Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình chi phí của Vinamilk

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4816 lần   |   Lượt tải: 4 lần
_Phân tích chi phí kinh doanh của Vinamilk_

__
Vinamilk được thành lập từ 1976, kinh doanh trong lĩnh vực sữa và gần đây
đã liên doanh với Tập đoàn SAB Miller - nhà sản xuất bia lớn thứ 2 của Mỹ để
bắt tay vào sản xuất 1 loại sản phẩm hoàn toàn mới - Bia không chứa cồn.

1, Tầm nhìn
Vinamilk tập trung mọi nguồn lực để trở thành công ty sữa và thực phẩm có
lợi cho sức khỏe với mức tăng trưởng nhanh, bền vững nhất tại Việt Nam bằng
chiến lược xây dựng các dòng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh dài hạn.

2.Sứ mệnh
Vinamilk không ngừng đa dạng hóa các dòng sản phẩm, mở rộng lãnh thổ
phân phối nhằm duy trì vị trí dẫn đầu bền vững trên thị trường nội địa và tối đa
hóa lợi ích của cổ đông công ty. Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm
được yêu thích nhất ở mọi khu vực, lãnh thổ.
Vì thế Vinamilk tâm niệm rằng chất lượng, sáng tạo là người bạn đồng hành
của Công ty và xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu
của khách hàng.

3. Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam: “Luôn thỏa
mãn và có trách nhiệm với khách hàng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và
dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh,
tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.” (Tổng giám đốc-Bà Mai
Kiểu Liên).
Mục tiêu của Công ty là tối đa hóa giá trị của cổ đông và theo đuổi chiến
lược phát triển kinh doanh.

4. Thị trường
a. Thị trường trong nước:
Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất sữa và các sản
phẩm từ sữa. Hiện nay, Vinamilk chiếm khoảng 75% thị phần toàn quốc
(2007). Hiện tại công ty có trên 220 nhà phân phối trên hệ thống phân phối sản
phẩm Vinamilk và có trên 140.000 điểm bán hàng trên hệ thống toàn quốc.
Đồng thời Vinamilk còn thực hiện bán hàng qua tất cả các hệ thống Siêu thị
trong toàn quốc.

_ Lớp Anh 3 Luật Kinh doanh Quốc tế K45_

1

_Phân tích chi phí kinh doanh của Vinamilk_

Vinamilk

Khác

75%

25%

Thị phần của Vinamilk năm 2007

*Đối thủ cạnh tranh: Hiện nay Vinamilk có một số nhà sản xuất cạnh tranh
trong ngành như : Dutch Lady, Hanoimilk, Elovi v.v
*Lợi thế cạnh tranh: Vinamilk tin rằng thành công đến nay và tiềm năng
tăng trưởng trong tương lai nhờ sự phối hợp của các thế mạnh dưới đây:
• Vị trí đầu ngành được hỗ trợ bởi thương hiệu được xây dựng tốt;
• Danh mục sản phẩm đa dạng và mạnh;
• Mạng lưới phân phối và bán hàng rộng khắp;
• Quan hệ bền vững với các nhà cung cấp, đảm bảo nguồn sữa đáng tin cậy
• Năng lực nghiên cứu và phát triển theo định hướng thị trườ...
_Phân tích chi phí kinh doanh của Vinamilk_
_ Lớp Anh 3 Lut Kinh doanh Quốc tế K45_
1
__
Vinamilk được thành lập từ 1976, kinh doanh trong lĩnh vực sữa và gn đây
đã liên doanh vi Tập đoàn SAB Miller - nhà sản xuất bia lớn thứ 2 của M để
bắt tay vào sản xuất 1 loại sản phẩm hoàn toàn mới - Bia không chứa cồn.
1, Tm nhìn
Vinamilk tập trung mọi nguồn lực để trở thành công ty sa và thực phẩm có
lợi cho sức khỏe với mức tăng trưởng nhanh, bền vững nhất tại Việt Nam bằng
chiến lược xây dựng các dòng sn phẩmlợi thế cạnh tranh dài hn.
2.S mệnh
Vinamilk không ngừng đa dạng a các dòng sản phm, mở rộng lãnh th
phân phối nhằm duy trì vtrí dẫn đầu bền vững trên th trường nội địa và tối đa
hóa li ích của c đông công ty. Vinamilk mong muốn trở thành sn phẩm
được yêu thích nht ở mọi khu vực, lãnh th.
Vì thế Vinamilk tâm niệm rằng chất lượng, sáng tạo là ni bạn đồng hành
của Công ty xem khách hàng trung tâm cam kết đáp ứng mọi nhu cu
của khách hàng.
3. Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam: Luôn thỏa
mãn có trách nhiệm với khách hàng bằng ch đa dạng hóa sản phẩm và
dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn vsinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh,
tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.” (Tổng giám đốc-Bà Mai
Kiểu Liên).
Mục tiêu của Công ty là ti đa a giá trị của c đông và theo đuổi chiến
lược phát triển kinh doanh.
4. Thị trường
a. Thị trường trong nước:
Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sn xuất sữa và các sản
phẩm từ sữa. Hiện nay, Vinamilk chiếm khong 75% thị phần toàn quc
(2007). Hin tại công ty trên 220 nhà phân phi trên hệ thống phân phối sản
phẩm Vinamilk có trên 140.000 điểm bán hàng trên h thống toàn quc.
Đồng thời Vinamilk còn thực hiện bán hàng qua tất ccác hthống Siêu th
trong toàn quc.
Phân tích tình hình chi phí của Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình chi phí của Vinamilk - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phân tích tình hình chi phí của Vinamilk 9 10 190