Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển bền vững

Được đăng lên bởi khoảng lặng cuộc sống
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển bền vững trong quy hoạch đô thị (Phần II)
Marc Bonneville
Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị PADDY
Phần 2 : ĐỊNH HƯỚNG – CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON CHỐNG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
Cộng đồng đô thị Lyon tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình giao thông bền
vững
Le Grand Lyon favorise une mobilité durable
• Giảm sử dụng xe hơi và phát triển các loại phương tiện không gây ô
nhiễm
/ 20 / Phát triển hệ thống giao thông công cộng đa phương tiện trong đô thị
/ 21 / Cải thiện giao thông và mức độ đúng giờ của các tuyến xe buýt chính
/ 22 / Cải thiện an toàn giao thông bằng cách xóa dần các điểm đen
/ 23 / Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển các loại phương tiện giao thông không
gây ô nhiễm.
/ 24 / Tham gia thực hiện mạng lưới các bãi đỗ xe phục vụ giao thông công cộng
/ 25 / Ban hành chính sách về các bãi đỗ xe công trên đường hoặc bãi đậu xe tập trung phù
hợp với Quy hoạch giao thông đô thị
/ 26 / Cải thiện điều kiện giao nhận hàng ở Croix-Rousse
Cộng đồng đô thị Lyon cam kết kiểm soát và sử dụng năng lượng tốt hơn
Le Grand Lyon s’engage à mieux maîtriser et consommer l’énergie
/ 27 / Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái sinh trong các dự án đô thị : Dự án
Lyon Confluence «Renaissance»
/ 28 / Xúc tiến sử dụng năng lượng tái sinh (rác và cũi) trong sưởi ấm ở đô thị
/ 29 / Suy nghĩ về việc mua « năng lượng xanh »
/ 30 / Từ khảo sát năng lượng đến tổng kết tiêu thụ năng lượng hàng năm : kiểm soát tốt hơn
việc tiêu thụ năng lượng
/ 31 / Thành lập nơi cung cấp nguồn năng lượng
/ 32 / Xây dựng và thí điểm « hộ chiếu năng lượng » cho các công trình xây dựng cũ để vận
động các chủ sở hữu cải thiện hệ thống cung cấp năng lượng cho công trình.
/ 33 / Vận động và đào tạo về tiết kiệm năng lượng – Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng
Chất lượng môi trường là cơ sở cho việc lựa chọn quy hoạch
/ 34 / Phổ biến rộng rãi những phân tích về môi trường trong quy hoạch đô thị
/ 35 / Phối hợp với các tổ chức về nhà ở xã hội và tư nhân để xây dựng nhà ở bền vững trên cơ
sở mô hình : nhà ở bền vững
/ 36 / Xây dựng chứng chỉ « Chất lượng cao về môi trường »
/ 37 / Xây dựng các dự án quy hoạch đô thị bền vững trong đó lồng ghép ngay từ đầu vấn đề
quản lý trong tương lai đối với các không gian : Quản lý các không gian phức hợp
/ 38/ Thay đổi phương pháp quản lý công trường xây dựng bằng cách chuyển từ nguyên tắc
phá dỡ sang nguyên tắc phi xây dựng

Đào sâu nghiên cứu về khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở đô thị
/ 39 / Xây dựng Kế hoạch Khí hậu Địa phươn...
Phát triển bền vững trong quy hoạch đô thị (Phần II)
Marc Bonneville
Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị PADDY
Phần 2 : ĐỊNH HƯỚNG – CỘNG ĐỒNG ĐÔ THỊ LYON CHỐNG HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
Cộng đồng đô thị Lyon tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình giao thông bền
vững
Le Grand Lyon favorise une mobilité durable
• Giảm sử dụng xe hơi và phát triển các loại phương tiện không gây ô
nhim
/ 20 / Phát triển hệ thống giao thông công cộng đa phương tiện trong đô thị
/ 21 / Cải thiện giao thông và mức độ đúng giờ của các tuyến xe buýt chính
/ 22 / Cải thiện an toàn giao thông bằng cách xóa dần các điểm đen
/ 23 / Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển các loại phương tiện giao thông không
gây ô nhiễm.
/ 24 / Tham gia thực hiện mạng lưới các bãi đỗ xe phục vụ giao thông công cộng
/ 25 / Ban hành chính sách về các bãi đỗ xe công trên đường hoặc bãi đậu xe tập trung phù
hợp với Quy hoạch giao thông đô thị
/ 26 / Cải thiện điều kiện giao nhận hàng ở Croix-Rousse
Cộng đồng đô thị Lyon cam kết kiểm soát và sử dụng năng lượng tốt hơn
Le Grand Lyon s’engage à mieux maîtriser et consommer l’énergie
/ 27 / Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái sinh trong các dự án đô thị : Dự án
Lyon Confluence «Renaissance»
/ 28 / Xúc tiến sử dụng năng lượng tái sinh (rác và cũi) trong sưởi ấm ở đô thị
/ 29 / Suy nghĩ về việc mua « năng lượng xanh »
/ 30 / Từ khảo sát năng lượng đến tổng kết tiêu thụ năng lượng hàng năm : kiểm soát tốt hơn
việc tiêu thụ năng lượng
/ 31 / Thành lập nơi cung cấp nguồn năng lượng
/ 32 / Xây dựng và thí điểm « hộ chiếu năng lượng » cho các công trình xây dựng cũ để vận
động các chủ sở hữu cải thiện hệ thống cung cấp năng lượng cho công trình.
/ 33 / Vận động và đào tạo về tiết kiệm năng lượng – Ngôi nhà tiết kiệm năng lượng
Chất lượng môi trường là cơ sở cho việc lựa chọn quy hoạch
/ 34 / Phổ biến rộng rãi những phân tích về môi trường trong quy hoạch đô thị
/ 35 / Phối hợp với các tổ chức về nhà ở xã hội và tư nhân để xây dựng nhà ở bền vững trên cơ
sở mô hình : nhà ở bền vững
/ 36 / Xây dựng chứng chỉ « Chất lượng cao về môi trường »
/ 37 / Xây dựng các dự án quy hoạch đô thị bền vững trong đó lồng ghép ngay từ đầu vấn đề
quản lý trong tương lai đối với các không gian : Quản lý các không gian phức hợp
/ 38/ Thay đổi phương pháp quản lý công trường xây dựng bằng cách chuyển từ nguyên tắc
phá dỡ sang nguyên tắc phi xây dựng
Phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển bền vững - Người đăng: khoảng lặng cuộc sống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phát triển bền vững 9 10 262