Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của VNPT Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------------------------

ĐOÀN TIẾN DŨNG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA VNPT
HÀ NỘI

Chuyên nghành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
Mã số: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ

HÀ NỘI – 2012

1
Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Hữu Lập

Phảnbiện1:
……….………………………………..…………………

Phảnbiện2:
……………….….……………………….………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: …….. giờ ……. ngày ……. tháng …… năm ………

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
Thế giới đang trong những năm đầu của thế kỷ 21,
thế kỷ của khoa học, công nghệ và tri thức. Quá trình toàn
cầu hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên mọi khía
cạnh và lĩnh vực, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế
đó. Toàn cầu hóa mang lại cho đất nước chúng ta rất nhiều
cơ hội để hội nhập, phát triển. Đi liền với những thời cơ
và cơ hội mới, toàn cầu hóa cũng làm chúng ta phải đối
diện với nhiều thách thức to lớn.
Thế kỷ 21 cũng đánh dấu những bước phát triển mạnh mẽ
của hệ thống các doanh nghiệp Viễn thông - Công nghệ
thông tin. Kể từ khi ra đời cho đến nay VNPT Hà Nội đã
không ngừng nỗ lực và phấn đấu để khẳng định vị trí là
một trong những doanh nghiệp Viễn thông - Công nghệ
thông tin hàng đầu Việt Nam. Chính vì vậy VNPT Hà Nội
luôn quan tâm và chú trọng đầu tư cho lĩnh vực Viễn
thông - công nghệ thông tin, trong đó coi công nghệ thông
tin như mạch máu nối mọi hoạt động của doanh nghiệp
mình. VNPT Hà Nội có hệ thống hạ tầng Viễn thông Công nghệ thông tin được trải rộng trên khắp địa bàn Hà
Nội chính vì vậy mọi hoạt động đầu tư như nâng cấp, sửa
chữa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng cần phải được
quản lý chặt chẽ và thống nhất theo quy định. Một trong
số những nhiệm vụ của VNPT Hà Nội đặt ra là phải quản

lý được lượng khối lượng thực hiện, tiến độ các dự án,
đảm bảo việc giải ngân kịp thời. Mặt khác để thuận lợi
trong công tác điều hành và quản lý cần tin học hóa hệ
thống đầu tư giúp cán bộ VNPT Hà Nội có thể tác nghiệp
trên hệ thống.
Đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống quản lý Đầu tư – Xây
dựng cơ bản tại VNPT Hà Nội” được tôi lựa chọn với mục
đích giải quyết phần nào mức độ phức tạp, nhằm tối ưu
hóa công tác điều hành tác nghiệp trong công tác quản lý
đầu tư.
Kết cấu của luận văn gồm 3 chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý ...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
----------------------------------------
ĐOÀN TIẾN DŨNG
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA VNPT
HÀ NỘI
Chuyên nghành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính
số: 60.48.15
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ
NỘI – 2012
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của VNPT Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của VNPT Hà Nội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của VNPT Hà Nội 9 10 964