Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn của Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng
trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ Trúc
Bạch và Thanh Nhàn của Thành phố Hà Nội
Trần Thị Phương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Sinh thái học; Mã số: 60 42 60
Người hướng dẫn: TS. Lê Thu Hà
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: khái niệm và tính chất
của kim loại nặng; các nguồn phát sinh kim loại nặng; ảnh hưởng của kim loại nặng
đến vi sinh vật; tình hình ô nhiễm kim loại nặng trên thế giới và ở Việt Nam. Khảo sát
hàm lượng kim loại nặng và đánh giá mức độ ô nhiễm của kim loại nặng trong bùn và
trong nước của hồ Thanh Nhàn và Trúc Bạch. Phân tích hàm lượng một số kim loại
nặng trong một số nhóm sinh vật ở 2 hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn.
Keywords. Sinh thái học; Kim loại nặng; Hồ Trúc Bạch; Hồ Thanh Nhàn; Sinh vật
Content
I. Lí do chọn đề tài
Hà Nội là một trong những thành phố lớn ở nước ta có số lượng các hồ dày đặc, đây là
nơi điều hòa khí hậu và là nét đẹp đặc trưng của thành phố này, nhưng hiện nay chất lượng
nước ở hầu hết các hồ nơi đây đang trong tình trạng ô nhiễm nặng do phải chứa đựng một
lượng lớn nước thải từ khu dân cư, từ các nhà máy, xí nghiệp.
Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công
trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải
đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và sạch là
một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất. Do
đó con người cần phải nhanh chóng có các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài
nguyên nước.
Hồ Thanh Nhàn và hồ Trúc Bạch là 2 hồ nuôi cá cung cấp thực phẩm hàng ngày cho người
dân thành phồ Hà Nội, nhưng hiện nay 2 hồ này đang chứa đựng một lượng nước thải rất lớn từ
các khu dân cư, nguy cơ ô nhiễm các KLN trong thịt cá là rất cao.
I. Tính cấp thiết của đề tài

Trên cơ sở những nghiên cứu của luâ ̣n văn các cơ quan có chức năng , có thẩm quyền về y
tế , môi trường đề ra các chiế n lươ ̣c quy hoa ̣ch 2 hồ , tìm ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.
II. Phạm vi nghiên cứu.
2 hồ Trúc Ba ̣ch và Thanh Nhàn của thành phố Hà Nô ̣i
III. Mục tiêu nghiên cứu
1. Phân tích hàm lượng kim loại nặng và đánh giá mức độ ô nhiễm của kim loại nặng trong bùn
và trong nước của hồ Thanh Nhàn và Trúc Bạch.
...
ng kim loi nng
trong mt s t ti hai h 
B i
Trn Th 
i hc Khoa hc T 
Khoa Sinh hc
LuSinh  hc: 60 42 60
i ng dn: 
o v: 2012
Abstract. H th n v v ct
ca kim loi ngui nng; ng ca kim loi nng
n vi sinh vm kim loi n gi Vit Nam. Kh
ng kim loi n m ca kim loi n
c ca h ng mt s kim loi
nng trong mt s t 2 h 
Keywords. c; Kim loi nng; H ch; H t
Content
I. L do chn đ ti
t trong nhh ln   
 n nay chng
c hu h  m nng do phi chng mt
ng lc thi t khu  p.

- 



                  



c
I. Tnh cp thit ca đ ti
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn của Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn của Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn của Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương 9 10 895