Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thương trường

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thương trường
Phân tích đối thủ cạnh tranh là quá trình đánh giá điểm yếu
và điểm mạnh của các đối thủ hiện tại và tiềm tàng. Những
phân tích này cung cấp cho doanh nghiệp bức tranh về
chiến lược tấn công và phòng ngự, qua đó họ có thể xác
định những cơ hội và thách thức.

Định hình rõ đối thủ là quá trình thu thập tất cả các nguồn
thông tin phân tích về đối thủ vào một hệ thống, nhằm hỗ
trợ quá trình hình thành, triển khai và điều chỉnh chiến lược
một cách hiệu quả nhất.

Dù phân tích đối thủ cạnh tranh là một phần quan trọng
trong chiến lược của doanh nghiệp, tuy nhiên rất nhiều
doanh nghiệp lại tiến hành quá trình phân tích này một cách
thiếu hệ thống. Thay vì vậy, họ vận hành dựa trên cái gọi là
“ấn tượng, phỏng đoán, và trực giác thu thập được từ
những mẩu tin nhỏ về đối thủ cạnh tranh mà mỗi trưởng
phòng hay nhận được”. Kết quả là những phương pháp thu
thập thông tin truyền thống này đặt nhiều doanh nghiệp vào
những điểm mù nguy hiểm trong cạnh tranh do thiếu một
hệ thống phân tích cạnh tranh triệt để.

Hệ thống phân tích cạnh tranh

Một kỹ thuật thường được sử dụng là xây dựng hệ thống
phân tích, bao gồm những bước sau:

* Phân tích ngành – phạm vi và bản chất
* Xác định đối thủ
* Xác định khách hàng và những lợi ích họ mong muốn
nhận được
* Xác định những yếu tố thành công then chốt trong

ngành
* Cho điểm quan trọng những yếu tố trên bằng cách
chấm điểm cho từng yếu tố - tổng điểm của các yếu tố khi
cộng lại phải đủ con số 1
* Đánh giá từng đối thủ dựa trên những yếu tố thành
công
* Nhân số điểm từng ô trong ma trận lại với nhau

Lí do tại sao chúng ta cần định hình đối thủ rất đơn giản.
Nguồn kiến thức vượt trội về đối thủ tạo ra lợi thế cạnh
tranh rất lớn và không vi phạm pháp luật. Lợi thế cạnh
tranh giúp tạo ra giá trị khách hàng ưu việt so với đối thủ
trên thị trường. Tính chất cuối cùng của giá trị khách hàng
là giá trị vượt trội. Giá trị khách hàng được xây dựng dựa
trên tương quan với giá trị đối thủ cạnh tranh mang lại, điều
này khiến cho kiến thức về đối thủ trở thành một thành
phần thiết yếu trong chiến lược. Định hình đối thủ hỗ trợ
những mục tiêu chiến lược theo 3 cách. Thứ nhất là xác
định được nhược điểm của đối thủ để tấn công. Thứ 2 là
cho phép dự báo được bước đi và phản ứng chiến lược của
đối thủ trước những chiến lược của mình, chiến lược của

các đối thủ cạnh tranh khác, và những thay đổi của môi
trường kinh doanh. Thứ ba là tạo ra sự linh hoạt cho chiến
lược của tổ chức. Những chiến lược t...
Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thương trường
Phân tích đối thủ cạnh tranh là quá trình đánh giá điểm yếu
và điểm mạnh của các đối thủ hiện tại và tiềm tàng. Những
phân tích này cung cấp cho doanh nghiệp bức tranh về
chiến lược tấn công và phòng ngự, qua đó họ có thể xác
định những cơ hội và thách thức.
Định hình rõ đối thủ là quá trình thu thập tất cả các nguồn
thông tin phân tích về đối thủ vào một hệ thống, nhằm hỗ
trợ quá trình hình thành, triển khai và điều chỉnh chiến lược
một cách hiệu quả nhất.
Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thương trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thương trường - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thương trường 9 10 898