Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát của Bưu điện Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3020 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ

PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
CHUYỂN PHÁT CỦA BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã số : 60. 34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2011

Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Hoàng Thị Tuyết

Phản biện 1:…………………………………………………….
Phản biện 2:…………………………………………………….

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sỹ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:……..giờ……ngày…...tháng……năm…….
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Hoàng Thị Tuyết

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Bưu chính là một ngành sản xuất dịch vụ thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế
quốc dân. Trước năm 2002, Bưu chính Việt Nam nói chung và các Bưu điện Tỉnh/TP nói
riêng không phải băn khoăn nhiều với bài toán lãi – lỗ và hiệu quả kinh doanh vì đã có sự
bảo trợ, bù đắp từ doanh thu các dịch vụ viễn thông.
Bưu điện Hà Nội là một trong những đơn vị “đầu đàn” trực thuộc Tổng Công ty
Bưu chính Việt Nam (VNPost) trực tiếp khai thác, kinh doanh các dịch vụ Bưu chính,
trong đó có dịch vụ Bưu chính chuyển phát trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, hoạt động
trong lĩnh vực bưu chính với sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà cung cấp khác trên địa
bàn đô thị rộng như Hà Nội thì để tồn tại và phát triển được thì dịch vụ Bưu chính chuyển
phát của Bưu điện Hà Nội phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và
hiệu quả kinh doanh.
Do đó việc nghiên cứu để xây dựng các giải pháp giải pháp nhằm phát triển dịch
vụ Bưu chính chuyển phát của Bưu điện Hà Nội là vấn đề cần thiết và đang được đơn vị
đặc biệt quan tâm hiện nay.
Là một cán bộ công tác tại Bưu điện Thành phố Hà Nội, nắm bắt được sự cần thiết
trên và thực sự muốn kết quả học tập của mình được đóng góp một phần nhỏ bé cho hoạt
động sản xuất kinh doanh của đơn vị, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Phát triển dịch
vụ Bưu chính chuyển phát của Bưu điện Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của
mình.
2.

Mục tiêu của luận văn

Luận văn đặt mục tiêu cao nhất vào việc đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ
Bưu chính chuyển phát của Bưu điện Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản
về dịch vụ chuyển phát trong đơn vị khai thác, kinh doanh bưu chính cũng như đánh giá
hiện trạng khai thác, kinh doanh dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Hà Nội, đặc biệt là
n...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
CHUYỂN PHÁT CỦA BƯU ĐIỆN HÀ NỘI
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã s : 60. 34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI – 2011
Phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát của Bưu điện Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát của Bưu điện Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phát triển dịch vụ Bưu chính chuyển phát của Bưu điện Hà Nội 9 10 322