Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3271 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền
Quang, Hà Nội
Trịnh Bích Liên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Hoá
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Tứ Hiếu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát điều kiện tự nhiên của Hồ Thiền Quang và phân tích các
thông số liên quan đến chất lượng nước hồ Thiền Quang. Từ kết quả phân tích,
đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang thông qua QCVN 08:2008/BTNMT
về nước mặt và chỉ số chất lượng nước (WQI -water quality index). Đề xuất một
số biện pháp bảo vệ, quản lý chất lượng nước hồ Thiền Quang.
Keywords. Hóa phân tích; Đánh giá chất lượng; Nguồn nước; Hồ Thiền Quang;
Hà Nội

Content:
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN
1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HỒ THIỀN QUANG VÀ CÁC YẾU TỐ
ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ.
Diện tích của hồ Thiền Quang là 5,5 ha; mực nước trung bình/max=4/5,2m; độ
cao bờ 5,7m; thể tích hồ 175.000m3 . Hồ Thiền Quang thuộc hệ thống hồ tự nhiên có
liên thông ngầm với hồ Bảy mẫu, là nơi tiếp nhận nước mưa, nước thải sinh hoạt của
khu vực Yết Kiêu – Trần Bình Trọng – Quang Trung và một phần khu vực Bà Triệu.
Năm 2003, Sở Giao thông Công chính Hà Nội đã thực hiện kế hoạch tát nước, nạo vét
lòng hồ, kè lại bờ và bổ sung nước mới, giữ cho chất lượng nước hồ được trong sạch.
Ba phía vòng quanh hồ được xây các vườn hoa nhỏ, có ghế đá cho dân ngồi nghỉ ngắm
cảnh[1].
Mùa mưa khả năng sự điều tiết của hồ tương đối tốt, chủ yếu nhận nước mưa tự
nhiên. Hồ còn tiếp nhận một lượng nước thải từ một số hàng quán café và trung tâm
văn hóa ven hồ. Hồ tương đối sạch, xung quanh có cây bóng mát, lượng rác quanh hồ

ít, được quản lý và chăm sóc tốt, được dọn dẹp thường xuyên, do đó hồ được tận dụng
để làm nơi nuôi cá và một số thủy sản khác[25]. Tuy nhiên trong khuôn khổ luận văn
thạc sĩ chỉ cho phép nghiên cứu chất lượng nước hồ theo hai mùa, mùa khô và mùa
mưa. Hy vọng trong tương lai, đề tài có thể được phát triển nghiên cứu đánh giá cả chất
lượng thủy sản sinh sống trong hồ.
1.2. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ THIỀN QUANG ĐÃ
CÔNG BỐ
Theo kết quả Báo cáo quan trắc môi trường nước 13 hồ Hà Nội năm 2005 của
Phòng Quản lý Môi trường và Khí tượng Thủy văn, sở Tài nguyên Môi trường và Nhà
đất Hà Nội (Nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)[2], chất lượng nước hồ
Thiền Quang lấy mẫu ngày 31/08/2005 được trình bày ở bảng 1 và được so sánh với
giới hạn cho phép của TCVN 5942 – 1995 (loại B áp dụng đối với nước mặt dùng cho
các mục đích khác)
Theo Báo cáo Hiện trạng Môi trường Thành phố Hà Nội năm 200...
Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền
Quang, Hà Nội
Trịnh Bích Liên
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa H
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Tứ Hiếu
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát điều kiện tự nhiên của Hồ Thiền Quang phân tích các
thông số liên quan đến chất lượng nước hồ Thiền Quang. Từ kết quả phân ch,
đánh gchất lượng nước hồ Thiền Quang thông qua QCVN 08:2008/BTNMT
về nước mặt và chỉ số chất lượng nước (WQI -water quality index). Đề xuất một
số biện pháp bảo vệ, quản lý chất lượng nước hồ Thiền Quang.
Keywords. Hóa phân tích; Đánh gchất lượng; Nguồn nước; Hồ Thiền Quang;
Hà Nội
Content:
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN
1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HỒ THIỀN QUANG CÁC YẾU TỐ
ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG NƢỚC HỒ.
Diện tích của h Thin Quang 5,5 ha; mực c trung bình/max=4/5,2m; độ
cao b 5,7m; th tích h 175.000m
3
. H Thin Quang thuc h thng h t nhiên
liên thông ngm vi h By mu, nơi tiếp nhận nước mưa, nước thi sinh hot ca
khu vc Yết Kiêu Trần Bình Trng Quang Trung một phn khu vực Triệu.
Năm 2003, S Giao thông Công chính Hà Ni đã thực hin kế hoạch tát c, nạo vét
lòng hồ, lại b b sung nước mi, gi cho chất lượng nước h được trong sch.
Ba phía vòng quanh h được xây các vườn hoa nh, ghế đá cho dân ngi ngh ngm
cnh[1].
Mùa mưa khả năng sự điều tiết của hồ tương đối tốt, chủ yếu nhận ớc mưa tự
nhiên. Hồ còn tiếp nhận một lượng ớc thải từ một số hàng quán café trung tâm
văn hóa ven hồ. Hồ tương đối sạch, xung quanh cây bóng mát, lượng rác quanh hồ
Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội 9 10 593