Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2790 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

1.

Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty

2.

Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh

3.

Xác định các mục tiêu của đối thủ cạnh tranh

4.

Đánh giá mặt mạnh và mặt yếu của các đối thủ cạnh tranh

5.

Đánh giá cách phản ứng của đối thủ cạnh tranh

6.

Thiết kế hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh

7.

Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để tấn công hoặc né tránh

8.

Cân đối các quan điểm định hướng theo khách hàng và theo đối

thủ cạnh tranh

Tóm tắt
Để chuẩn bị một chiến lược Marketing có hiệu quả công ty phải nghiên cứu các đối
thủ cạnh tranh của mình cũng như những khách hàng hiện có và tiềm ẩn của mình.
Điều đó đặc biệt cần thiết khi các thị trường tăng trưởng chậm, bởi vì chỉ có thể tăng
được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó từ các đối thủ cạnh tranh.
Những đối thủ cạnh tranh gần nhất của một công ty là những đối thủ tìm cách
thỏa mãn cùng những khách hàng và những nhu cầu giống nhau và sản xuất ra
những sản phẩm tương tự. Công ty cũng cần chú ý đến những đối thủ cạnh tranh
ngấm ngầm, những người có thể đưa ra những cách mới hay khác để thỏa mãn cùng
những nhu cầu đó. Công ty cần phát hiện các đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách
phân tích ngành cũng như phân tích trên cơ sở thị trường.
Công ty cần thu thập thông tin về những chiến lược, mục tiêu, các mặt mạnh/
yếu và các cách phản ứng của các đối thủ cạnh tranh. Công ty cần biết các chiến
lược của từng đối thủ cạnh tranh để phát hiện ra những đối thủ cạnh tranh để dự
đoán những biện pháp và những phản ứng sắp tới. Khi biết được những mặt mạnh và
mặt yếu của đối thủ cạnh tranh, công ty có thể hoàn thiện chiến lược của mình để
giành ưu thế trước những hạn chế của đối thủ cạnh tranh, đồng thời tránh xâm nhập
vào những nơi mà đối thủ đó mạnh. Biết được các cách phản ứng điển hình của đối
thủ cạnh tranh sẽ giúp công ty lựa chọn và định thời gian thực hiện các biện pháp.
Các công ty cần biết nắm vấn đề về các đối thủ cạnh tranh: Những ai là đối thủ
cạnh tranh của ta? Chiến lược của họ như thế nào? Mục tiêu của họ là gì? Những

điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì? Cách thức phản ứng của họ ra sao? Chúng ta
sẽ xem xét xem những thông tin này giúp ích công ty như thế nào trong việc hoạch
định chiến lược Marketing của mình.
1. Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty
Thông thường người ta có cảm tưởng rằng việc phát hiện các đối thủ cạnh tranh của
mình là một nhiệm vụ đơn giản. Coca-Cola biết rằng Pepsi - Cola là đối thủ cạnh
tranh chủ yếu của mình; và Sony c...
PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
1. Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty
2. Phân tích chiến lược của các đối thủ cạnh tranh
3. Xác định các mục tiêu của đối thủ cạnh tranh
4. Đánh giá mặt mạnh và mặt yếu của các đối thủ cạnh tranh
5. Đánh giá cách phản ứng của đối thủ cạnh tranh
6. Thiết kế hệ thống thông tin tình báo cạnh tranh
7. Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để tấn công hoặc né tránh
8. Cân đối các quan điểm định hướng theo khách hàng và theo đối
thủ cạnh tranh
Tóm tắt
Để chuẩn bị một chiến lược Marketing có hiệu quả công ty phải nghiên cứu các đối
thủ cạnh tranh của mình cũng như những khách hàng hiện có và tiềm ẩn củanh.
Điều đó đặc biệt cần thiết khi các thị trường tăng trưởng chậm, bởi vì chỉ có thể tăng
được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó từ các đối thủ cạnh tranh.
Những đối thủ cạnh tranh gần nhất của một ng ty những đối thủ tìm cách
thỏa mãn cùng những khách hàng những nhu cầu giống nhau sản xuất ra
những sản phẩm tương tự. Công ty cũng cần chú ý đến những đối thủ cạnh tranh
ngấm ngầm, những người có thể đưa ra những cách mới hay khác để thỏa n cùng
những nhu cầu đó. Công ty cần phát hiện các đối thủ cạnh tranh của mình bằng cách
phân tích ngành cũng như phân tích trên cơ sở thị trường.
Công ty cần thu thập thông tin về những chiến ợc, mục tiêu, các mặt mạnh/
yếu và các cách phản ng của c đối th cạnh tranh. Công ty cần biết các chiến
lược của từng đối thủ cạnh tranh đphát hiện ra những đối thcạnh tranh đdự
đoán những biện pháp và những phản ứng sắp tới. Khi biết được những mặt mạnh và
mặt yếu của đối thcạnh tranh, ng ty thể hoàn thiện chiến lược của mình để
giành ưu thế trước những hạn chế của đối thcạnh tranh, đồng thời tránh xâm nhập
vào những nơi đối thủ đó mạnh. Biết được các cách phản ứng điển hình của đối
thủ cạnh tranh sẽ giúp công ty lựa chọn và định thời gian thực hiện các biện pháp.
Các công ty cần biết nắm vấn đề về các đối thủ cạnh tranh: Những ai là đối thủ
cạnh tranh của ta? Chiến lược của hnhư thế nào? Mc tiêu của họ gì? Những
Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh 9 10 527