Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình kinh doanh của bạn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích Tài chính
Kiểm toán tài chính đối với doanh nghiệp đang phát triển
Giới thiệu:
Các doanh nghiệp nhỏ thường thất bại v. các chủ doanh nghiệp không nắm vững các yếu tố có thể hạn
chế sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Thường các doanh nghiệp nhỏ được tổ chức và hoạt
động theo kinh nghiệm chuyên môn cụ thể của nhà quản l. về một lĩnh vực nào đó như marketing, kế
toán hoặc sản xuất. Kinh nghiệm chuyên môn thường làm hạn chế người chủ doanh nghiệp trong việc
nhận ra các khó khăn nảy sinh trong các lĩnh vực khác của hoạt động kinh doanh.
Bài tập này sẽ cung cấp cho bạn các nhân tố cơ bản để t.m ra và kiểm tra các vấn đề đang tồn tại hoặc
có thể nảy sinh trong quá tr.nh phát triển và mở rộng công ty của bạn. Bài tập này được thiết kế phù
Phân tích tình hình kinh doanh của bạn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phân tích tình hình kinh doanh của bạn 9 10 823