Ktl-icon-tai-lieu

Phao lịch sử hành chính - 59 câu hỏi và trả lời

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi ôn tập môn Lịch Sử HC VN


Câu 1: Anh (chị) hãy trình bầy những cơ sở của sự hình thành nền hành chính đầu tiên ở nước ta thời đại Hùng Vương – An Dương vương?
Câu 2: Anh(chị)hãy khái quát về cơ cấu nền HC của thời đại dựng nước đầu tiên:
Câu 3: Những đặc trưng cơ bản về hành chính Nhà nước ở chính quyền tự chủ Nhà nước Vạn Xuân (thời tiền lý) (544 - 602)
Câu 4: Những nét chủ yếu của HC Nhà nước thời đo hộ Tuỳ - Đường?
Câu 5: CS cai trị của đô hộ phong kiến phương bắc áp dụng ở nước ta trong 10 thế kỉ đầu công nguyên ?
Câu6:Những nét cơ bản về những cải cách hành chính thời Khúc Hạo? (Đầu TK 10)
Câu 7: Những nét chủ yếu về thực trạng cát cứ hành chính của 12 sử quân ở nước ta sau thời hậu Ngô Vương
Câu 8: Những đặc trưng cơ bản ở hành chính Nhà nước thời Tiền Lê
Câu 9: Vai trò của Lí Công Uốn trong việc xây dựng, củng cố hành chính Nhà nước đầu thế kỉ XI ?
Câu 10: Hãy trình bày và phân tích những nội dung cơ bản của các chính sách quản lý HCNN dưới triều đại nhà Lý?
Câu 11: Hãy trình bày những nét đặc trưng cơ bản của HCNN ở nước ta thời Trần?
Câu 12: Tổ chức HC Nhà nước thời kỳ nội chiến (Nam - Bắc triều 1527 - 1592)?
Câu 13: Hăy trình bày những nét cơ bản về chế đọ quan chức và phương thức tuyển dụng quan lại thời Trần?(trong câu 11)
Câu 14: Trình bày chính sách quản lý ruộng đất và các chính sách phục hồi và phát triển sản xuất NN dười triều đại nhà Trần?Câu 12.
Câu15: Trình bày những nét cơ bản của cuộc cải cách HC của Hồ Quý Ly và đánh gía những nét cơ bản về HCNN dưới triều đại nhà Hồ?
Câu 16: Trình bày cơ cấu tổ chức BMHCNN ta dưới thời Lê Sơ?
Câu 17: Hãy trình bày chế độ quan chức và chính sách đào tạo quan lại thời Lê Sơ(1428-1527)?
Câu 18: Trình bày và phân tích những nét chủ yếu của đặc điểm HCNN ở nước ta trong thời nội chiến Nam-Bộ Triều(1527-1529)?
Câu19: Nhà nước chúa Nguyễn đàng trong
Câu 20: Hành chính Nguyễn dưới thời Tây Sơn (1788 - 1802)
2. Các chính sách quản l‎ý và 1 số cải cách hành chính của triều đại QT
Câu 21: Tổ chức hành chính bộ máy nhà nước ở trung ương của Triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1858
Câu 22: Sự xác lập chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Câu 23: Phương thức điều hành triều chính của nhà Nguyễn (272 GT)
Câu 24: Cơ cấu tổ chức hành chính Nhà nước địa phương thời Nguyễn(1802-1851
Phao lịch sử hành chính - 59 câu hỏi và trả lời - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Phao lịch sử hành chính - 59 câu hỏi và trả lời 9 10 965