Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vấn đề tai nạn giao thông ở nước ta dưới góc độ triết học A

Được đăng lên bởi namthcsphubinhpt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phân tích vấn đề tai nạn giao thông ở nước ta dưới góc độ triết học A .
PHẦN MỞ ĐẦU
Tai nạn giao thông đã lấy đi không biêt bao nhiêu nước mắt và
sinh mạng của hàng vạn người. Nó đã trở thành một vấn đề gây bức
xúc,gây thiệt hại nghiêm trọng về ngừời và của đối với nền kinh tếnhất
là trong thời kỳ kinh tế việt nam đang phát triển,mặcdù chính phủ đã đầu
tư và đưa ra nhiều hướng giải quyết, song dường như chưa có sự thay
đổi gì nhiều : Giao thông không chỉ đơn thuần là việc đi lại của người
dân, nhưng bây giờ nó là một vấn đề lớn của người dân khi ra đường
tai nạn giao thông luân đe doạ tính mạng người dân, từng giờ ,từng
ngày khi họ tham gia giao thông . Vẫy thực trạng tai nạn giao thông
nước ta gần đây ra sao? Nguyên nhân gây tai nạn do đâu ?nhà nước
sẽ có nhưng giải pháp gì để giảm thiểu tai nạn giao thông ? không còn
là mối lo ngại của người dân mỗi khi ra đường? đó cũng là nội dung bài
viết tiểu luận của em . Bài tiểu luận được chia ra các phần chính sau A
Phần mởđầu B Phần nội dung I.Góc triết học, nói qua tình hình ,hậu quả
tai nạn giao thông ở nứơc ta gần đây II.Phân tích nguyên nhân dẫn tới
tai nạn giao thông III. giải pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông của
nước ta C. Phần kết luận

B .NỘIDUNG I. Sơ qua tình hình, hậu quả tai nạn giao thông ở
nước ta những năm gần đây: 1. Dưới góc độ Triết học : * Nguyên nhân
là do sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong sự vật hoặc giữa các sự
vật với nhau gây ra những biến đổi nhất định. *Kết quả những biến đổi
xuất hiện ở sự vật do nguyên nhân tạo ra. *Quan hệbiện chứng giữa
nguyên nhân và kết quả. Theo quan điểm biện chứng duy vật mối quan
hệ nhân quả là mối quan hệ khách quan của bản thân các sự vật. Nó
tồn tại ngoài ý muốn của con người,không phụ thuộc vào việc ta nhận
thức được nó hay không. Mối quan hệ biện chứnggiữa nguyên nhân và
kết quả còn thể hiện ở chỗ: một hiện tượng nào đó có mối quân hệ
nàylà nguyên nhân, thì trong mối quan hệ khác là kết quả, và ngược lại.
Thực tế cho thấy một nguyên nhân có thể gây ra nhiều kết quả khác
nhautuỳ tuộc vào hoàn cảnh cụ thể và ngược lại Phân loại nguyên nhân
: Không phải các nguyên nhân đều sinh ra kết quảgiống nhau vì nguyên
nhân có tính chất và vai trò khác nhau. Do vậy, trong thực tiễn cần phân
biệt: * Nguyên nhân tác động cùng chiều và tác động ngược chiều . *
Nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài . * Nguyên nhân chủ
yếu và nguyên nhân thứ yếu . * Nguyên nhân khách quan và nguyên
nhân chủ quan

Tiểu luận Đề tài: "Giao thông đường bộ ở Hà Nội. Thực...
Phân tích vấn đtai nạn giao thông nước ta dưới góc đtriết học A .
PHẦN MỞ ĐẦU
Tai nạn giao thông đã lấy đi không biêt bao nhiêu nước mắt
sinh mạng của hàng vạn người. đã trở thành một vấn đề gây bức
xúc,gây thiệt hại nghiêm trọng về ngừời của đối với nền kinh tếnhất
là trong thời kỳ kinh tế việt nam đang phát triển,mặcdù chính phủ đã đầu
đưa ra nhiều hướng giải quyết, song dường như chưa sự thay
đổi nhiều : Giao thông không chỉ đơn thuần việc đi lại của người
dân, nhưng bây giờ một vấn đề lớn của người dân khi ra đường
tai nạn giao thông luân đe doạ tính mạng người dân, từng gi ,từng
ngày khi họ tham gia giao thông . Vẫy thực trạng tai nạn giao thông
nước ta gần đây ra sao? Nguyên nhân gây tai nạn do đâu ?nhà nước
sẽ nhưng giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông ? không còn
mối lo ngại của người dân mỗi khi ra đường? đó cũng nội dung bài
viết tiểu luận của em . Bài tiểu luận được chia ra các phần chính sau A
Phần mởđầu B Phần nội dung I.Góc triết học, nói qua tình hình ,hậu quả
tai nạn giao thông nứơc ta gần đây II.Phân tích nguyên nhân dẫn tới
tai nạn giao thông III. giải pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông của
nước ta C. Phần kết luận
Phân tích vấn đề tai nạn giao thông ở nước ta dưới góc độ triết học A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích vấn đề tai nạn giao thông ở nước ta dưới góc độ triết học A - Người đăng: namthcsphubinhpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích vấn đề tai nạn giao thông ở nước ta dưới góc độ triết học A 9 10 573