Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong một số cơ quan chính của Liên hợp quốc

Được đăng lên bởi huong295-bg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
LHQ: Liên Hợp Quốc
HĐBA: Hội đồng Bảo an

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU

Việt Nam chính thức gia nhập LHQ ngày 20/9/1997. Kể từ đó, quan hệ Việt Nam với
LHQ ngày càng phát triển. Ngay sau khi tham gia, Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng
tình và ủng hộ của các nước thành viên LHQ để Đại hội đồng LHQ khóa 32 ( 1997)
thông qua Nghị quyết 32/2 kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ Việt
Nam tái thiết sau chiến tranh. Sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ là một ví dụ điển hình

về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ cũng như về vai trò của tổ chức này
trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa
và nhân đạo
Việt Nam là một thành viên tham gia rất tích cực vào các hoạt động của LHQ, có vai
trò quan trọng đối với các cơ quan trong tổ chức này. Trong giới hạn bài tập lớn học kì
môn Công pháp quốc tế em xin trình bày về đề tài: “Phân tích sự tham gia và vai trò của
Việt Nam trong một số cơ quan chính của Liên hợp quốc”
B. NỘI DUNG
I. Khái quát về LHQ
LHQ là một tổ chức quốc tế tuyên bố hỗ trợ sự hợp tác của các quốc gia thành viên
trong các lĩnh vực luật pháp quốc tế, an ninh quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội và nhân
quyền. LHQ được hình thành trên cơ sở Hiến chương LHQ ngày 24/10/1945 để thay thế
Hội Quốc Liên với mục đích ban đầu là chấm dứt chiến tranh giữa các quốc gia, giữ gìn
hòa bình và thúc đẩy đối thoại. Từ 51 thành viên ban đầu đến nay, Liên hợp quốc đã có
192 thành viên hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc nền tảng của quan hệ quốc tế được
ghi nhận cụ thể trong các văn bản của LHQ, đặc biệt là tuyên bố năm 1970
LHQ gồm 6 cơ quan chính bao gồm: Đại Hội Đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế
và xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án quốc tế và ban thư kí. Trong bày viết này, em xin
trình bày về sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong 2 cơ quan chính của LHQ là Đại
hội đồng LHQ và HĐBALHQ
II. Sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong một số cơ quan chính của LHQ
1. Sự tham gia và vai trò của Việt Nam với Đại hội đồng LHQ
Đại hội đồng LHQ là cơ quan duy nhất của LHQ có đại diện của tất cả thành viên, Đại
hội đồng có chức năng của một diễn đàn để các thành viên đề đạt sáng kiến trong những
vấn đề về hoà bình, tiến bộ kinh tế và nhân quyền. Cũng có thể đề xuất các cuộc nghiên
cứu, đưa ra những lời khuyên, cổ xuý cho nhân quyền, soạn thảo và phát triển công pháp
quốc tế và xúc tiến những chương trình kinh tế, xã hội, văn hoá và giáo dục. Việc tham
gia vào Đại Hội đồng LHQ của V...
BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
LHQ: Liên Hợp Quốc
HĐBA: Hội đồng Bảo an
Phân tích sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong một số cơ quan chính của Liên hợp quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong một số cơ quan chính của Liên hợp quốc - Người đăng: huong295-bg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích sự tham gia và vai trò của Việt Nam trong một số cơ quan chính của Liên hợp quốc 9 10 992