Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích phương pháp cho vay truyền thống

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH PHƯƠNG PHÁP CHO VAY TRUYỀN THỐNG


PHẦN I: CÁC TỶ SUẤT
Tập trung vào 4 nhóm tỷ suất:


Các tỷ suất khả năng sinh lời
Các tỷ suất hiệu quả
Các tỷ suất vay nợ
Các tỷ suất về khả năng thanh toán


Ngoài ra còn cần phải:
- Nhận xét sự liên quan giữa hiệu quả sử dụng tài sản và khả năng sinh lời
- Khai thác để nhận biết phương thức tài trợ mua sắm tài sản và ảnh hưởng của nguồn tài trợ đến khả năng thanh toán nợ khi ngừng hoạt động.
Về việc phân tích tập trung vào 2 mục đích chính:


Xác định công ty có thực sự có khả năng thanh khoản không?
Xác định xem công ty có khả năng thanh toán nợ khi giải thể không?


Những lý do cơ bản để vay vốn
Doanh nghiệp vay vốn khi họ thiếu tiền vì nhiều lý do
Lý do vay vốn:
- Rõ ràng
- Không rõ ràng
Nhu cầu chính cần vay vốn:


Để trang trải chi phí hoạt động đến khi thu được các khoản phải thu


2. Để mua sắm hàng hoá, nguyên liệu dự trữ khi bán được và thu được tiền.
3. Để mua thiết bị, xây nhà máy đến khi thu hồi được tiền do bán sản phẩm.
4. Để mở rộng sản xuất nhằm đẩy mạnh mức tăng trưởng
5. Để cứu nguy cho công ty đến khi tình trạng trở lên tốt hơn.
Vòng chuyển đổi của tài sản
Phân tích phương pháp cho vay truyền thống - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phân tích phương pháp cho vay truyền thống 9 10 288