Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển đào tạo cao đẳng nghề tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

CHU THỊ LAN PHƯƠNG

PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số:
60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Tuyết

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………

Phản biện 2: …………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công
nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài
Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, nhưng chất lượng lao động còn hạn chế
do thiếu nguồn nhân lực có tay nghề. Đồng thời, nếu như quy chuẩn về cơ cấu trình
độ chuyên môn kỹ thuật của lao động khu vực châu Á hiện nay là: 1 đại học/ 4 cao
đẳng /10 trung cấp thì thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam ở thời điểm năm 2010 là:
5,7 đại học/1,7 cao đẳng/3,5 trung cấp. Con số này cho thấy sự mất cân đối về cơ cấu
trình độ của lao động Việt Nam.
Trong khi đó, nền kinh tế phát triển cần một lực lượng lao động có kỹ năng
nghề, nhưng Việt Nam lại đang thiếu lao động chuyên môn được đào tạo bài bản ở
mọi trình độ từ đó gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng của các quá trình
sản xuất, do đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển bền vững. Đồng thời, vấn đề việc
làm cũng trở nên căng thẳng. Hàng năm, trên 1 triệu lao động mới cần có việc làm,
tuy nhiên tiềm năng sử dụng lao động của các ngành đang tăng trưởng không thể
được tận dụng hết do thiếu lực lượng lao động đã qua đào tạo. Điện tử viễn thông,
Công nghệ thông tin là một trong những ngành rơi vào tình trạng trên.
Học viện Công nghệ Công nghệ Bưu chính viễn thông (Học viện) là cơ sở đào
tạo trực thuộc VNPT có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực
chất lượng cao trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông, điện tử, tin học phục vụ sự phát
triển của ngành Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin Việt nam và đáp ứng nhu
cầu xã hội. Nhận thức được sự mất cân đối giữa cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực: thầy
– thợ của Việt Nam hiện nay, Học viện đã chủ động xây dựng đề án triển khai đào tạo
cao đẳng nghề tại Học viện, ngày 16/11/2011, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề đã
cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động dạy nghề số 69/2011/GCN– ĐKHĐDN
c...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
CHU THLAN PHƯƠNG
PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Chuyên ngành: Qun trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI M 2012
Phát triển đào tạo cao đẳng nghề tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển đào tạo cao đẳng nghề tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phát triển đào tạo cao đẳng nghề tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông 9 10 611