Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích môi trường nội bộ công ty

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 9102 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Quản trị chiến lược

Phân tích môi trường nội bộ công ty

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế nền kinh tế hội nhập như ngày nay đã đem lại rất nhiều cơ hội kinh doanh
cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó,sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau ngày
càng gay gắt. Để sống còn và phát triển một cách bền vững thì mỗi doanh nghiệp cần
phải tự trang bị cho mình những kĩ năng cần thiết để thoã mãn được nhu cầu của khách
hàng và ứng phó được với những biến động không ngừng cùa thị trường. Hơn thế nữa, để
đạt được sự phát triển liên tục với mức tăng trưởng đều đặn thì mỗi doanh nghiệp cần
phân tích môi trường nội bộ của công ty mình đề tìm ra được những ưu điểm, khuyết
điểm. Từ đó xác định lợi thế canh tranh của công ty mình mà đề ra chiến lược kinh doanh
cho phù hợp.
Như vậy, việc phân tích các yêu tố nội lực của một công ty là rất cần thiết và quan trọng
trong việc tạo nên sự thành công của một công ty.

-6-

Quản trị chiến lược

Phân tích môi trường nội bộ công ty

A. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG NỘI BỘ TRONG CÔNG TY:
I. Khái niệm :
1. Khái niệm quá trình phân tích môi trƣờng nội bộ:
Phân tích nội bộ là quá trình đánh giá năng lực đáp ứng và khả năng huy động
nguồn lực phục vụ chiến lược , qua đó xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh
nghiệp.
2. Công cụ và nội dung phân tích :
Sử dụng công cụ phân tích “dây chyền giá trị” của công ty.
Đánh giá các yếu tố nội bộ khác như : tài chính , nghiên cứu và phát triển (R&D),
văn hóa tổ chức, phong cách quản lý…
II. Phân tích dây chuyền giá trị công ty:
1. Các hoạt động chủ yếu:
Các hoạt động chính phải thực hiện với việc thiết kế, tạo ra và giao sản phẩm cũng
như các hoạt động marketing các dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ. Như vậy hoạt động chính
chia làm bốn hoạt động: R&D (Research & development), sản xuất, marketing và dịch
vụ.
1.1. Nghiên cứu và phát triển (R&D)
R&D liên quan đến việc thiết kế sản phẩm và thiết kế quy trình sản xuất. Bằng việc
thiết kế các sản phẩm vượt trội, R&D có thể tăng tính năng của các sản phẩm làm tăng
tính hấp dẫn đối với khách hàng. Công việc của R&D làm cho quá trình sản xuất hiệu quả
hơn từ đó hạ thấp chi phí sản xuất.
1.2. Sản xuất
Sản xuất liên quan đến việc tạo ra sản phầm và dịch vụ. Chức năng sản xuất của
một công ty tạo ra giá trị bằng việc thực hiện các hoạt động của nó một cách hiệu quả, do
đó hạ thấp chi phí. Sản xuất cũng có thể tạo ra giá trị bằng việc thực hiện các hoạt động
của nó theo cách thức gắn với chất lượng sản phẩm cao, điều này dẫn đến sự khác biệt về
chi phí mà cả hai đều tạo ra giá trị....
Quản tr chiến lược Phân tích môi trường nội bộ công ty
- 6 -
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế nn kinh tế hi nhp như ngày nay đã đem lại rt nhiu cơ hi kinh doanh
cho các doanh nghip. Bên cạnh đó,s cạnh tranh giữa các doanh nghip với nhau ngày
càng gay gt. Để sng n và phát trin mt cách bn vng tmi doanh nghip cn
phải t trang b cho nh nhng kĩ năng cn thiết để thoã mãn được nhu cu của khách
hàng ng phó được vi nhng biến động không ngng cùa th trường. Hơn thế nữa, để
đạt được s phát trin liên tục vi mc tăng trưởng đều đặn t mỗi doanh nghip cần
phân tích môi trường ni b của công ty mình đề tìm ra được nhng ưu điểm, khuyết
điểm. T đó xác định li thế canh tranh củang ty mình mà đề ra chiến lược kinh doanh
cho phù hợp.
Như vy, vic phân tích các yêu t ni lc của mt công ty là rt cn thiết và quan trng
trong vic tạo nên s thành công của mt công ty.
Phân tích môi trường nội bộ công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích môi trường nội bộ công ty - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Phân tích môi trường nội bộ công ty 9 10 184