Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển chiến lược giá trong 60 giây

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển chiến lược giá trong 60 giây
Nên định giá bao nhiêu cho sản phẩm này? Đó là câu
hỏi được rất nhiều doanh nhân trẻ quan tâm khi khởi
sự kinh doanh.

Nếu bạn không đưa được mức giá hợp lý, quá cao
hay quá thấp đều dẫn đến các hậu quả:

- khó khăn trong việc lôi cuốn khách hàng

- khó khăn trong việc thu lợi nhuận

- khiến người khác nghi ngờ về chất lượng công việc
của bạn

Với kế hoạch phát triển chiến lược giá trong 60 giây,
bạn có thể mang tới sự hài lòng cho khách hàng và
chính mình.

Giây thứ 60: Xem có ai khác đang làm việc giống như

bạn

Những tờ báo về thương mại và các tổ chức chuyên
nghiệp thường công bố các tỷ lệ nền và mức chi phí
chung cho thị trường địa phương và cả nước. Hãy
chú ý đến tình hình kinh doanh của công ty bạn hơn
là học theo một cách thiếu suy xét mức giá từ các
công ty khác.

Giây thứ 47: Đặt mức khởi đầu hợp lý

Rất nhiều người khi khởi sự kinh doanh đưa ra mức
giá ban đầu dựa trên tỷ lệ giờ làm. Nhưng không chỉ
dựa trên khoản tiền bạn chi trả cho nhân viên thực
hiện sản phẩm đó, bạn còn phải xem xét các yếu tố
khác như lượng công việc, nguồn cung cấp...

Giây thứ 34: Không quên các khoản phụ trội

Tỷ lệ theo giờ thường bao gồm số phần trăm giá cả
mà bạn phải trả cho các phụ cấp xã hội như bảo hiểm
sức khỏe, an toàn lao động... và chi phí nhà xưởng,
trang thiết bị... Bạn cũng có thể tính gộp cả phần trăm
lợi nhuận cho các khoản vốn đầu tư hay sự phát triển
kinh doanh trong tương lai...

Giây thứ 25: Đánh giá mức độ khách quen

Khi bạn xác định các cấp độ khách hàng (thường
xuyên hay không thường xuyên), hãy tính đến việc

thu hút họ bằng chương trình giảm giá để đổi lấy sự
ghé thăm và tiêu dùng nhiều hơn của họ. Nhưng bạn
cũng phải đảm bảo rằng mức giảm giá này không ảnh
hưởng tới lợi nhuận chung cũng như hạn chế khả
năng phục vụ của bạn đối với các đối tượng khách
hàng khác.

Giây thứ 13: Giao tiếp

Hãy đảm bảo rằng khách hàng sẽ biết tới tỷ lệ giá cả
của bạn trước khi quyết định bất cứ điều gì. Nếu
khách hàng muốn thương lượng, cẩn trọng tính toán
thiệt hơn của việc đưa giá thấp. Đây là một dự án nhỏ
hay mới là khởi đầu của mối quan hệ làm ăn dài lâu?

Giây thứ 3: Giữ cho giá cả của bạn luôn "mới"

Đừng lên bảng giá cho cả một giai đoạn dài và không
thể sửa đổi. Các xu hướng tiêu dùng mới, lạm phát
gia tăng... đều có thể là các yếu tố ảnh hưởng tới giá

cả. Luôn khách quan, chủ động và linh hoạt, bạn mới
có thể thành công.

...
Phát triển chiến lược giá trong 60 giây
Nên định giá bao nhiêu cho sản phẩm này? Đó là câu
hỏi được rất nhiều doanh nn trẻ quan tâm khi khởi
sự kinh doanh.
Nếu bạn không đưa được mức giá hợp lý, quá cao
hay quá thấp đều dẫn đến các hậu quả:
- khó khăn trong việc lôi cuốn khách hàng
- khó khăn trong việc thu lợi nhuận
- khiến người khác nghi ngờ về chất lượng công việc
của bạn
Với kế hoạch phát triển chiến lược giá trong 60 giây,
bạn có thể mang tới sự hài lòng cho khách hàng
chính mình.
Giây th 60: Xem có ai khác đang làm việc giống như
Phát triển chiến lược giá trong 60 giây - Trang 2
Phát triển chiến lược giá trong 60 giây - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phát triển chiến lược giá trong 60 giây 9 10 513