giữ.

Thông thường, để đánh giá cổ phiếu một cách đầy đủ thì cần
phải tiến hành phân tích cơ bản.

Khi ra một quyết định đầu tư trong ngắn hạn, người viết thường
dựa vào hai quá trình phân tích sau:

- Phân tích thị trường: để nhận định việc nên mua hay bán và thời
điểm thực hiện.

- Phân tích cổ phiếu: để mua cổ phiếu tốt đem lại lợi nhuận cao,
hoặc bán cổ phiếu không còn khả năng sinh lời, và thời điểm mua
- bán hợp lý.

Theo lý thuyết thì đó là sự phân bổ đầu tư theo định hướng top down, có nghĩa là nhìn nhận quá trình đầu tư từ trên xuống.
Trước tiên là nhận định thị trường, quyết định thời điểm mua bán và tỷ trọng phân bổ tiền - cổ phiếu, sau đó chọn cổ phiếu đầu
tư. Quy trình đó khác với việc một số NĐT nhỏ lẻ thường mua
bán cổ phiếu mà ít quan tâm tới xu hướng thị trường, hoặc nắm
giữ những cổ phiếu đã hết khả năng sinh lời, hoặc thời điểm mua
bán của từng cổ phiếu là không hợp lý. Tất cả những điều đó đều
ảnh hưởng tới lợi nhuận của hoạt động đầu tư, nhất là trong ngắn
hạn.

Thông thường, để đánh giá cổ phiếu một cách đầy đủ thì cần
phải tiến hành phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích

thông tin không cân xứng với tỷ trọng đóng góp lần lượt là 50% 30% - 20%. Sở dĩ phân tích cơ bản chiếm tỷ trọng cao (50%) vì
đó là nền tảng của hoạt động phân tích tài chính và một cổ phiếu
phải có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn thì mới có thể tăng
giá trong ngắn hạn được. Khi phân tích cơ bản, NĐT cần chú ý 6
điểm cơ bản sau:

Lĩnh vực kinh doanh

Doanh nghiệp đó đang sản xuất - kinh doanh sản phẩm nào là
chủ yếu, thể hiện qua tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận của sản
phẩm đó trên doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Một số
doanh nghiệp chỉ có một sản phẩm chính chiếm tỷ trọng cao
trong doanh thu như VIC, TSC... nhưng một số khác lại có nhiều
sản phẩm chính và tỷ trọng gần như đồng đều (ví dụ: HHC), thậm
chí các sản phẩm hầu như không có mối liên quan (như vừa sản
xuất, vừa đầu tư tài chính). Biết được lĩnh vực kinh doanh chính
của công ty giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về những ảnh

hưởng có thể có tới doanh nghiệp như môi trường kinh tế vĩ mô,
luật pháp, thiên tai, đối thủ cạnh tranh...

Vốn và cơ cấu vốn

- Quá trình tăng vốn của doanh nghiệp: cần tìm hiểu vốn hi...
Phân tích cơ bản - 6 điểm làm tăng
khả năng thành công
Trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư (NĐT) nên xây dựng cho
mình một quy trình ra quyết định chặt chẽ, điều đó giúp giảm
thiểu rủi ro và tăng sự tin tưởng vào quyết định đầu tư cũng như
tin tưởng vo cổ phiếu hiện đang nắm giữ.
Thông thường, để đánh giá cổ phiếu một cách đầy đủ thì cần
phải tiến hành phân tích cơ bản.
Khi ra một quyết định đầu tư trong ngắn hạn, người viết thường
dựa vào hai quá trình phân tích sau:
- Phân tích thtrường: để nhận định việc nên mua hay bán và thời
điểm thực hiện.
Phân tích cơ bản - 6 điểm làm tăng khả năng thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích cơ bản - 6 điểm làm tăng khả năng thành công - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân tích cơ bản - 6 điểm làm tăng khả năng thành công 9 10 653